onsdag 27 februari 2008

Jag medverkar i SVT Debatt 28/2

Imorgon (28/2) ska jag medverka i SVT:s Debatt, där narkotikapolitiken ska diskuteras. Debatten utgår från den omdiskuterade Nutt-studien där olika drogers farlighet rankas. Huvuddebattörer är om jag förstått det hela rätt Björn Fries och Chatrine Pålsson-Ahlgren (kristdemokratisk ledamot i riksdagens socialutskott).

Nervöst :-)

tisdag 26 februari 2008

Narkotikadebatten lever

Idag är det osedvanligt många intressanta narkotikarelaterade artiklar i våra svenska dagstidningar.

Sydsvenskans Omkretsen-redaktion tar ett halvt steg tillbaka och publicerar en artikel där de refererar den kritik som jag och andra riktade mot det tidigare snyftreportaget om Narconon. Tyvärr låter man Narconons påståenden gälla för sanningar, och man har inte gjort tillräcklig research när det gäller Socialstyrelsens kritik. "Narconon är inte helt okontroversiellt", skriver man. Se där ett understatement! Narconon använder inga dokumenterat effektiva insatser såsom återfallsprevention eller KBT, och man stödjer sig inte på någon vetenskapligt baserad kunskap om beroendelära. Däremot använder man L Ron Hubbards scientologiska kursprogram och ett antal bisarra idéer om hur droger "konkurrerar ut kroppens vitaminer" och om hur droger "stannar kvar i kroppen år efter att man tog dem".

Expressens ledarsida anknyter till Smittskyddsinstitutets GD Ragnar Norrby plädering för att Stockholm ska införa ett sprutbytesprogram. Man kritiserar också (för vilken gång i ordningen?) Birgitta Rydberg för hennes motstånd. Norrby debatterade för övrigt med moderata kommunalpolitikern Joakim Larsson i P1 Morgon i morse - debatten var dessvärre ganska trist, Norrby var hyfsat blek medan Larsson var sällsynt okunnig och blandade ihop sprutbyten med Oslos injektionsrum. Om Norrby varit mer på hugget hade han kunnat vederlägga det flesta av Larssons påståenden.

Dagens Nyheter refererar Ingvar Nilssons intressanta studie om Stockholms metadonprograms samhällsekonomiska effekter. Det var den studien som Bengt Svensson och jag utgick ifrån när vi tidigare försökte bedöma prislappen på Region Skånes handlingsförlamning när det gäller de långa vårdköerna till läkemedelsassiserad behandling i Skåne. Björn Fries tar tillfället i akt att förnya sin kritik av kristdemokraterna i socialdepartementet, varvid Maria Larsson försvarar sig - lamt som vanligt. "Vi arbetar långsiktig" säker hon. "Långsamt" vore riktigare. Larsson talar också som vanligt om "drogprevention", trots att det mesta av den kritik som ventilerats handlar om behandling, inte prevention. Papegojvarning!

Slutligen publicerar Expressen en debattartikel av RNS-spöket Ove Rosengren, där Rosengren använder K-ordet ("knarkliberal") ett flertal gånger, med Ted Goldberg som tydlig adressat. Ganska komiskt, och en god illustration på den argumentfattigdom som RNS-folket lider av. Man kommer osökt att tänka på den gamla historien om politikern som antecknat i sitt talmanus: "Argumentationen svag, höj rösten".

söndag 24 februari 2008

Sydsvenskan gör reklam för scientologikyrkan

Idag har Sydsvenskan gått på ett journalistiskt bränn. Sydsvenskan brukar vanligtvis ha mycket bra bevakning av frågor som rör narkomanvård, men idag har tidningens Omkretsen-redaktion gjort ett mycket positivt reportage om Narconon i Eslöv.

För den som - i likhet med Sydsvenskan - inte känner till det är Narconon en gren av scientologikyrkan. Narconon utgår från den ökände science fiction-författaren och sektgrundaren L Ron Hubbards idéer. Om någon blir drogfri via Narconon har det sannolikt mer med slump eller självläkning att göra än med den "behandling" som erbjuds. Ingen vet, för det har aldrig genomförts några seriösa utvärderingar av Narconons verksamhet i Sverige.

Det finns dock mycket som talar för att flera av inslagen i Narconons "reningsprogram" - till exempel ideliga, utdragna bastubad och intag av stora mängder av vitaminer och mineraler - faktiskt kan vara direkt skadliga. Under 1970-talet försökte Socialstyrelsen få bort Narconon, dock utan framgång eftersom den "behandling" som erbjuds faller under Länsstyrelsens tillsynsansvar.

Scientologerna är kända för att bedriva en offensiv (och lögnaktig) marknadsföring riktad mot politiker och medier. Denna marknadsföring bedrivs bl.a. med hjälp av Narconon, men också med hjälp av en annan s.k. frontorganisation, "Kommittén för mänskliga rättigheter". KMR bedriver framför allt antipsykiatrisk propaganda.

Det hade räckt med att Sydsvenskan hade gjort en enkel google-sökning innan publiceringen, så hade dagens debacle kunnat undvikas. Intressant info finns bl.a. på Wikipedia och på den tyvärr något inaktuella hemsidan Narconon-exposed.

Uppdatering: Jag noterar att Sydsvenskan nu åtminstone lagt ut information om kopplingen mellan Narconon och scientologerna på sin hemsida. De borde dock se till att publicera detta i papperstidningen också...

fredag 22 februari 2008

Känd sprutbytesmotståndare ordförande i HIV-rådet

Läste just på nyhetssiten Drugnews att folkhälsominister Maria Larsson utsett moderaten Christer G Wennerholm till ny ordförande i Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids. Wennerholm känner jag mest som bloggande sprutbytesmotståndare, vilket omedelbart låter antyda att detta är fel man för posten.

Varför blir jag inte förvånad över att Maria Larsson - med osviklig okänsla för det mesta - utser en känd sprutbytesmotståndare till orförande för hiv-samordningen? Efter regeringensskiftet närde jag vissa förhoppningar om att den nya regeringen skulle lyckas med det som den saktfärdige Morgan Johansson misslyckades med, nämligen att införa en vårdgaranti på missbruksområdet. Denna förhoppning har dock kommit rejält på skam - faktum är att Larsson & co för närvarande håller på att sabotera hela den positiva utveckling som Mobilisering mot narkotika stod för.

Nej, det är nog lika bra att vi inser det redan nu: klantregeringens mandatperiod kommer att innebära fyra förlorade år, åtminstone i narkotikapolitiskt hänseende.

Metadondiskussion med 70-talsvibbar

Att döma av de rapporter jag hittills fått var Margareta Kjellins LAB-hearing i riksdagen precis så viklad och osaklig som jag befarade. Socialstyrelsens representant Ulf Malmström hade fått förhinder, så Lars Håkan Nilsson från Kriminalvården var den enda personen närvarande som kunde balansera de lögner som framfördes av bl.a. Thomas Hallberg från Ecad. Det hela minde tydligen inte så lite om 70-talets metadondebatt. Hu!

Situation Stockholm har publicerat en artikel om hearingen.

onsdag 20 februari 2008

Regionala lögner

De skånska regionråden Henrik Hammar (m) och Gilbert Tribo svarade igår på den debattartikel Bengt Svensson och jag hade inne i Sydsvenskan den 29 januari. Bengt och jag kritiserade regionens ointresse för att hjälpa de skånska missbrukarna och vi försökte oss också på att sätta en prislapp på detta ointresse. Enligt en studie av nationalekonomen Ingvar Nilsson
innebär varje ny behandlingsplats en besparing på runt 1,8 miljoner kronor. En grov uppskattning ger vid handen att det i Malmö, Lund och Helsingborg finns minst 400 personer som skulle vara i behov av metadon- eller Subutexbehandling. Om dessa personer hade kunnat få vårdplats hade således samhället varje år sparat 720 miljoner kronor. Under en fyraårig mandatperiod innebär det en besparing på cirka 2,9 miljarder kronor, pengar som sjukvården, polisen, socialtjänsten, kriminalvården, domstolarna och försäkringsbolagen skulle få vara med och dela på.

Hammars och Tribos svar finns inte publicerat på nätet, men det citeras nedan:

Malmöforskarna Björn Johnsson och Bengt Svensson hävdar i Sydsvenskan den 29 januari att Region Skåne inte bryr sig om narkomanernas vårdsituation och att det saknas politisk handlingskraft.

Inget kunde vara mer felaktigt. Allt sedan femklövern tog över styret av Region Skåne har en rad strategiska beslut fattats för att förbättra för de allra mest marginaliserade grupperna. För de skånska narkomanernas del har det bland annat inneburit att Region Skåne kommer att satsa ytterligare 10 miljoner kronor på läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende. Syftet med satsningen är att korta väntetiden och öka antalet platser i behandlingsprogrammen.

Skribenterna menar att stödet är för litet och hävdar att uppåt 400 personer är i behov av metadon- eller subutexbehandling. Varifrån forskarna fått just den siffran överlåter de åt läsaren att gissa sig fram till. Faktum är att det idag finns 235 personer som står i kö till metadonprogrammen, varken fler eller färre. De här 235 missbrukarna har på eget initiativ anmält sitt intresse för behandling och de anses därmed tillräckligt motiverade för att en metadon- eller subutexbehandling skall bli lyckosam. För utan motivation och en egen vilja att bryta sitt missbruk riskerar stödet att bli ett slag i luften.

Uppgiften om 235 köande är uppenbart lögnaktig, vilket enkelt kan visa med hjälp av ett dokument som skrivits under av Tribo själv. Ett genmäle håller på att förberedas, vi får bara hoppas att Sydsvenskan vill publicera det.

Moderat arrangerar "balanserad" metadondebatt

Idag arrangerar den moderata riksdagsledamoten Margareta B Kjellin en hearing om läkemedelsassisterad behandling (metadon, Subutex) i riksdagen . Kjellin är en av landets värsta narkotikapolitiska talibaner och har bl.a. motionerat om att LAB ska förbjudas i fängelser. Hon har också kopplingar till den sällsynt hökaktiga lobbyorganisationen ECAD, European Cities Against Drugs.

Kjellin säger sig emellertid vilja arrangera en "balanserad" hearing. Fan tro't. Kjellin har bjudit in representanter för ECAD, Kriminellas revansch i samhället (Kris), Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och tolvstegsrörelsen - samtliga är organisationer som är eller fram till alldeles nyligen varit svurna LAB-motståndare. Inga forskare är inbjudna, och heller inga representanter för patientorganisationerna, dvs. Svenska Brukarföreningen och Metadonpatientföreningen.

När jag härom veckan mailade Kjellin för att påpeka det orimliga i detta framgick det strax vad hon menade med en "balanserad hearing", nämligen en hearing som genom sitt grundmurat negativa anslag skulle balansera allt det positiva som man numera får höra om LAB i andra sammanhang. Så här skrev Kjellin i sitt mailsvar:

Det finns gott om seminarier som framhåller det positiva med assisterad läkemedelsbehandling men det finns ytterst få om ens någon som försöker att även se baksidan. En baksida som blir allt tydligare om man ser till ungdomars drogvanor och det som sker i de kretsar där drogerna introduceras.

Det hedrar riksdagens socialutskott att de inte upplät utskottstiden åt Kjellins lilla uppvisning, vilket ursprungligen var hennes avsikt. Men i socialutskottet sitter sakfrågekunniga personer som Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s) och, inte minst, Barbro Westerholm (fp), så kanske är det inte så förvånande att Kjellin får hålla till godo med moderaternas riksdagskansli.

Lyckligtvis är Kjellin och hennes likasinnade numera ganska sällsynta - åtminstone i de fora där politiken formas.

torsdag 14 februari 2008

Antalet våltäkter har inte fyrdubblats

I dagens DN Debatt skriver ett antal läkare och jurister om vad som bör göras för att komma tillrätta med problemet med ett det är så svårt att få sexualbrottslingar fällda i domstol. Detta är ett ämne som inbjuder till moralpanik, eftersom det finns beräkningar som tyder på att det bara är mellan en och två våldtäkter på 100 som leder till att någon lagförs för brottet.

Dagens artikel är emellertid uppfriskande, eftersom författarna inte går i den vanliga fällan och kräver ändrade beviskrav (vilket skulle vara förödande för rättssäkerheten). Författarna argumenterar istället för något som jag tjatat om ett bra tag, nämligen att det som i första hand måste förbättras är myndigheternas akuta bemötande av våldtagna kvinnor:
"Det första mötet med hälso- och sjukvården efter ett övergrepp är avgörande - inte bara medicinskt och psykosocialt, utan även rättsligt. Vid sexuella övergrepp har sjukvården en central roll i att samla in och sammanställa bevis. Läkaren undersöker och dokumenterar patientens skador, tar topsprover från ställen på kroppen där förövarens dna kan finnas samt tar till vara främmande material, till exempel hårstrån. Denna spårsäkring och läkarens eventuella utlåtande till rättsväsendet kan bli stödbevisning som kan styrka brottsoffrets uppgifter.

Alla inom vården som kommer i kontakt med sexualbrottsoffer måste ha beredskap för att möta patientens medicinska, emotionella och rättsliga behov. Så är dock inte fallet i dag. För den enskilda patienten är det ett geografiskt lotteri som avgör vilket omhändertagande hon eller han erbjuds. Det är inte acceptabelt. För att sexualbrottsoffer ska få ett värdigt, kompetent och korrekt omhändertagande genom hela vårdprocessen måste all sjukvårdspersonal kunna agera professionellt."
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.

