torsdag 14 juli 2011

Hårdvinklad propaganda som sparkar nedåt

Min nya krönika i Efter Arbetet. Även refererad i Resumé.

Kriminellas revansch i samhället, KRIS, utsågs i år till ”hetast i Almedalen” av Westanders PR-byrå. Detta för att de ”på klassiskt Almedalsmanér med tydliga t-shirts och många medlemmar på gatorna” spridit sitt budskap om att ”Subutexprogrammen för narkomaner är kontraproduktiva”.


KRIS - hetast i Almedalen. Foto: Anders Pihlblad,
TV4 Nyheterna.


KRIS och deras sidogren Unga KRIS är på många sätt en nyttig och hedervärd organisation. Utifrån parollen ”hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet” arbetar de för att hjälpa människor att lämna kriminalitet och missbruk bakom sig. Som kamratförening gör de goda insatser för en utsatt grupp människor. För det förtjänar de respekt.

Men KRIS är också en problematisk organisation. Deras opinionsbildning är ensidig, aggressiv och riktar sig mot en grupp – heroinister i underhållsbehandling – som KRIS inte representerar. De flesta i KRIS ledning har haft ett amfetaminmissbruk och blivit drogfria genom tolvstegsbehandling. Det är en metod som sällan fungerar för personer med ett utvecklat opiatberoende, och följaktligen är antalet heroinister i KRIS litet. Personer som får läkemedelsbehandling accepteras över huvud taget inte som medlemmar, eftersom de inte är drogfria enligt KRIS egen snäva definition.

Jag har inga synpunkter på vilken målgrupp KRIS organiserar, det finns andra föreningar som vänder sig till patienter med metadon eller Subutex. Problemet är att KRIS i flera år sparkat nedåt, genom att aktivt propagera mot underhållsbehandling. ”De trampar på mina patienter”, som en av mina vänner inom beroendevården uttryckte det. Många patienter vittnar om hur föraktfullt de bemöts av KRIS-medlemmar.

Under Almedalsveckan var jag och några av mina forskarkolleger i Visby för att presentera en studie om hur underhållsbehandlingen i Skåne ser ut och hur den skulle kunna förbättras. I seminariet deltog politiker, läkare, forskare och patientföreträdare. I publiken fanns även ett tjugotal svartklädda aktivister med demonstrativt korslagda armar – KRIS.

Under större delen av seminariet envisades de med att avbryta talarna, fnysa, sucka, hånskratta, slå i dörrar och på andra sätt visa sitt missnöje med det som sades. Hade jag varit oförberedd hade jag förmodligen upplevt deras närvaro som hotfull, men efter flera år i branschen är jag van. När det var dags för frågor hade alla KRIS:arna redan avtågat, så de var definitivt inte där för att föra någon dialog.

KRIS är duktiga på att synas. I Almedalen hade de enligt uppgift sjuttio man på plats, och någon kvinna. Det gick inte att missta sig på vilka de var: uppumpade, tatuerade och klädda i trånga svarta t-shirts med sloganen ”Statligt knark är också knark” på bröstet. De delade ut minttabletter som skulle symbolisera illegalt Subutex.


KRIS delade ut "Subutextabletter" i Almedalen.

Det var säkert en effektfull anblick för ledamöterna i Westanders jury. Men det förvånar mig ändå att juryn ville prisa dem. Som PR-människor borde de känna igen ett fulbudskap när de ser det.

Det fula är inte att KRIS uppmärksammar att läkemedel som Subutex missbrukas – det är ett verkligt problem, väl värt att diskutera. Det fula är hur man gör det. KRIS påstår att underhållsprogrammen ”läcker som såll”. De hävdar att de flesta patienterna är som drogade zombies, kvar i missbruk och kriminalitet. Det är påståenden så överdrivna att det måste vara medvetna lögner. KRIS anser att underhållsbehandling bör reserveras för en liten skara äldre missbrukare, något som går stick i stäv med all modern forskning på området.

KRIS prisade PR-verksamhet är alltså inget annat än hårdvinklad propaganda – ett negativt budskap som slår mot de narkomaner som valt att söka en annan väg ur missbruket än den man själv förespråkar.

Det är synd och skam, särskilt som det måste finnas mängder av konstruktiva budskap KRIS skulle kunna ägna sin opinionsbildning åt. Varför inte satsa resurserna på att motverka den stigmatisering många ex-kriminella utsätts för och förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden?

89 kommentarer:

Jimmy Blondin sa...

Att vinna ett pris för att ha varit duktig på att bli uppmärksammad är inte det samma som att budskapet i sig prisades. Tyvärr får denna utmärkelse något av den effekten.

Håller med dig om att det vore bättre att försöka sätta sig i samma rum någon gång och diskutera hur framtidens missbrukarvård ska se ut och då de problem som också existerar. Stigmatiseringen som du tar upp är sannerligen en problematisk barriär för många med ett beroende/samjuklighet/kriminalitet och som tillhör en socialpolitik som vi saknar på området.
Där finns en av flera gemensamma punkter för alla som arbetar för bättre missbrukarvård. Men då behöver man vara öppen för andras synpunkter men också det som är vetenskapligt underbyggt.

Jimmy Blondin

Anki Sandberg sa...

Jag kan bara instämma och måste säga att jag blev mycket förvånad när jag hörde att Westanders, som mig veterligen arbetat för flera handikapporganisationer, valde att prisa just KRIS. Jag håller med skribenten; juryn borde ha genomskådat det negativa och aggressiva i deras budskap.

Det drabbar inte bara personer som behandlas med Subutex utan även de som får ADHD-mediciner. KRIS dök i samlad tropp, ca 12 personer, upp på vårt Almedalsseminarium om betydelsen av tidiga insatser. De föreföll inte inställda på dialog, i Almedalsveckans anda, om man säger så. Både de medverkande, Ingvar Nilsson, Ing-Marie Wieselgren och jag uppfattade deras agerande som hotfullt. Men Ing-Marie tog diskussionen med dem mycket bra. Hon betonade det vi är överens om som tidig upptäckt och stöd i hem och skola. Inbördes splittring hotar positiva insatser, då politikerna blir tveksamma vad man ska satsa på!

Westanders pris förefaller bygga på att de som är flest och skriker högst ska utses till vinnare. Förhoppningsvis har resten av branschen bättre omdöme.

Stardust sa...

Tack så mycket för din kommentar Anki. Jag vet sedan tidigare att person med ADHD-medicinering också utsätts för KRIS propaganda. Jäkligt trist. Vi måste fortsätta uppmärksamma detta.

Anonym sa...

Jag anser att KRIS budskap ska stå för dem och inte sammanblandas med Anonyma Narkomaner eller Anonyma Alkoholister. 12-stegsgrupperna har nämligen ingen åsikt i dessa frågor. När du sammanblandar KRIS och 12-stegsgrupperna i samma mening ger du 12-stegsrörelsen dåligt rykte och gynnar i längden inte den som behöver deras hjälp. Vad har 12-stegsrörelsen med detta att göra överhuvudtaget?

Stardust sa...

Det är inte jag som blandar in tolvstegsrörelsen. Det är KRIS. I Visby försökte KRIS ordförande Christer Karlsson övertyga mig om att jag borde effektstudera tolvstegsbehandling vid opiatmissbruk.

Jag försökte förklara för honom att det redan gjorts och att inget forskningsråd skulle ge mig betalt för att ännu en gång visa att det inte har några långsiktiga effekter.

Jag vet att tolvsteg officiellt avstår från att delta i den politiska debatten. Jag vet också att det i praktiken är en sanning med modifikation.

Stardust sa...

Sägas bör också att jag inte har något emot tolvstegsbehandling. Jag tycker att den missbrukare som önskar och vill pröva sådan behandling ska få det. Liksom att den som önskar underhållsbehandling och uppfyller kraven ska få det.

Martin Björnsson sa...

Det är helt makalöst, det här med att så många som - mycket hedervärt - klättrat upp ur en grop ska föreskriva exakt för alla andra hur Den Enda Vägen Upp ser ut. Vi och våra gropar ser olika ut, och våra vägar upp ur dem också.ervärt - klättrat upp ur en grop ska föreskriva exakt för alla andra hur Den Enda Vägen Upp ser ut. Vi och våra gropar ser olika ut, och våra vägar upp ur dem också.

Lasse Liljegren, Kris sa...

Jag undrar vem det är som "dömer ut" vem? Vi har 1000tals medlemmar (ca 12000 registrerade) många av dem f.d heroinister, som lever ett fritt, oberoende liv idag utan "livsuppehållande mediciner". Och hur trovärdig är du Björn, du medgav ju själv på seminariet att den forskning du med flera bedriver är betald av läkemedelsföretag!!!!

Lasse Liljegren, Kris sa...

.....Och vi trampar inte på nåns patienter, vi trampar möjligen på deras cyniska människosyn och deras empatibefriade sätt att tjäna pengar på andras olycka!

Stardust sa...

Ett smetigt argument, Lasse. På vilket sätt blir ert beteende i Almedalen och vid det aktuella seminariet mer acceptabelt av att vår studie gjorts i samarbete med Reckitt Benckiser? Ursäktar det att ni stör seminariet och bär er illa åt? Och på vilket sätt har detta med huvudfrågan - att ni trackasserar och talar illa om patienter i underhållsbehandling - att göra?

Sanningen är att jag har arbetat med dessa frågor i tolv år nu - forskat, undervisat och debatterat. Jag har skrivit två böcker och ett antal vetenskapliga artiklar om underhållsbehandling och relaterade frågor. Min forskning har finansierats av Lunds universitet, Arbetslivsinstitutet, Malmö högskola, Mobilisering mot narkotika, Jönköpings kommun och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Jag har även genomfört två mindre projekt finansierade av läkemedelsbolagen Schering Plough och Reckitt Benckiser. Dessa projekt har jag arbetat sammanlagt sex veckor med - sex veckor på tolv år alltså - och då haft min vanliga lön från Malmö högskola.

Det första projektet var en uppdatering av en tillgänglighetsundersökning jag tidigare gjorde ut Mobilisering mot narkotika. Uppdateringen visade att tillgängligheten ökat och köerna minskat, alltså precis motsatsen till det resultat man konspirationsteoretisk kunde ha antagit om jag hade låtit mig "köpas av läkemedelsindustrin".

Det andra projektet var den undersökning vi presenterade i år. Den handlade om hur underhållsbehandlingen kunde göras mer anpassad efter individens behov, och visade bland annat att tillgången till psykosocial hjälp varierar mycket mellan olika orter. Mer om den studien kan läsas här: http://stardustsblogg.blogspot.com/2011/07/ny-studie-om-den-skanska-varden-av.html

Jag skulle önska att ni skulle sluta att föra fram dessa tröttsamma argument om "läkemedelsindustrin" och smeta dem på alla som inte tycker som ni.

Har du inget att säga om mitt huvudbudskap i artikeln eller om det märkliga i att ni opinionsbildar mot en annan grupp än den ni representerar, istället för för era medlemmar?

Och vad säger du om föreningar som X-Cons och Tjuvgods, som kommit fram till andra slutsatser än ni när det gäller läkemedel?

Anonym sa...

Verkligheten talar för sig själv, Björn ;-) Och vem är det som trakaserar vem? Uppblåsta, tattuerade och hotfulla, är det så du ser oss? Vi propagerar för vår åsikt, precis som du och andra gör, och vi kan ju faktiskt med rätta hävda att vi har egen erfarenhet och vet vad vi talar om, kan du? Vi respekterar att andra tycker annorlunda men det verkar inte du göra. Vad det gäller X-cons har jag inget att säga förutom att dom ursprungligen hette Kris Stockholm och blev uteslutna ur Kris. Och sen dess har dom bedrivet en "hatkampanj" mot Kris och enskilda Krismedlemmar, inte minst i Almedalen......

Anonym sa...

Glömde skriva under inlägget med mitt namn. Lasse Liljegren, Kris

Stardust sa...

På vilket sätt accepterar ni att andra tycker annorlunda? Jag läser er tidskrift Lasse, jag vet vad ni skriver om personer som deltar i underhållsbehandling. Du kan knappast hävda att jag ger en felaktig beskrivning av er opinionsbildning i Almedalen.

Det är riktigt att jag inte har egen erfarenhet av missbruk och kriminalitet, men jag har jobbat med dessa frågor i över ett decennium nu. Jag har träffat och intervjuat massor av opiatmissbrukare och patienter i underhållsbehandling. Jag har läst mängder av forskningsrapporter och jag har haft kurser på universitetet med personal från beroendevården och socialtjänsten från hela landet, inklusive flera patienter i underhållsbehandling.

Jag respekterar er för det arbete ni gör för era medlemmar Lasse, det gör jag verkligen. Men på senare tid verkar ni fokusera all er kraft på att bekämpa läkemedel och patienter med läkemedel. Varför?

Och nu när jag ändå har dig på tråden: Vem finansierar era massiva opinionsinsatser i Visby? Det måste kosta en herrans massa pengar att åka dit 70 personer, med en massa profilprodukter och specialdesignad bil (eller vad det flera bilar?). Vem har intresse av att ni vill "kasta Missbruksutredningen i papperskorgen"?

Stardust sa...

Tack för att du diskuterar, förresten, det gillar jag. Och jag ser er inte som hotfulla. Hade jag gjort det hade jag väl knappast skrivit en sån här artikel, eller hur? Men det är inte oviktigt hur ni kan uppfattas - du läst väl Ankis kommentar ovan?

Lasse Liljegren, Kris sa...

Ja inte är det läkemedelsföretagen som finansierar vår verksamhet i alla fall.......;-)Det är tråkigt om nån uppfattar vår kritik riktad mot individen, så är det INTE, vi opponerar oss mot den i vårt tycke lättvindiga hanteringen av substitutionspreparat och alla paradoxer och dimridåer som omger den. Och när vi säger att missbruksutredningen lika gärna kan kastas i papperskorgen är det för att vi är djupt oroade för vad den den kan ställa till med om den antas i sin helhet. Det finns inslag i den som är väl värda att diskutera och vår kritik handlar i första hand om de delar som berör substitutionspreparat och sprututbyte. Och faktiskt Björn, opiatprogrammen läcker verkligen som såll, och vi har full respekt för att andra tycker annorlunda, vare sig du vill ta till dig det eller inte! ;-) Återigen, jag beklagar om nån känner sig påhoppad personligen, det är inte vår intention. Jag tror att det till stora delar handlar om personliga åsikter Kris och X-cons emellan, för det råder ingen tvekan om att vår relation är infekterad......;-)

Stardust sa...

Jag har inte märkt så mycket av X-Cons, faktiskt, för jag är inte verksam i Stockholm.

Vad gäller läckage, lättvindighet och sådant så är det frågor som förtjänar att diskuteras på ett nyanserat sätt. Vi vet för lite om hur läckaget ser ut, hur vanligt det är och vad som görs för att motverka det på olika orter. Det är därför jag startat det nya projektet som jag nämnde vid ert seminarium.

Att läckaget skulle vara ett så stort problem som ni beskriver rimmar väldigt illa med den internationella forskningen, därav min skepsis mot beskrivningarna. Jag ifrågasätter inte de exempel ni tog upp, men det är bara en liten del av bilden.

Om du är intresserad av mitt projekt har jag skrivit lite om det här: http://stardustsblogg.blogspot.com/2010/11/forskning-om-lackage-och-icke.html

Det ni bortser från är alla personer som blir hjälpa och får bättre liv med hjälp av underhållsmedicinering. Jag känner flera personer som fullständigt förändrat sina liv, som lever helt normalt med familj och arbete, och som knappast hade levat idag om det inte vore för medicinen. Jag gjorde nyligen en utvärdering av LARO i Jönköping (finansierad av socialtjänsten, om du undrar). Där fungerar verksamheten på det hela taget utmärkt, tycker både socialtjänsten, beroendemottagningen och patienterna. Vad jag har förstått är inte läckage något problem att tala om heller, enligt polisen.

Stardust sa...

Det man kan säga om åtgärder mot läckage är att det allra viktigaste är att behandlingen når rätt målgrupp.

Det är problematiskt om den når fel personer (som inte är opiatberoende). Men det är också problematisk om de som är opiatberoende och vill ha underhållsbehandling inte får hjälp, för då ökar efterfrågan på den svarta marknaden.

Anonym sa...

Som själv varit opiater beroende i 12år så tycker jag att din fakta borde rikta sig mer mot sanningen. Jag har gått på både metadon och subutex och tycker själv att det är ett stort skämt.
Jag tycker de är komiskt att du påpekar att vi va stora,tatuerade ocv.
Vad har tatueringarna med allt det att göra?!
Tiffani

Stardust sa...

En metod funkar inte för alla Tiffani, så enkelt (och så svårt) är det.

Du är att gratulera för att du klarar dig utan läkemedel - få som varit opiatberoende så länge gör det. Att slippa vara uppbunden till sjukvården är naturligtvis en stor fördel för de som klarar det.

Eftersom du varit opiatberoende så länge känner du rimligen ett stort antal patienter i underhållsbehandling också, och många som det går bra för.

Lasse Liljegren, Kris sa...

Vi konfronteras med problemet dagligen Björn, och de personer i våra åtgärdsprogran som återfaller gör det till 90% på subutex. Subutex är idag ett större problem än heroinet! Vi har heller aldrig "förvägrat" någon läkemedelsassisterad behandling, det finns ett antal som har det med framgång, men de är inte alltför talrika. Men då måste den strikt begränsas och kontrolleras, och inte som Gerhard Larsson föreslår, 3 faldigas och skrivas ut på ex.vis vårdcentraler till allt yngre människor utan föregående opiatmissbruk. Vi har implementerat ett nytt missbruk, som står för huvudelen av nyrekryteringen bland unga människor till till missbruk, beroende och utslagenhet. Det är den bistra verligheten, Björn.....

Anonym sa...

Jag känner 90% opiater missbrukare som jag själv umgåts med och personligen kan jag säga att 7 av 10 säljer av sina mediciner.
Subuxonen är så mycke billigare än metadonet och helt beroende på vart man bor i Sverige men subuxonen har blivit väldigt uppskattad på svarta marknaden men jag förstår inte hur läkarna kan ge unga tjejer och killar sub och meta?!
När jag själv hade kontakt med underhållsbehandlingen sa dom personligen till mig att tar du inte återfall under tiden du går här så kommer vi tvivla på om du verkligen är opiat beroende samt att dom sa att tar du ett återfall på tjacket"Amfetamin" eller benzo så ser vi bara det som ett snesteg och inte ett återfall.
När dom sa det till mig bestämde jag mig att inte ha med det att göra.
Människor som är inskrivna där dricker dagligen alkohol,tar benzo ocv.
Nu säger jag inte alla,absolut inte men 70%.
Jag har själv injeserat metadon och de är nåt som är väldigt vanligt i underhållsbehandligen.
MVH Tiffani

Anonym sa...

Tycker du det är okej att dom injeserar mediciner som staten betalar för?
MVH Tiffani

Stardust sa...

De siffror du nämner har väldigt lite med verkligheten att göra, Tiffani. Det finns en relativt stor grupp patienter som aldrig märks, eftersom de jobbar och lever helt normala liv. I Jönköping, där jag gjorde en utvärdering, hade ca 35 procent arbete.

Den mesta forskningen tyder på att ungefär 40 procent av de som får underhållsbehandling är sådana som har stora problem, och som så småningom faller ut programmen.

Att injicera metadon är naturligtvis inte okej, det kan ju ge hemska bölder och infekationer. Man jobbar mot detta i programmen, men det är en fråga jag ska studera närmare i mitt forskningsprojekt.

Men nu tycker jag att vi kommer bort från ämnet. Det blir återigen ett hackande på patienter med underhållsbehandling, precis det jag vände mig emot. Har ni inga mer konstruktiva idéer att komma med?

Det glädjer mig att Lasse skriver att det inte är avsikten att vända sig mot individer. Men KRIS medlemmar känner naturligtvis signalerna från ledningen. Jag läser som sagt er tidskrift, jag vet hur snacket går. Oavsett om ni menar det eller inte så skapar detta negativa attityder mot personer som söker en annan väg ur missbruket.

Som jag skrev: många jag talat med upplever sig illa behandlade och föraktfullt bemötta av KRIS-medlemmar. Det är något ni borde jobba med, tycker jag.

Att ni tjafsar med mig och mina kolleger eller skäller på Gerhard Larsson, det kan vi nog ta. Det är värre när det drabbar redan utsatta personer - era kamrater som kanske inte är lika starka som ni är.

Anonym sa...

Jag menar inte att gå till person angrep men det är min syn ur det verkliga livet som självhar missbrukat opiater under 12års tid och haft med både metadon och subutex att göra.
Jag kan sluta"tjafsa" absolut men jag tycker att du ska sluta med dina person angrepp att KRIS under Almedalsveckan såg ut upp pumpade,tatuerade samt hade"tajta tröjor med vår logga.
Tiffani
Min åsikt är att du själv borde gå in i underhålls behandlingen och börja med både metadon och subutex för att se hur det förstör en individs personlighet samt liv.
MVH Tiffani Hammar

Stardust sa...

Den formuleringen var inte menad som något personangrepp, Tiffani. Jag tycker att det var en relevant beskrivning, eftersom den var en viktig del i det intryck KRIS gav i Almedalen. Westanders PR-byrå lyfte också fram med det visuella intrycket när ni fick priset (som jag alltså tyckte var oförtjänt).

Att du skriver att du tycker jag ska börja med metadon och Subutex ta jag inte på allvar. Jag har aldrig haft några beroendeproblem, så jag ser ingen anledning att testa några starka, beroendeframkallande mediciner.

Jag vet inte om du var på vårt seminarium, Tiffani, men hade du varit där och lyssnat så hade du hört oss beskriva de problem vi sett i Skånes program för underhållsbehandling. Det finns info om detta i min förra bloggpost, med länkar.

Mvh Björn

jimmy norrkoping sa...

Jag började tidigt i mitt liv missbruka och hittade rätt så snart min stora kärlek ( amfetaminet) och gick på det i många år och blev efter en tid väldigt trött på dom konsikvenserna det gav mig och plus att det inte hade samma efekt som det hade i början. Jag hade blivit hemlös, hade ingen kontakt med min familj och hade inget socialt liv alls.. Hela mitt liv kretsa kring tjacket.. hade gjort några försök att sluta men hamnade snart i missbruket igen fick ofta höra att jag var ett hopplöst fall att jag mer eller mindre skulle knarka tills jag var död.. det va den synen många hade på mig. Och när mitt liv var som mest skit så träffa jag en vän som gick på subotex och efter som jag börjat tröttna på tjacket så tänkte jag att jag kunnde prova lite jag menar hur farligt kan det va min vän fick ju det från en läkare så jag tog och blev såld direkt.. Jag hade hittat en ny kärlek SUBOTEX !! Det va ju skit bra det va ju inget knark enligt mig då jag blev inte lika styrig och skev som jag blev när jag punda..

Men rätt så snart så märkte jag av konsikvenserna på den här drogen med jag blev helt manisk jag var bara tvungen att ha min sub varje dag.. skulle kunna gått mil för att hämta en. och dom gångerna jag inte fick tag i något så blev jag så jävla dålig jag kunnde inte sova det kröp i hela kroppen på mig och jag mådde skit.. mycket sämre en när jag tände av på tjacket..

Min högsta dröm när jag gick på subotex var ju att komma in i programet då skulle jag både få lagligt knark plus att jag skulle få så pass mycket så att jag även skulle kunna sälja och tjäna pengar på det !!

Men så blev det inte utan jag tände av från suben och började leva ett liv utan droger..

Så nu sitter jag och tänker på hur mitt liv hade sett ut om jag hade kommit in i programet och fått gratis knark !!

kanske hade varit död vem vet !!

jag menar hur fan kan staten döma ut folk som hopplösa och ge dom lagligt knark.

är så tacksam för det livet jag har och för att KRIS finns

.

ken sa...

Visst det finns de som blir hjälpta men det är ju inte det som är det viktiga tycker jag utan dom som inte blir av med sitt missbruk med dessa sk" mediciner" inte har någon synbar effekt det intressanta måste ju vara dom som inte blir hjälpta

Stardust sa...

Fint för dig, Jimmy, jag gratulerar dig!

Men eftersom du inte kom in i programmet antar jag att det berodde på att du inte ansågs vara beroende av opiater - alltså fungerade kontrollen hyfsat åtminstone i ditt fall, eller hur?

Kan vi lägga ner den här diskussionen om underhållsbehandlingen nu, please? Jag är visserligen väldigt intresserad av ämnet, men jag vet redan att Subutex kan missbrukas.

Om vi ska fortsätta diskussionen så vill jag hellre höra era synpunkter om det jag skriver om i min artikel: hur KRIS bemöter underhållspatienter. Det ni skrivit hittills har bara stärkt mig i min bild av att här finns allvarliga problem.

Som jag skrev ovan: det drabbar dem av era kamrater som kanske inte är lika starka som ni är.

jimmy norrkoping sa...

anledning till att jag inte kom in i pogramet va att jag bröt upp mitt missbruk under tiden jag vänta att få en plats i programet..
och kan bara som sista inlägg skriva att jag gick på subotex dagligen under ett par års tid och jag har aldrig träffa någon som inte sålt vidare sina piller... det är så mycket pengar att tjäna och som missbrukare vill man ju tjäna pengar..

Anonym sa...

Om inte du är betald av läkemedelsbolagen som du nu säger vem betalar varje år för de seminarium du steller upp på i almedalen, vad har Fries för betalning från subutexföretaget han lever på att vara förespråkare av evidensbehandling med metadon och buppar

Marre Stahl sa...

Jag har mången egen erfarenhet utav narkotikamissbruk likt många KRIS'are men min syn på det hela skiljer sig extremt mycket. Har en del bekanta som efter tids försök till drogfrihet fått tillgång till underhållsbehandling och den i kombination med deras vilja att "ordna upp saker och ting" har gjort att dem fått mycket välfungerande liv (som nyktra och drogfria var allt fortfarande kaos) och utan att dem säljer vidare sin medicin. Problemet är att KRIS säger sig ha all information och sanningen på sin sida, ska vi då ha en duell i gryningen för att bestämma vems syn på saker och ting som ska vara universell sanning? Jag personligen anser istället att det finns två sidor av alla mynt men vad ni tyvärr försöker göra i den här frågan är att argumentera för att det bara finns en.

Stardust sa...

Anonym, jag tänker inte tolerera den typen av slaskiga antydningar från någon som inte ens vågar skriva sitt namn.

Jag har inte tagit ett spänn betalt för de fyra Almedalsveckor jag deltagit i. De två första åren jag deltog betalade mina uppdragsgivare (Mobilisering mot narkotika respektive Shering Plough) resa och logi - de senaste åren har jag rest och bott med min arbetsgivare, Malmö högskola.

Sluta nu för fan med det där insinuativa tramset!

Stardust sa...

Marre, tack för din kommentar!

Camilla sa...

Härligt att äntligen någon säger sanningen om denna förening,,,och det är inte bara allt detta om att de stöter ut oss som behöver äta medicin av någon orsak,,,De trakasserar även människor som har sin egen åsikt om saker o ting.Och då snackar vi KRIS Örebro..Sen kan jag berätta att jag fick tillåtelse att var där trots concerta behandling,men skulle det uppdagas så vet ju inte han något.Han lät t om sin sambo komma hem till mig och kolla ett urin prov, så att detta inte skulle visa positivt. Är inte detta dubbel moral då vet jag inte...Varför ska jag vara tyst dessa människor har trakasserat mig i månader. Hur kan de ens kalla sig kamrat förening.

Anonym sa...

Holger Nilsson heter jag som var anon, och moi har varken någon medicin föruton mitt insulin, jag är bara en som tittar och ser hur saker ser ut....Aleadalen är en tillställning som attrahererar mig...

Stardust sa...

Ok Holger. Du är välkommen hit om du vill diskutera. Jag redovisade ovan vad jag gjort tillsammans med läkemedelsindustrin: sex veckors projekt sammanlagt, till min vanliga lön. Jag är extremt försiktig med vad jag tar i betalning för olika uppdrag, eftersom jag vet hur lätt det är att få otrevliga och osakliga anklagelser kastade i ansiktet. Jag forskar om kontroversiella frågor - då gäller det att hålla på sin ekonomiska integritet.

annkie sa...

Problemet stavas HEROIN! KRIS måste läsa på,KRIS fattar ingenting av vad dom pratar om men dom skriker och kränker vid varje tillfälle som dom uppträder. Det bedrövliga är att dom medialt får sådant gensvar,det verkar ju så "häftigt" med dessa "omvända" kriminella. Att dom föraktar de flesta utom sig själva tänker man inte på. Deras attityd är förkastlig och kommer i längden inte att rendera i något gott! Devisen Högmod går före fall kommer att upprepas.

Marre Stahl sa...

annkie: Det är ju jobbigt att läsa på och vara saklig i sin argumentation, mycket enklare med signalpolitik och buffeltekniker.

"Det bedrövliga är att dom medialt får sådant gensvar,det verkar ju så "häftigt" med dessa "omvända" kriminella."

Och att dem fortsätter att agera som ligister verkar ju inte bekymra någon, fast nu inom politiken, riktigt obehagligt.

Johanna sa...

Undrar fortfarande vem som betalar "smutskasta Subutex-kalaset" som KRIS/Lasse ej ville svara på. Flera har ju insinuerat att Björn är betald av läkemedelsbolagen och han har besvarat hur han fått betalt, men KRIS vill ej svara på vem som sponsrar dem? Jag förstår fortfarande vem som tjänar på detta och varför KRIS satsar så på detta - dvs att vara EMOT något så starkt- istället för att satsa tid/energi/resurser på att föra fram vad de är FÖR. Att det läcker från programmet är ingen nyhet. Ingen tycker att det är ok men det förekommer läckage även från andra ("vanliga") patienter med narkotikaklassad mediciner så man kan inte lägga ner en behandling eller förkasta dem för att en del missköter sig. Jag har arbetat inom sjukvården sedan 2001 med heroinister och såg hur patienterna hela tiden återkom till avgiftningen tills vi successivt kunde bygga ut underhållsbehandlingen och de som hela tiden återföll kvarstannade i behandling och kunde ta tag i sina liv, träffa sina barn och påbörja sysselsättning så småningom. Andra patienter misslyckas upprepade gånger, skrivs ut och kommer tillbaka för nya försök. Alla måste få hitta sina egna vägar till drogfrihet och för dem som lyckas förändras livet avsevärt eller lite. De skall man inte döma. Som sagt, många patienter missköter sin behandling inom hela sjukvården, det är inget nytt och heller ingen anledning att lägga ner en behandling som fungerar för många. Men vad är då KRIS syfte med detta? Obegripligt!

Johanna sa...

Jag menar förstås att jag INTE förstår vem som tjänar på detta och varför KRIS satsar så på detta - dvs att vara EMOT något så starkt- istället för att satsa tid/energi/resurser på att föra fram vad de är FÖR.

Hasse Arvidsson sa...

Du gör ett fantastiskt arbete Björn.
M v h Hasse Arvidsson i Örebro

Sofia Modigh sa...

Att 70 personer på sin fritid deltar i Almedalen kostar inte så mycket. Mat ska man även äta hemma. Tröjorna fick vi rabatt på av ett lokalt tryckeri i Halmstad. Det betyder att de kostade ca 135 kr styck. Att "stripa" en bil kostade ca 5000 kronor och att sätta upp hemsidan http://www.statligtknark.se ca 250 kronor. Flera föreningar fick lokal sponsring på hyra av husvagnar och båtbiljetter till gotland. Så sammanfattningsvis kostade kampanjen kanske mindre än en månadsslön för en forskare. Den här typen av aktiviteter går utmärkt att finansiera med t ex medlemsavgifter.

Björn Fries sa...

Kan konstatera att jag återigen anklagas för att vara köpt av någon. Förra gången var det scientologerna som kallade mig för köpt lakej. Av vem minns jag inte riktigt men inser att KRIS använder samma metoder istället för att föra en rak o vettig diskussion. Sen är det väl så att man känner andra genom att känna sig själv? Tycker att Björn J:s arbete kräver stor respekt. Krävs ett stort civilkurage att våga stå upp för saklighet, kunskap o fakta i ett väldigt hårt debattklimat.

Marre Stahl sa...

Sofia Modigh: Kampanjen kanske betalades med "rena pengar" men kampanjen bedrevs med långt ifrån "rena metoder". Vad anser du om den den "Straw Man"-argumentation och störnings-tekniker som uppvisades?

Anonym sa...

Att ta till sig problemen med läckage, importerade illegala läkemedel osv. är som jag förstått det kända problem hos forskarna och andra initierade. En saklig debatt om det skulle vara på sin plats.
Erfarenheter från människor som har avslutat den medicinska behandlingen av olika skäl är också en väsentlig fråga att diskutera. Vilka var skälen? Hur fungerade den medicinska behandlingen för dessa olika människor? Vad fungerade inte? Erbjöds dessa kombinationsbehandlingar med någon effektiv psykosocial behandling då det behovet förelåg? Bedöms behovet av kombinationen medicinsk behandling och psykosocial behandling lika över landet? Vilka sociala insatser sattes in?
Allt för ofta diskuteras enbart den medicinska behandlingen men mycket sällan kombinationen med psykosocial behandling, något som är tydligt inskrivet i förordningen dessutom. Den kombinationen möjliggör för de som lider av samsjuklighet att på sikt om de så önskar avsluta den medicinska behandlingen. Kanske kan det också öka kvarstannandet i behandlingen och minska risken för läckage och fortsatt kriminalitet. Det kräver att man som i dag inte underskattar den psykosociala behandlingen. De medicinska företrädarna visar upp gedigna forskningsresultat medan den sociala sidan och psykologin har suttit still och inte alls på samma sätt kan visa upp vad deras arbete gör för nytta. Det här är ett allvarligt problem som bör adresseras staten dvs. det betänkandet från utredningen föreslår: mer av tvärprofessionell forskning.
Tyvärr får man nog säga att staten hittilldags inte varit intresserad. De senaste två regeringsförklaringarna har i det närmaste inte alls berört missbruk- eller beroende. Jo, när det gäller kopplingen droger och brott. Då återstår att läkemedelsföretagen finansierar forskning. Självfallet anser nog många att detta är ett etiskt problem. Men frågan är då hur forskning ska kunna bedrivas? Och nog behöver vi forskningen på området annars är det utelämnat till enbart tyckande och med risk för polarisering. Var är kartan som leder oss framåt och vem bestämmer kartans utseende?
Medicinsk behandling verkar få många att tappa huvudet, det ruskar om ett ca 40- årigt sätt att se på beroende. Att det då kastas skit på varandra kanske ska ses som en rationell handling. Problemet är om det fastnar i detta.
Missbruksutredningen handlar om så mycket mer än underhållsbehandling. Den säger att vi saknar bra behandling för unga, att en metod inte bör vara dominerande, om brister i kvinnobehandling och man föreslår ändringar för att lättare komma in på arbetsmarknaden och att få bostad. Även ändringar i sjukförsäkringen tas upp. Det sista är ett erkännande av att många människor med ett beroende (inte bara opiater) stigmatiseras och till och med diskrimineras. En berömvärd ansats till att sätta in utredningen i ett större perspektiv där politiken måste vilja ändra på villkoren och undanröja hinder för utsatta människor.
Det verkar som om tonvikten på diskussionerna stannar vid organisatoriska lösningar på problemet med en ojämlik tillgänglighet till behandling. Och vid sidan av det diskuteras metoder. Dock inte den övergripande politiken för hur man ska lösa stigmatiseringen och den pågående diskrimineringen och vad man vill med politiken.
Om man då väljer att ”kasta utredningen i papperskorgen” så är det väl bra om man redovisar egna lösningar på alla de problem som utredningen tar upp. Kanske då med ett europeiskt perspektiv. Kanske Sverige har en del att lära av andra länder men också det omvända. Men för det krävs att vi kan sitta i samma rum och lyssna på olika perspektiv. Men vad vet jag? Jag har bara arbetat med behandling i ca 15 år, har egna erfarenheter av många olika behandlingar för tungt beroende, hemlöshet och kriminalitet, utbildat mig, Dock är jag inte representativ för det som kallas för brukare och jag vet faktiskt inte vem som är det. Någon som vet?

Jimmy Blondin

Stardust sa...

Det är bra, Sofia Modigh, jag tackar för de beskeden.

Det är inte roligt att bli anklagad för felaktigheter, som att gå i läkemedelsindustrins ledband.

Anonym sa...

Det är klart att Lasse inte vill tala om var pengarna kommer ifrån.
Vem vet, det kanske är bidragen på minst 750 000 kronor som har tilldelats sido föreningen kris mc?
Som inte ens har öppnat ännu.
Det går ej heller att få reda på något om bidragen som betalas ut till kris, kvinnan som har hand om besluten om dessa bidrag ringer direkt till Lasse och informerar honom om att det finns frågetecken om detta. Pengar det finns det allt, tyvärr gynnar det mer de som arbetar än de stackare som kallas utstötta.
Kris står för kamratskap och gemenskap, då undrar jag varför slängs dom som tar återfall ut på gatan. Är det så vi som samhälle ska ta hand om dom som behöver hjälp.Tycker det är otäckt att inte kommuner och kriminalvård har fått upp ögonen, det är stora brister i denna förening. Kan ta ett ex, kris är ute på anstalter där får dom absolut inte prata om det vinstdrivande företaget,,dom får alltså inte värva till varken öppen vård eller boende utan bara informera om kamrat föreningen kris. Detta vet kriminalvården.
Blir mörkrädd.

Bra debatt Björn!!!!!

X-CONS Kungsbacka sa...

Inte nog med att KRIS genom sin propaganda sparkar neråt man kallar även staten indirekt för knarklangare.
Även föreningen X-CONS som tar emot människor som av olika anledningar har läkarkontrollerad medicinering.
Märkligt nog så tar KRIS emot människor som har medicin bara m an är berättigad lönebidrag och så mörkar man till myndigheter och övriga medlemmar detta.
Ett bra alternativ till KRIS är föreningen X-CONS. Läs mer på: www.x-cons-kunmgsbacka.se eller rikshemsidan www.x-cons.se eller haninges hemsida. www.x-conshaninge.se
Vänligen Ordförande
X-CONS Kungsbacka

Anonym sa...

Det är så tråkigt, jag har en son som har ADHD och äter conserta. Jag kan bli så arg när jag ser och hör hur "Krisare" är ute och föreläser och debaterar om ADHD medeciner, att det är lagligt knark, att barn som äter tex conserta har väldigt stor risk att hamna i ett missbruk när dom blir äldre, osv. Min son är 12 år och har nu ett drägligt liv pga. conserta. Det jag tycker att Kris håller på med är farligt och ibland undrar jag om det aldrig granskas, eller får man gå ut i skolor och säga vad som helst.

Anonym sa...

Håller med föregående talare. Det kris gör mot de som redan har det jobbigt, gör det inte lättare med alla dessa påhopp om att de som verkligen behöver detta får lagligt knark genom staten. Människor orkar inte strida emot dessa personer för det är så att KRIS vet bäst!!!!
Varför kan de inte låta Xcons stödja och hjälpa dessa personer..Herregud det måste ju vara det bästa om KRIS håller sig till det de ska göra. Istället för att hela tiden lägga all energi på sådant de aldrig kommer kunna förändra i alla fall. Jag tycker att människor som på ett eller annat sätt kommit tillbaka till livet eller som pga en diagnos behöver sin medicin ska slippa dessa påhopp.
Jag förstår inte meningen med att förstöra andras liv ännu mer.

Dean Trbojevic sa...

Mycket bra att det här lyfts fram och jag tycker att var och en skall sköta sitt, Min väg ut ur missbruket har lyckats och jag klankar inte på någon eller något. Det här med statligt knark kan man ju diskutera, för droger kommer alltid att finnas på marknaden och då är det bättre att det delas ut gratis än att min mormor på 88 år blir rånad för att någon desperat människa ska få sin dagliga fix. Inom många andra behandlingar snackar man om återfall och snedsteg. Detta är ett samhällsproblem som vi tyvärr aldrig kommer kunna att bota men vi kan se till att dem oskyldiga inte blir drabbade av våran "sjukdom". Och vems fel är det att någon drar i sig sub eller metadon köparen eller säljaren? En vanlig människa rör sig inte i dem kretsarna, eller har jag fel?.. Som sagt jag tycker att var och en sköter sitt och hjälper människan som lider av ett problem som inte ens krig kan stoppa... Mvh Dean Trbojevic -RFHL-

Anonym sa...

Det är trist med kategoriska/fundamentalistiska läror. Vägen ur ett beroende är individuellt och det är viktigt att inte bara tro på en "lära".
Fundamentalister av alla sorter är tröttsamma, ödmjukhet inför tillvarons komplexitet är viktigt när man möter människor med beroendeproblem eller andra bekymmer.

Anonym sa...

Jag tänker så här. Tänk om någon som är emot "statligt knark" blir svårt sjuk,tex cancer avstår dom morfin då eller?

Lasse Liljegren, Kris sa...

Jättebra att så många är med och tycker, det vore dock bra om ni kunde hålla Er till fakta. Och varför skriver ni anonymt, vågar ni inte stå för Era åsikter? p.s Vi har inget emot att man behandlar fysiska tillstånd, ex.vis värk mm med opiater, men vi tror inte på att behandla beroendesjukdomar med narkotika. Mig veterligen har ingen alkoholist blivit "botad" med alkohol d.s

Anonym sa...

Ja men ni är ju så emot alla läkemedelsföretag, så hur ska ni bota värk.

Anonym sa...

Ett barn som har ADHD och inte klarar av skolan om han eller hon inte får äta medicin för detta, och det enbart är conserta som fungerar, så e risken betydligt stor att detta barn kommer utveckla ett missbruk och kriminalitet. Är detta att föredra tycker KRIS? Är det ett sätt för dom att garantera medlemmar i föreningen? Och självklart så är vi många som skriver anonymt då flera som sagt va dom tycker mot KRIS "har blivit ett huvud kortare" tidigare.

Anonym sa...

Är det inte en smula konstigt att folk "duckar" för att skriva sin identitet på en blogg som diskuterar en förening som skall stå för kamratskap och hederlighet?
Vad säger det er?

Man får tycka vad fasiken man vill här i världen utan att för den sakens skull behöva slå sin trosbok i huvudet på sin kombattant!

Marre Stahl sa...

Lasse Liljegren: "men vi tror inte på att behandla beroendesjukdomar med narkotika. Mig veterligen har ingen alkoholist blivit "botad" med alkohol"

Frågan är då hur många alkoholister som efter ett långt och hårt bruk blivit nyktra? Den procentenheten är minimal. Hade ju varit bra om en alkoholist hade fått sin dos alkohol ifrån ett sjukhus, bara så att han klarar den extremt tunga avtändningen men inte så att denne super sig knallkalas. Synd då bara att dessa missbrukare får klara sig på egen hand nu och portionera ut sin "medicin" själv, och vi alla vet att en missbrukare inte klarar det. Ibland behövs en hjälpande hand i eländet som bara stöttar, reglerar lite smått och kan finnas till hjälp och som är beredd att rycka in NÄR suget/insikten för nykterhet kommer.

Stardust sa...

Att jämföra alkohol med långtidsverkande opiater är inte relavant, det är en felaktig jämförelse. Toleransutvecklingen innebär att en välinställd metadon- eller buprenorfinpatient inte blir påverkad av substansen, även om biverkningar kan förekomma.

Marre Stahl sa...

För övrigt; "det vore dock bra om ni kunde hålla Er till fakta"

Om man kräver ett visst beteénde av någon så kanske man själv ska uppfylla dessa "kriterier"?
Sen är ju frågan var osann fakta från era "motståndare" är? Vad jag ser iaf är det Ni som kastar ut i det närmaste foliehatts anklagelser.

Stardust sa...

Vänner, jag vill inte ha några anonyma eller obevisade beskyllningar hit och dit bland kommentarerna. I så fall får jag gå in och radera, och det vill jag inte.

KRIS svar på Drugnews idag var mer än lovligt löjligt. Bara personangrepp rättigenom, och dessutom samma trams om läkemedelsindustrin som jag redan tillbakavisat. Det visar tyvärr alltför tydligt hur oseriösa organisationens företrädare är.

Christina Nilsson sa...

Alla former och varianter av fundamentalism känns otroligt skrämmande. Inte minst när det handlar om bemötande av klienter/patienter inom missbruksvård. Jag har otoligt svårt att se att det skulle finnas "den rätta metoden" som skulle vara till hjälp för alla med liknande problem. Jag tycker att det borde finnas stora vinster, för alla, individen, kommunerna, beroendevården, psykiatrin och inte minst kriminalvården om det vore möjligt att samverka kring det gemensamma uppdraget att på bästa sätt försöka hjälpa människor som ansöker om hjälp att hantera sin situation.

Jag vet att det är lång väg att gå, men jag kan inte se att det skulle vara möjligt att lyckas på något annat sätt.

Christina Nilsson, Norrköping

Lasse Liljegren, Kris sa...

Björn, du menar väl inte på fullt allvar att du tycker du är lenare i munnen i din artikel än vad vi är i vår? Vi accepterar att du har en annan åsikt även om vi tycker den stinker, du borde göra detsamma! Du ger uttryck för Dina upplevelser och åsikter, Vi för Våra! Politik Björn, politik! Som svar till anonym om vad jag tycker om att man insinuerar och anklagar anonymt: Jag tycker det är fegt och ryggradslöst och förtjänar varken uppmärksamhet eller tilltro. Vilka är ni som kan kasta skit och beskylla och inte ens behöva stå för det?!

Stardust sa...

Jo, det tycker jag definitivt, Lasse. Checka in denna så förstår du nog varför också: http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Genetiska_argumentationsfel

Ni försöker diskreditera mig som person - med argument som du dessutom vet är osanna - istället för att bemöta min kritik om att ni sparkar på personer med underhållsbehandling. Men jag tror att de flesta kan se igenom en sådan strategi.

Anonym sa...

det är riktigt sjukt alltihop.i vissa kris föreningar är det ok med medeciner bara det stannar mellean ordförande och den person det gäller!fd krisare och drogfri med stor hjälp av mina medeciner och mitt nya liv med arbete 40 timmar i veckan som handledare för ungdomar som städar våra stränder. kris lykades bara sänka mig

Lasse.liljegren, KRIS sa...

Tyckte precis du skrev att du inte tillåter anonyma, obekräftade påhopp Björn! Är inte det precis det du gör.....;-) Jag tar inte åt mig, jag vet vad jag och vår förening står för och har uträttat under åren. Skitsnackare har vi alltid varit utsatta för och kommer alltid att vara. Det handlar om avundsjuka och egen oförmåga och inget annat, och står för fega, ryggradslösa personer som inte vågar stå för sin åsikt! Lite beklämmande för dig dock som tillåter det trots att du påstår motsatsen.....

Stardust sa...

Jag förhandsgranskar inte inläggen, Lasse, och har inte tid att följa tråden 24-7. Men jag har tagit bort de sista anonyma inläggen och nu sätter vi streck i debatten. Interna gräl får skötas någon annanstans.

Lasse Liljegren, Kris sa...

Gott så. Jag ser fram emot att fortsätta debatten, sakligt och konstruktivt, another time, another place....;-)

Anonym sa...

Saklig och konstruktiv, men det är ju alltid på dina villkor Lars! Synd att ni tog bort senaste texterna som var lite lite av verkligheten av toppen på ett isberg.

Anonym sa...

blir chockad över denna smuts kastning som pågår.. skäms på er !!!

Niklas sa...

Jag är inte jätteinsatt i KRIS arbete, jag läser inte deras tidning och jag var inte i Almedalen. Jag vill dock påpeka några saker.

För det första så tycker jag att KRIS kampanj i Almedalen framstår som ganska hård och att det saknas nyanser. Tyvärr är det ofta denna typ av kampanjer som går igenom bruset eftersom de är tydliga och kontroversiella, men tyvärr i de flesta fall på bekostnad av nyanser. KRIS är dock inte ensam om detta utan det gäller väldigt många. Att bränna 100000 kr är inte heller särskilt nyanserat. Både KRIS och Gudrun Schyman har dock viktiga poänger.

Det jag inte förstår är hur man kan få det till att KRIS slår neråt? Kritiken riktar sig ju mot staten och mot systemet. Efter att ha läst Björns kommentarer här verkar det som om han alltid tycker att man slår neråt om man menar att de som får underhållsbehandling inte är drogfria eller att de ofta säljer vidare sina droger... och det känns lite oseriöst. Man måste kunna debattera utan att du ska skymma argumenten med så låga beskyllningar!

Däremot tycker jag att Björns kommentarer om tatueringar och så vidare andas ett visst klassförakt. Inte så trevligt i sammanhanget.

Det som många här frågar är vad KRIS har att vinna på detta. Svaret är förstås det enda som de flesta kommit fram till. Ingenting. Anledningen till att man driver frågan är att man ser systemet som ett stort problem för kriminella och missbrukare, inte att man tjänar något på det.

Däremot finns det förstås läkemedelsbolag som har stora ekonomiska intressen att vinna, men jag väljer så klart att tro Björn om han hävdar att han inte har något ekonomiskt egenintresse. Han är bara en narkotikaliberal som drivs av sina ideal och det han tror är bäst.

Slutligen måste jag säga att jag är besviken på Björn Fries som jag från början sett som en positiv och saklig debattör, men på senare tid blivit allt mer besviken på. Hur kan man svartmåla en hel organisation efter vad enskilda medlemmar skriver på internet? Löjligt och inte värt att bemöta.

Tack för mig. Hoppas att KRIS fortsätter att driva dessa viktiga frågor, men att det leder till en bättre debatt och mer nyanserade slutsatser.

Stardust sa...

Tack för din kommentar. Till att börja med är jag inte "narkotikaliberal" - det är ett begrepp som används väldigt slarvigt som skällsord i debatten. Du hittar inget på denna blogg eller bland mina övriga skrifter om att jag skulle uppmuntra drogbruk eller vilja legalisera narkotika. Undvik därför sådana invektiv om du vill ha en seriös diskussion.

Hård och nyanslös är bara förnamnet på KRIS kampanj. Man får naturligtvis opinionsbilda som man vill inom lagens råmärken, men det jag ville fästa uppmärksamheten på är att KRIS stigmatiserar och beskyller en hel patientgrupp för något endast en minoritet gör sig skyldiga till (läckage). Att KRIS bemöter patienter i underhållsbehandling föraktfullt både sett med egna ögon och hört massor av historier om.

Ekonomiska intressen finns naturligtvis i hela vårdbrancken, inte bara i den läkemedelsassisterade vården. KRIS sysslar med muckhämtningar, placeringar och får stora bidrag från olika aktörer - någon insyn i hur detta ser ut mer i detalj vet jag inte, men du är naiv om du inbillar dig att det inte finns ekonomiska intressen i tolvstegsbehandling och annan "drogfri" narkomanvård.

Kommentaren jag gjorde om KRIS:arnas utseende funderade jag mycket över, just på grund av risken att den skulle tolkas som du gjorde. Det var dock inte avsikten - men klädsel och andra attribut är av betydelse för det hotfulla intryck organisationen kan ge, och som uppenbarligan fler än jag noterat (se den andra kommentaren i denna tråd). Därför bedömde jag att det var relevant i sammanhanget, men det är möjligt att det var fel tänkt.

Mvh Björn Johnson

Stardust sa...

Kolla gärna in denna, som också är relevant i sammanhanget: http://stardustsblogg.blogspot.com/2009/03/alla-tjanar-pa-metadonbehandling-utom.html

Camilla Tilljander sa...

