söndag 7 november 2010

Fascinerande dubbelmoral

Härom veckan debatterades cannabis intensivt i Sverige. Utgångspunkten var den kaliforniska folkomröstningen om legalisering. Maria Larsson (KD), moral- och symbolpolitikminister i regeringen, luftade okunskap och fördomar om narkotikapolitik som borde ha fått medierna att gå i taket.

Tyvärr ägnar sig svenska tidningsredaktioner betydligt mer åt politikers moral än åt deras sakpolitiska göranden och låtanden. Det skrivs spaltkilometrar om Sofia Arkelstens bjudresor, men knappast något om Maria Larssons förfärande inkompetens.

Ingen journalist tycks heller ha noterat det motsägelsefulla i regeringens drogpolitiska ställningstaganden. Maria Larsson har inrangerat tobak och doping i under ett gemensamt folkhälsoparaply inom socialdelartementet - en tanke som påminner rätt mycket om forna tiders ANT-tänkande inom skolpreventionen (ANT = alkohol, narkotika och tobak).

Men tobaksfrågorna verkar i praktiken sortera under handelsminister Ewa Björling (M) på utrikesdepartementet. Åtminstone att döma av den debattartikel Björling publicerade tillsammans med EU-parlamentarikern Christofer Fjellner härom dagen, under rubriken "Hjälp oss att rädda svensk snuskultur".


Handelsminister Ewa Björling (M).

Cannabis är alltså knark, men snus är "kultur" (och dessutom en handelsvara som inbringar skattemiljarder åt statskassan).

Tydligare än så kan knappast den drogpolitiska dubbelmoralen formuleras.

Update. Andra har också reagerat.

3 kommentarer:

Mike sa...

MM allt är vänt upp och ner.

Anonym sa...

hej jag var övertygad om att jag skulle ha hittat en kommentar hos dig kring det faktum att 1500 personer som utförsäkrats inte kan bli in eller om försäkrade igen.... Trodde den siffran skulle vara bra mycket högre

Stardust sa...

Varför skulle den siffran ha blivit högre?