onsdag 20 februari 2008

Moderat arrangerar "balanserad" metadondebatt

Idag arrangerar den moderata riksdagsledamoten Margareta B Kjellin en hearing om läkemedelsassisterad behandling (metadon, Subutex) i riksdagen . Kjellin är en av landets värsta narkotikapolitiska talibaner och har bl.a. motionerat om att LAB ska förbjudas i fängelser. Hon har också kopplingar till den sällsynt hökaktiga lobbyorganisationen ECAD, European Cities Against Drugs.

Kjellin säger sig emellertid vilja arrangera en "balanserad" hearing. Fan tro't. Kjellin har bjudit in representanter för ECAD, Kriminellas revansch i samhället (Kris), Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och tolvstegsrörelsen - samtliga är organisationer som är eller fram till alldeles nyligen varit svurna LAB-motståndare. Inga forskare är inbjudna, och heller inga representanter för patientorganisationerna, dvs. Svenska Brukarföreningen och Metadonpatientföreningen.

När jag härom veckan mailade Kjellin för att påpeka det orimliga i detta framgick det strax vad hon menade med en "balanserad hearing", nämligen en hearing som genom sitt grundmurat negativa anslag skulle balansera allt det positiva som man numera får höra om LAB i andra sammanhang. Så här skrev Kjellin i sitt mailsvar:

Det finns gott om seminarier som framhåller det positiva med assisterad läkemedelsbehandling men det finns ytterst få om ens någon som försöker att även se baksidan. En baksida som blir allt tydligare om man ser till ungdomars drogvanor och det som sker i de kretsar där drogerna introduceras.

Det hedrar riksdagens socialutskott att de inte upplät utskottstiden åt Kjellins lilla uppvisning, vilket ursprungligen var hennes avsikt. Men i socialutskottet sitter sakfrågekunniga personer som Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s) och, inte minst, Barbro Westerholm (fp), så kanske är det inte så förvånande att Kjellin får hålla till godo med moderaternas riksdagskansli.

Lyckligtvis är Kjellin och hennes likasinnade numera ganska sällsynta - åtminstone i de fora där politiken formas.

Inga kommentarer: