torsdag 26 augusti 2010

Narkotikapolitiska nedslag i valrörelsen

För första gången sedan 1988 - eller kanske till och med sedan 1976 - har vi fått in lite narkotikapolitik i valrörelsen. Det glädjer naturligtvis undertecknad statsvetare, med stor faiblesse för just sådana frågor.

Tyvärr har det mesta hittills rört vilken justitieministerkandidat som kan tänka sig att dra ner brallorna och pinka inför publik (Beatrice Ask) och vilken som inte kan det (Thomas Bodström). Integritetsproblematiken är förvisso oerhört viktig i dessa sammanhang; det visades med stor tydlighet när det avslöjades att ett riksdagsparti - Centerpartiet - i samband med FRA-omröstningen bestraffade sin trilskande riksdagsledamot Fredrick Federley genom att sprida rykten om att han knarkade och tvinga honom till ett "frivilligt" drogtest.

Men jag hade ändå önskat ett lite mer sammansatt perspektiv. Narkotikafrågan är inte bara en rättspolitisk fråga. Den är också, eller borde åtminstone vara, en socialpolitisk fråga och en vårdfråga.

Det har publicerats ett antal narkotikapolitiska inlägg de senaste dagarna. Nedan länkar och citerar jag ur det bästa och mest intressanta:

"Integritet på pottkanten" - Ledarskribenten Sanna Rayman i Svenska Dagbladet:

"Justitieminister Beatrice Ask hade däremot ingen frivillighet att hämta om hon inte samtidigt ville framstå som en hycklare, givet att regeringen förespråkar tvångsdrogtester av barn utan föräldrars medgivande. Väl medveten om hur den nyheten hade presenterats hade landets justitieminister få andra val än att lydigt kissa i riksradions mugg – i kontrollantens sällskap. De val man förvägrar andra kan man näppeligen unna sig själv."


Sanna Rayman, ledarskrivent på Svenska Dagbladet


"Rätt att vägra drogtesta sig" - Karl Sigfrid (M) i Aftonbladet:

"Utöver att visa prov på självständighet visade Thomas Bodström upp en nyfunnen förståelse för värdet av personlig integritet. Förklaring till varför han avböjde drogtestet – det är integritetskränkande att stå naken inför en främmande person och kissa på en toalett – slår effektivt hål på myten om att bara den som inte har rent mjöl i påsen drabbas av integritetsintrång. De flesta människor behöver en privat sfär, även om de inte har begått något brott."


"Knarkpolitiken och dumheten" - Ledarskribenten Johannes Forssberg i Expressen:

"I alla händelser kände sig Thomas Bodström nödgad att gå i polemik mot flumanklagelsen, och därmed var dumskallarna i luven på varandra och den ursprungliga diskussionen bortglömd. Kvar fanns en 40 år gammal tävling i vem som är hårdast mot knarket. Utan att reflektera kring hur vi kan få en narkotikapolitik som faktiskt fungerar slog Thomas Bodström stolt fast att Socialdemokraterna är och alltid har varit jättesuperhårda mot knark."


"Skrämselmetoder fungerar inte" - Björn Fries (S) och Ted Bergdahl (V) i Blekinge Läns Tidning:

"Trots den tydliga trenden väljer regeringen att göra lite och fel. Orsaken är att de bygger sin narkotikapolitik på kunskapsförakt, ålderdomliga dogmer och vaga antaganden. Allianspartierna inbillar sig att man kan skrämma ungdomar till avhållsamhet från droger, genom knarkhundar och drogtester i skolan. Facit visar att de har fel och att verkligheten är mer komplex."


Ted Bergdahl - vänsterpartist och
fd pressansvarig för Mobilisering mot
narkotika"Bara en av fem svenska missbrukare får vård" - Missbruksutredaren Gerhard Larsson i Dagens Nyheter:

"Jag menar, att det är hög tid att prioritera upp vård och behandling inom ramen för den svenska alkohol- och drogpolitiken. Det är nödvändigt för att hjälpa det stora antal personer som behöver vård och stöd för att minska skadorna och ytterst komma ifrån sitt missbruk. Vi kan inte längre blunda för att många har utvecklat missbruks- och beroendetillstånd som kräver behandling."

Inga kommentarer: