tisdag 10 augusti 2010

Välbehövlig guide till opinionsmätningar

Svenska Dagbladet har publicerat en guide för ökad förståelse av alla de opinionsmätningar som publiceras så här inför valet. Mycket välbehövlig och mycket bra, eftersom den bygger på intervjuer med två av landets främsta kunskapsspridare på området, Henrik Oscarsson och Jesper Strömbäck.

Hoppas nu att journalisterna läser och drar lärdom - det är de som mest av allt behöver det, eftersom de utgör gränssnittet mellan opinionsinstitutet och medborgarna.

Inga kommentarer: