onsdag 20 februari 2008

Regionala lögner

De skånska regionråden Henrik Hammar (m) och Gilbert Tribo svarade igår på den debattartikel Bengt Svensson och jag hade inne i Sydsvenskan den 29 januari. Bengt och jag kritiserade regionens ointresse för att hjälpa de skånska missbrukarna och vi försökte oss också på att sätta en prislapp på detta ointresse. Enligt en studie av nationalekonomen Ingvar Nilsson
innebär varje ny behandlingsplats en besparing på runt 1,8 miljoner kronor. En grov uppskattning ger vid handen att det i Malmö, Lund och Helsingborg finns minst 400 personer som skulle vara i behov av metadon- eller Subutexbehandling. Om dessa personer hade kunnat få vårdplats hade således samhället varje år sparat 720 miljoner kronor. Under en fyraårig mandatperiod innebär det en besparing på cirka 2,9 miljarder kronor, pengar som sjukvården, polisen, socialtjänsten, kriminalvården, domstolarna och försäkringsbolagen skulle få vara med och dela på.

Hammars och Tribos svar finns inte publicerat på nätet, men det citeras nedan:

Malmöforskarna Björn Johnsson och Bengt Svensson hävdar i Sydsvenskan den 29 januari att Region Skåne inte bryr sig om narkomanernas vårdsituation och att det saknas politisk handlingskraft.

Inget kunde vara mer felaktigt. Allt sedan femklövern tog över styret av Region Skåne har en rad strategiska beslut fattats för att förbättra för de allra mest marginaliserade grupperna. För de skånska narkomanernas del har det bland annat inneburit att Region Skåne kommer att satsa ytterligare 10 miljoner kronor på läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende. Syftet med satsningen är att korta väntetiden och öka antalet platser i behandlingsprogrammen.

Skribenterna menar att stödet är för litet och hävdar att uppåt 400 personer är i behov av metadon- eller subutexbehandling. Varifrån forskarna fått just den siffran överlåter de åt läsaren att gissa sig fram till. Faktum är att det idag finns 235 personer som står i kö till metadonprogrammen, varken fler eller färre. De här 235 missbrukarna har på eget initiativ anmält sitt intresse för behandling och de anses därmed tillräckligt motiverade för att en metadon- eller subutexbehandling skall bli lyckosam. För utan motivation och en egen vilja att bryta sitt missbruk riskerar stödet att bli ett slag i luften.

Uppgiften om 235 köande är uppenbart lögnaktig, vilket enkelt kan visa med hjälp av ett dokument som skrivits under av Tribo själv. Ett genmäle håller på att förberedas, vi får bara hoppas att Sydsvenskan vill publicera det.

Inga kommentarer: