måndag 18 juli 2011

Överdrivna slutsatser skadar KRIS trovärdighet

KRIS svar på min artikel om deras aggressiva och osakliga opinionsbildning är helt symptomatisk. Christer Karlsson, Lasse Liljegren och Magnus Andersson bemöter inte min kritik om att KRIS sparkar nedåt och vill försämra för en grupp narkomaner som valt en annan väg ut ur missbruket än den de själva förespråkar. Istället gör de sitt bästa för att svärta ner mig. Detta gör de bland annat genom att insinuera att jag skulle vara köpt av läkemedelsindustrin – något jag redan bemött på min blogg, i en diskussion med Lasse Liljegren.

I Almedalen presenterade KRIS en broschyr om missbruk av Subutex. Den var ett framgångsrikt propagandastycke, utan tvekan, men tyvärr helt utan vetenskapligt värde. Broschyren är ingen systematisk sammanställning utan bygger på fem intervjuer med medlemmar i den egna organisationen. Av dessa intervjuer drar KRIS sedan ett antal långgående slutsatser, alla mer eller mindre märkliga. Några exempel:

• ”Subutexprogrammen läcker som såll till missbruksmarknaden.”
• ”Subutex minskar inte drogdödligheten.”
• ”Subutexprogrammen minskar inte kriminaliteten.”
• ”Subutex vid frigivning är brotts- och missbruksskapande.”

Slutsatser av det här slaget är självklart omöjliga att dra utifrån några enstaka fallbeskrivningar. Detta accentueras också av att de flesta slutsatserna klart strider mot den svenska och internationella forskning som finns på området.

KRIS sätter fingret på några verkliga problem i den svenska underhållsvården. Att Subutex och metadon missbrukas och att läckage från programmen förekommer är ett faktum. Att det kan finnas problem med en del av de utredningar som görs innan patienter antas till underhållsbehandling är också troligt och borde studeras närmare. Tyvärr beskriver KRIS dessa problem i så överdrivna och kategoriska ordalag att det blir uppenbart att de inte är ute efter några konstruktiva lösningar.

Hösten 2010 fick jag forskningsanslag från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för att genomföra en vetenskaplig studie om läckaget från de svenska underhållsprogrammen. Under KRIS seminarium försökte jag därför berätta lite om vad den internationella forskningen hittills kommit fram till när det gäller läckage. Det var detta som KRIS:arna upplevde som ”chockerande och upprörande”. Att ifrågasätta KRIS verklighetsbeskrivning var som att svära i kyrkan.

KRIS bakomliggande agenda är tydlig, och har varit så i många år. Man vill förbjuda Subutexbehandling och reservera metadonbehandling för en liten skara äldre heroinister – ungefär som det såg ut på 1970- och 1980-talen. Om detta genomfördes skulle det säkert öka KRIS rekrytering, inget snack om den saken. Men framför allt skulle det leda till massdöd bland landets opiatmissbrukare – ett mycket dyrt pris att betala.

Låt mig avslutningsvis ge ett konkret exempel för att visa hur KRIS använder sig av osakliga argument för att försämra och försvåra för patienter i underhållsbehandling. En av slutsatserna i deras broschyr är att ”ingen med Subutex i kroppen borde få köra bil” (en slutsats som för övrigt helt saknar koppling till de fem intervjuerna).

KRIS konstaterar – helt korrekt – att personer med Subutexbehandling får köra bil (om de har körkort) medan personer som kör bil med illegalt Subutex i kroppen kan dömas för drograttfylla. Detta anser de vara oklart och motsägelsefullt. Men de bortser från att det finns en enkel och logisk förklaring.

En person som missbrukar Subutex blir rejält påverkad av detta, åtminstone så länge personen inte byggt upp tillräcklig opiattolerans. Att en person som använder illegalt Subutex kan dömas för drograttfylla är därför helt naturligt.

För att en person i underhållsbehandling ska få körkort ställer Transportstyrelsen dock hårda krav på att personen ska vara stabil och missbruksfri. För att körtkortstillstånd ska medges kräver Transportstyrelsen en noggrann uppföljning med drogtester och läkarintyg under minst två års tid. Detta följs sedan upp med ytterligare läkarintyg för att dokumentera att patienten är missbruksfri. Det har gjorts omfattande psykologiska test som visat att välinställda underhållspatienter är fullt alerta och har en frisk människas funktion och reaktionstid.

KRIS har alltså inte några som helst grunder för att kräva att Subutexpatienter generellt ska hindras från att köra bil. Det är ett orimligt och omotiverat krav. Det skulle bara göra det svårare för en redan stigmatiserad och utsatt grupp, inte minst genom att försämra deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Som jag skrev i min ursprungliga artikel så är KRIS på många sätt en nyttig och bra organisation. Genom sin kamratstödjande verksamhet gör de viktiga insatser för sina medlemmar och för samhället. Av det skälet är det extra synd att KRIS ägnar så mycket kraft åt att kritisera andra utsatta grupper. Det är ovärdigt. På sikt kommer det att skada organisationens trovärdighet.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Björn.
Som vanligt ett grymt inlägg.
hade jag varit skeppare på skutan vi kallar KRIS,ja då hade jag nog inte munhuggits på internet.Utan visat hela landet att det minsann var en god och framgångsrik förening.

Men istället så har jag googlat om KRIS (som många andra vad jag förstått från diverse forum)
Det är tjafs med någon förening vid namn X-cons,och ett helt hav med blandade kommentarer om både ledning och medlemmar.

Har det gjorts någon stor studie om
underhållsbehandling i Sverige på senare dar?
Där jag går,så är personalen lyrisk och pratar om att det går bra för nästan allihop.(Vad de kan se via samtal och UP iaf)

Tack för en bra blogg.Mvh

Stardust sa...

Tack! Det varierar rätt mycket i svenskt uhb, men jag har gjort en utvärdering i Jönköping, och där går det också bra. Fjärran från KRIS beskrivningar. Var går du?

Anonym sa...

Jag vill inte "outa" mig som det så vackert heter.Men det jag kan säga är att det är en större stad.
Och vikten KRIS lägger vid läckage skulle jag förklara delvis (en del tvivelaktiga element ser ju en chans till lite extraslantar)
med att det smugglas ohyggliga mängder över gränsen.

Speciellt franska subutex.Är det programmens fel?Nej självklart inte.

Förresten Björn,vad anser du om dagens utspel från MP på Expressen på debattavdelningen.Äntligen säger jag.

ha det gött.

Stardust sa...

Mycket bra från Dalunde. Tyvärr handlar det nog mer om ett individuellt utspel än något partiet sanktionerat.

Anonym sa...

KRIS "rapport" statligt knark är...Jag funderade över en sak. Petittesser förvisso, men om man sysslar med droger, opiater borde man veta om hur det inte ska tas? En av personerna berättar "Drar man för häftigt får man subutex i svalget och magen och blir illamående och spyr." En annan berättar om att svälja subutex, i behandling om jag förstod rätt? Det görs nog inte nånstans på en enda mottagning i hela Sverige? Buprenorfin ska tas sublingualt, för att den orala biotillgängligheten (FASS) är väldigt låg. Visst kan man svälja subutex, men alla som tar buprenorfin vet att det är det sämsta och dyraste alternativet, och att ruset inte blir speciellt nämnvärt.
//Thomas Berglund

Stardust sa...

Riktigt Thomas. Den forskning som gjorts om illegalt bruk av Subutex visar att det förekommer personer som sväljer tabletterna, men det är extremt ovanligt. De flesta tar som man ska, alternativt injicerar eller snortar om de söker eufori.

Anonym sa...

Hej!
Har haft Subutex sen många år nu. Blev ren 2003 och tog körkort i mars förra året. När jag sökte lämplighetsintyg uppgav jag tididgare missbruk och fick skicka in mina journaler sen 2003 och framåt. Jag tod den risken men tänkte att jag nu är skötsam och det ska ju inte va några problem som det heter.Så nu har de fått rena prover på allt sen 2003. Fick ett brev i dagarna att jag ska forts styrka drogfrihet under 2012 med en massa ASAT, ALAT mm alltså tester för alkoholmissbruk.Har varit nykterist sen 20 års åldern. Är 33 år nu. Röker inte,knarkar inte, pluggar på högskola, har två barn osv. Hur länge kan de kräva att jag ska styrka min drogfrihet. För mig handlar det inte om proverna för jag lämnar ändå drogtester ca 1 gång i månaden oförberett för droger, (för det som var mitt problem alltså).utan mer om en principsak. Jag har inte åkt fast för något med körkortet och rädslan av att göra ett misstag som kan leda till att de tar körkortet kommer väl tillslut leda mig till att jag gör fel i trafiken och bli av med det typ. För vem gör inte fel ibland???helt ärligt!!!Finns det någon gräns för hur länge de kan hålla på såhär. ..Som sagt var. Jag fick ta körkort, lyckades och min läkare har intygat många gånger att jag lever drogfritt och sunt liv..kommer överklaga då jag känner de beslutar saker efter eget tycke och inte håller sig till deras egna föreskrifter..Alltså ta körkort du men vi kommer behandla dig som ett rafffyllo för det spelar ingen roll vem du är idag utan den du var 8år sedan ..fuck vad arg jag blir på denna myndighetsutövning och okunskap

Anonym sa...

glömde fråga, dessa studier som gjorts på subutexpatienter och körförmåga finns de att läsa någonstans och kanske upplysa transportsyrelsens medarbetare om..Och bra skrivet ang KRIS slutsatser..

Stardust sa...

Hej!

Transportstyrelsen har regler för detta, och det gäller uppföljningstider efter att man fått körtkortstillstånd och körtkort, även om man kan tycka att de borde kunna göra ett undantag för en person som redan kan styrka nästan tio års missbruksfrihet.

Om jag minns rätt är det en uppföljningstid på två år som krävs, och landstingen brukar kräva att patienten själv står för den kostnad som finns för de läkarintyg som transportstyrelsen kräver. Men inom programmen tar man ju redan kontinuerliga drogtester, så det är ju egentligen inga extrakostnader som uppstår för sjukvården. Men som sagt: två år som max, sen borde du slippa dem.

Transportstyrelsen hade åtminstone tidigare en medicinskt ansvarig expert. Honom eller henne borde du kunna tala med, tycker jag.

Lycka till!
Björn