Luttrad som jag är blir jag inte förvånad över att notera att debattredaktionen i vanlig ordning är inne och underblåser moralpaniken kring våldtäkter genom att skriva en dålig ingress. I författarnas brödtext står följande:
"Sexuella övergrepp är vanligare än någon av oss vill tro. Sedan mitten av 1980-talet har antalet polisanmälda sexualbrott ökat kraftigt. Ny statistik från 2007 visar att antalet våldtäkter har fyrdubblats från drygt 1 000 polisanmälningar 1985 till över 4 700 förra året. Studier visar att endast 5 till 10 procent av offren för sexualbrott anmäler händelsen till polisen."
I ingressen - som satts av DN - står emellertid följande:
"På drygt tjugo år har antalet sexualbrott fyrdubblats och uppgår nu till cirka 40 000 om året."
Tänker man efter en stund inser man att denna alarmerande sammanfattning inte stämmer ett dyft med det författarna uttryckligen skrev, nämligen att antalet anmälda sexbrott ökat. Som varje kriminolog kan berätta om beror nämligen den dramatiska ökningen av sexbrotten inte på att den faktiska brottsligheten har ökat, utan på
skärpt lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet. Framför allt har ändringarna i lagstiftningen fått stora konsekvenser; idag är det helt enkelt många fler handlingar som klassas som våltäkt, sexuallt utnyttjande eller ofredande än vad det var för tjugo år sedan. Detta blir mycket tydligt när man tittar på en graf över utvecklingen av anmälda våldtäktbrott, en graf som - om den avspeglade den faktiska brottsligheten - faktiskt skulle peka mot en fördubbling av antalet våltänkter på bara ett par år (2005-2006). Sånt är rent nonsens, naturligtvis. Problemet är allvarligt nog utan att vi behöver blåsa upp det med dålig statistik.

För att få en rimligare bild över den faktiska brottsutvecklingen får man ta hjälp av offerundersökningar. Sådana finns redovisade på Brå:s hemsida för den som vill informera sig.

onsdag 13 februari 2008

Sågning på kanslihussvenska

Jag rivstartar bloggen med följande hysteriskt roliga sågning av finansdepartementets förslag om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (Fi2008:873). Det är Skatteverket som hållit i svärdet, förlåt pennan. Knappast en myndighet känd för sin rabulism, men här har de överträffat sig själva (Tack till Sara för tipset!):

Det remitterade förslaget om kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn skulle - om det genomförs - leda till en betydande konkurrenssnedvridning, till en betydande ökning av näringslivets uppgiftslämnande och till stor rättsosäkerhet. Ett sådant förslag kan Skatteverket självfallet inte tillstyrka.

Skatteverket har i yttrande 2007-06-25 avstyrkt förslagen i den departementspromemoria som därefter ledde fram till proposition 2007/08:29. De förslag som läggs fram i den här aktuella promemorian innebär sådana förändringar att Skatteverket med skärpa avstyrker förslagen i den del som avser sänkta socialavgifter. Skatteverket har däremot inga erinringar mot förslaget om sänkt mervärdesskatt för hotell och camping m.m.

Verket finner den korta remisstiden oacceptabel. Promemorians förslag innebär att mycket komplicerade och svårtolkade kriterier, som är nya för vår rättstillämpning, ställs upp för tillämpningen av de redan i ursprungligt förslag svårtillämpliga reglerna för nedsättning av socialavgifter inom vissa delar av tjänstesektorn. Detta och kravet på ansökningsförfarande innebär såväl rättsovisshet som en betydande ökning av fullgörandekostnaderna för företagen. Enligt verkets uppfattning innebär förslaget i vissa fall ett incitament till användande av svart arbetskraft.

Det föreslagna SMF-regelverket är utformat så att det i stort sett helt utesluter användande av maskinellt urval för kontroll, eftersom den avgörande informationen inte finns tillgänglig i Skatteverkets register eller i andra register till vilka verket har tillgång. De nu föreslagna kompletteringarna tillsammans med det ursprungliga förslaget står i direkt konflikt mot såväl regeringens som Skatteverkets ambition att förenkla reglerna i synnerhet för små och medelstora företag.

Nej men hej!

Kul att du kikade förbi! Om allt går som det ska kommer jag här att publicera mer eller mindre sporadiska reflektioner och infall, normalt över sådant som sätter fart på min adrenalinproduktion. Narkotikapolitik, sjukfrånvarodebatt och mediekritik kan förväntas. Även schacksnack är tänkbart. Vi får se helt enkelt!

Jag som skriver heter Björn Johnson och är statsvetare med böjelse för såväl missbruksfrågor som kriminologi. Jag jobbar som lektor på Malmö högskola. Bloggnamnet är ett gammalt DJ-alias från förr som har fastnat. Privat har jag fru och två barn, men de kommer sannolikt inte att figurera här.