onsdag 9 november 2011

Läkartidningen om riskbruk, missbruk och beroende

Idag kom ett nytt temanummer av Läkartidningen om riskbruk, missbruk och beroende. Det innehåller flera intressanta artiklar.


Läkartidningen 45/2011

Jag medverkar med en artikel om läckage av metadon och buprenorfin till den illegala drogmarknaden.