söndag 14 november 2010

Ministerns kreativa bokföring

I torsdags publicerade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson en artikel där han öppnade för vissa förändringar i den nya sjukförsäkringen.

Det är positivt att regeringen nu börjar tänka om kring rehabiliteringskedjan, men ministerns artikel ger en starkt förskönad, på gränsen till förljugen bild av reformen. Tillsammans med ekonomhistorikern Malin Junestav har jag pekat på några av de värsta vinklingarna i en kort replik.

Kristerssons artikel kan läsas här. Malins och min replik kan läsas här, men publiceras även nedan.

”Ministerns kreativa bokföring framstår som stötande”

Regeringens sjukförsäkringsreform kommer att kvala in bland de stora i svensk socialpolitik, tror Ulf Kristersson, den nye socialförsäkringsministern. Det tror inte vi. Ministerns skönmålning av den nya rehabiliteringskedjan har mycket lite med verkligheten att skaffa.

Ulf Kristerssons artikel är späckad av tveksamheter och siffror ryckta ur sitt sammanhang. Att ”upp till 70 000 personer om året förtidspensionerades bort från arbetsmarknaden” stämmer exempelvis inte. Visserligen beviljades 73 000 nya förtidspensioner (sjukersättningar) 2004, toppåret i statistiken, men 40 procent var på deltid, oftast 50 eller 25 procent. Att hävda att dessa personer lämnade arbetsmarknaden är felaktigt.

Behändigt nog underlåter Ulf Kristersson att nämna att sjukfrånvaron hade minskat dramatiskt redan innan rehabiliteringskedjan trädde i kraft. År 2008 var sjuktalet faktiskt lägre än 1997, det år då ökningen började. Antalet nya förtidspensioner var nere på 36 000, varav 14 000 på deltid.

Rehabiliteringskedjans uppmätta effekter har varit blygsamma. Undantaget är effekterna av det sista steget i kedjan, alltså själva utförsäkringen. Men att försäkringsutnyttjandet minskar när man stänger av tiotusentals sjuka från försäkringen är kanske inte så konstigt.

Ulf Kristerssons beskrivning av hur det gått för de utförsäkrade är också vilseledande. ”Av de sjukskrivna som kommit till Arbetsförmedlingen är hälften på väg närmare ett nytt jobb”, skriver han kryptisk, en formulering som fick TT att tro att hälften av de utförsäkrade faktiskt arbetade.

Sanningen är en helt annan. Av de 12 568 personer som utförsäkrades vid årsskiftet och anmälde sig till arbetslivsintroduktionen hade 47 procent återvänt till sjukförsäkringen den 31 augusti (att jämföra med regeringens ursprungliga prognos på 10 procent). Bara 1 508 personer – 12 procent – var i arbete, majoriteten med lönebidrag eller annat stöd. Resten var arbetslösa eller i åtgärder, de flesta sjuka och utan realistisk chans att få ett nytt jobb.

Bakom siffrorna finns tusentals enskilda människoöden. Ministerns kreativa bokföring framstår därför som stötande.

Försäkringar bygger på förtroende, skriver Ulf Kristersson. Det är i alla fall sant. Att tusentals människor nu fått sitt försäkringsstöd urholkat, i många fall till och med upphävt, är dock inte ägnat att öka förtroendet för välfärdsstaten.

Björn Johnson
statsvetare och socialförsäkrings­forskare, Malmö högskola

Malin Junestav
ekonomhistoriker, arbetsmarknads- och välfärdsforskare, Uppsala universitet och Mälardalens högskola

6 kommentarer:

Anonym sa...

Läsvärd artikel av Sanna Rayman om sjukförsäkringsreformen:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sa-uppstod-stupstocken_5659897.svd

Daniel Giertz sa...

"Av de 12 568 personer som utförsäkrades vid årsskiftet och anmälde sig till ALI hade 47 % återvänt den 31 augusti. Bara 1 508 personer – 12 procent – var i arbete, majoriteten med lönebidrag eller annat stöd." Var är källan till detta?

Anders Hammarlind sa...

Anders Hammarlind sa...
Nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson(M) skriver i DN att de nymoderata strama regelverken i sjukförsäkringen är nödvändiga. Bara i ett samhälle - där de flesta - jobbar ”kommer det att finnas resurser att hjälpa dem som inte kan det”. Så långt kan väl de flesta hålla med utan att få yviga Ohlyproblem. Pengarna måste naturligtvis arbetas ihop. Men sedan kommer tomma (M)-fraser staplade på varandra. Ingen ska falla mellan stolarna, vi har en rehabiliteringskedja, av de tidigare sjuka är ”hälften på väg närmare ett nytt jobb”. Bara tomt prat. Verklighetens sjuka på riktigt drabbas hårt i praktiken vilket alla hundratals artiklar i media obönhörligt vittnar om. När företrädare för såväl KD som C vittnar om att sjukförsäkringsreformen är svårt att försvara så träffar de förstås huvudet på spiken. Det här går inte att försvara. Jo, att sjuktalen måste ned men inte med den här metodiken och det går på tok för långt. Men allt ryms inom ramarna för Reinfeldts långsikta strategi, sjukförsäkringen ska minimeras.
Men så kommer nu ledarskribenten i SvD Sanna Rayman som skriver det oerhört överraskande att sjukförsäkringsreformen inte alls var en 100-procentig produkt från socialdepartementet utan att det var i själva verket finansdepartementet (Anders Borg) som drev igenom de hårda regelverken om den maximala längden på en sjukskrivning. Och att Folkpartiet också var hårt pådrivande för den här infanterilinjen, dvs. de flesta sjuka är egentlighen simulanter. Och plötsligt uppstår frågor om finansdepartementets insteg i socialpolitiken; Hur är det möjligt att ingen författat en enda liten journalisttext alls och överhuvudtaget om detta i något av våra hundratals media? Och då blir förra socialförsäkringsministerns ”försvunna” PM ännu mer intressant. För vem av oss har hört att Finansministerns fögderi – och Folkpartiet - hade en sådan aktiv del i de hårdföra regelverken för sjukförsäkringsförändringen? Plötsligt faller bitarna på plats, åtminstone i förflyttning till Anders Borgs departement.
http://andershammarlind.blogspot.com

Stardust sa...

Daniel, siffrorna kommer från FK, se följande länk: http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Nyheter/20101006_pressnotis/Uppfoljning_av_de%20personer_som_uppnatt_maximal_tid_i_sjukforsakringen_101005.pdf

Stardust sa...

Kassan har lämnat en ny redovisning idag, ser jag på http://www.forsakringskassan.se/press

Efter vad jag kan se är den konkreta skillnaden att ytterligare tio personer fått jobb den senaste månaden - från 1508 till 1518.

Anonym sa...

Sjuka utförsäkrades/friskförklarades redan från 2008! Vi är bortglömda! Ingen statistik?

/en med funktion nädsättning som är drabbad med 0-SGI(inget skydd)och 0-chans till jobb.