onsdag 4 juni 2014

Alkohol & Narkotikas temanummer om "läckage"

Tidskriften Alkohol & Narkotika har utkommit med ett nytt nummer, som fokuserar på Torkel Richerts och min forskning om s.k. läckage, alltså patienter i substitutionsbehandling som säljer eller delar med sig av sina läkemedel.

Numret har rubriken "Förkastligt eller försvarbart", vilket inte syftar på behandlingen som sådan, utan på själva vidareförmedlingen. Tidskriften innehåller många intressanta texter om substitutionsbehandling, bland annat en som Frida Peterssons avhandling Kontroll av beroende.