torsdag 12 augusti 2010

Kunskapsfientlig symbolpolitik

Idag svarar Björn Fries och jag på debattartikeln från firma Ask & Larsson. Svaret kan läsas här.

Även Vänsterpartiet svarar, genom Alice Åström och Karin Rågsjö, och betonar att det "inte är drogliberala".
Vänsterpartiet står för en restriktiv narkotikapolitik som syftar till att förebygga missbruksproblem, minska tillgången på narkotika och ge snabb och väl anpassad hjälp till den som vill sluta missbruka. Men vi tror, till skillnad från den sittande regeringen, att det krävs mer än polisiära åtgärder för att lösa narkotikaproblemet.
Läs resten av Åströms och Rågsjös artikel här.

5 kommentarer:

Marika B Hansen sa...

Det verkar gå inflation i begreppet populism... Men att kalla någon för populist som vill utvärdera vad en lagstiftning har fått för effekt är lite väl magstarkt, håller med!

Eftersom det verkar vara så viktigt att uppdaga missbruksproblematik hos individen (tex på en festival)att man inte drar sig för ganska hård myndighetsutövning borde det ju finnas en plan för vad man sedan gör med denna så värdefulla information.

Man undrar hur dessa ministrar skulle vilja stärka individens rätt till vård och behandling efter att missbruksproblemen uppdagats? Det verkar inte vara en fullt så intressant fråga. Eller som moderaterna uttryckte sig då vi ropade efter mer pengar till kommuner och landsting för att dessa skulle slippa skriva ner redan ansträngda budgetar våren 2009: "Det kommunala självstyret gäller även i dåliga tider."

Anonym sa...

Era motståndare tycks verkligen hålla debatten på en låg nivå. Lobbyisten Torgny Petersson kallar både dig och Björn Fries för knarkförespråkare samt icke normalbegåvade på sin blogg (se: http://actnow.nu/artiklar/1-nyheter/3672-frieskt-vagat-inget-vunnet ). Moget.

/Juriststudent

Fredrik sa...

Juriststudent:

Att kalla Björn Johnson för drogliberal är väl inte lågt? Tvärtom är det ju en upplysande uppgift, eftersom det säkert är långtifrån alla som vet att Björn Johnson ägnar en väldigt stor del av sin tid åt att propagera för åtgärder som ökar narkotikabruket.

Björn Fries har jag däremot ganska höga tankar om. Han brukar oftast hålla en saklig och god ton i narkotikadiskussionen och vara öppen för olika vinklar, men när han skriven en debattartikel tillsammans med en sån som Johnson då blir jag besviken.

/En annan juriststudent

Stardust sa...

Jaha du, Fredrik. Och vilka åtgärder är det som jag "propagerar för"?

Linus sa...

En annan juriststudent: Jag känner till många drogliberaler, eller "knarkförespråkare". Väldigt få av dem skulle någonsin yttra orden "[j]ag tror inte på legalisering, varken av cannabis eller några andra droger".

Orden kommer dock från Björn Johnson. Hans åsikter får dock han själv beskriva, jag har dock aldrig tolkat honom som särskilt drogliberal. Min tolkning är att han snarare är en anhängare av skadereduktionsfilosofin (eng. harm reduction). Något fler och fler länder även börjar sluta sig till.

Att kalla stora delar av Europas länder (t.ex. Belgien, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Tyskland) för drogliberala eller "knarkförespråkare" är antingen ett tecken på okunskap eller blind dogmatik i sann Bejerotsanda. Oavsett vad är det ett ovälkommet inslag i en debatt. Gör om, gör rätt.

/Linus (den första juriststudenten)