Replik till Niklas:

Skillnaden mellan Gudrun Schymans pengabrännande och KRIS propagerande är att få kvinnor dör av som konsekvens av Gudruns utspel. KRIS har – tyvärr – tillförskansat sig en maktposition i samhället som direkt påverkar liv och död för en grupp människor. En grupp som (ofta) står ännu längre ner på samhällsstegen än de fd narkomanerna i KRIS. Dessutom göder de vad scientologirörelsen påbörjade med; att ifrågasätta psykiatrin och den medicinska behandling som faktiskt finns och fungerar.

Vad det gäller klassförakt är det givetvis aldrig okej. Mot KRIS:are såväl som någon medmänniska. Men tyvärr är det inte lätt att avhålla sig från att sjunka till den nivån man blir bemött. Och många KRIS:are visar mycket klassförakt – åt andra hållet.

Anledningen till att KRIS driver denna fråga så hårt istället för att driva det de gör bra och borde satsa på, dvs anstaltshämtning och kamratstöd, har jag också undrat över. Det känns som om det drar ihop sig till något jag som liten novis inte greppar. Detta även med tanke att dömda alkisar och knarkare numera ska betala sina egna prov. Jag antar att Gerhard Larssons missbruksutredning kommer att generera en hel del regeringspengar så en misstanke ligger väl åt det ekonomiska hållet.

Jag önskade också att man kunde föra en nyanserad debatt med KRIS då de är en stor maktfaktor, åtminstone på lokalt plan. Tyvärr så är de sällan mottagliga för forskning och vetenskap och RIKSKRIS sätter sorgligt nog tonen med sina påhopp.

Anonym sa...

Tja!Har testat andra behandlingar förut som aldrig funkat.Haft substitutionsbehandling i 6 år nu och verkligen fått mitt liv tillbaka.Senaste fyra åren har jag haft metadon. Dom första två åren var på subutex, men det räckte inte för mig, hade ändå konstant drogsug.Tror att subutex framför allt fungerar bäst på lite mindre tunga opiat missbrukare.Hur som helst har jag inte tagit NÅGONTING sen jag började med substitutionsbehandling, har inte något problem med någon kriminalitet heller.Min kriminalitet berodde endast på att jag behövde finansiera mitt missbruk på något sätt.Har inga problem med några biverkningar förutom förstoppning.Aldrig hört någon nämna dom biverkningar som beskrevs av någon här uppe, vare sig dom haft metadon ett år eller tjugo år. Jag har fått tillbaka kontakten med min familj, jag har bostad och har även börjat läsa in gymnasiet som jag aldrig gick pga missbruk.Jag är idag 32år, och är väldigt glad att man inte väntade med att ge mig chansen till metadon förren jag var 50 eller något, för då hade jag varit DÖD!! En annan fördel med att inte vänta med den till man är gammal och kanske bara har något år kvar att leva pga skador kroppen dragit på sig av missbruket, är att jag inte bara har några år kvar att leva nu. Jag har ett helt liv nästan!Så förstår inte det argumentet alls. Däremot håller jag med att man måste se till att det är riktiga opiat missbrukare som kommer in i programmen och inte ta in amfetamin missbrukare mm, som ibland lyckas ljuga sig in.Då det nästa alltid är dom som missköter programmet, eftersom det inte funkar för dom.Förstår inte hur KRIS medlemmarna kan komma och säga vad som funkar för en heroinist då dom flesta, nästan alla jag träffat är amfetamin missbrukare? Jag vet inte hur ett amfetamin missbruk är och dom vet inte hur ett opiat missbruk är. Tycker istället för att snacka skit och förstöra för oss som är beroende av den här vården, borde man vara glada över alla som kan ta sig ur ett missbruk, vare sig vilken väg man vill ta.Vi som lyckats lämna det livet borde istället stötta varandra! Det är dags att Sverige släpper moral predikandet och satsar på vetenskap!!Glömde säga att jag tycker att det är viktigt att man får någon typ av terapi i samband med att man börjar behandlingen. Fick själv två och ett halvt års enskild öppenvårdsbehandling med terapeut. Tack för det jobb du gör för oss Björn, skönt att någon med vetenskap som försvar kan möta KRIS fula påhopp mot oss i substitutionsbehandling! Blev många utropstecken =)

Anonym sa...

Jag har också reagerat väldigt negativt på denna kampanjen. Tyvärr förvånar den mig inte särskilt. KRIS har många medlemmar och det finns fantastiska sådana inom organisationen. Individer som brinner för sitt arbete. Eldsjälar. Men KRIS som organisation har svårt att ta kritik. Det som framförs här, att KRIS inte släpper den kriminella identiteten utan använder den istället för egen vinning är kritik som riktats mot föreningen många gånger. Det mesta avfärdas med att kritikern är är knäpp och har fel. Punkt. Sakliga argument, som statestik och forskning möts med en personlig livshistoria. Varje människas livsöde har såklart ett värde och bringar erfarenhet, men att säga att "alla jag känner..." och "jag klarade att..." håller rätt tunt i en diskussion med ett nationellt eller internationellt perspektiv ( tex metadon och subotex-debatten) Människor utan eget beroende anses okunniga även om de jobbat, utbildat sig och verkati "branchen" alldeles så länge. Det finns alltså ett elitistiskt tänk inom KRIS och därför förvånar det mig inte att kampanjen är EMOT något. Tyvärr slår detta hårt mot enskilda individer vilket är sorgligt. En narkoman/kriminell som som styr upp sitt liv blir inte automatisk expert på att hjälpa andra ur skiten. Det är lika dumt som att tro att alla med psykisk sjukdom skulle passa som psykologer. Jag trodde KRIS skulle ägna sig åt att hjälpa kriminella tillbaka till samhället. Jag förstår inte hur denna kampanjen gynnar deras målgrupp.
Trevligt med diskussion. Inte smutskastning.

Mvh
Carolin Nilsson
Fd medlem och anställd, KRIS Malmö

Stardust sa...

Tack för en väldigt klok kommentar, Carolin!

Nikki sa...

Mycket intressant debatt här..... Detta ämnet ligger mej varmt om hjärtat och gör mej lika rasande varja gång diskutionen dras upp i min yrkesutövning. Som jag läste ovan: Alkohol har aldrig "botat" en alkoholist, Amfetamin har aldrig botat tjackpundaren Osv Ska vi ha lagliga hasch-program som där vi delar ut cannabis till ett gäng utvalda & "obehandlingsabara" flummare? I och med att vilkoren för att komma med i underhållsprogramen blir lättare & lättare att uppfylla Dvs att 1års dokumenterat opaitmissbruk och 18års åldersgräns, så fylls programmen upp med människor som INTE har där att göra. Metadon och buprenorfin har visat sej effektivt på opiatmissbrukare Alltså Heroinisterna slipper begå brott för att skrapa ihop till sin dos och dom slipper förnedra sej med prostitution , men blir dom drogfria när dom är fullproppade med dödliga doser narkotika???? Om en läkare skriver ut ett preparat som bensodiazepiner till en patient under ett lång tag & patienten blir beroende av tabletten ja då ska läkaren utredas och det blir ett jävla liv.
Nej jag tycker det är jävligt cyniskt att beröva människor en/hundra chanser till att bli drogfria (på riktigt & värdigt drogfria med ägande utav sinna känslor) ALLA kan bli drogfria om bara viljan finns och viktigast av allt STÖDET ifrån samhället & medmänniskor under låååååång tid. Så till sist vill jag säga STATLIGT KNARK ÄR OCKSÅ KNARK
// Nu ska jag gå och se om mina underhållspatienter // Alkohol & drogterapeut Nikki

Anonym sa...

" Alla kan bli drogfria (...) om bara viljan finns..."

Men om den viljan inte finns då?
Ska man då bara uteslutas ur samhället?


Carolin Nilsson

Anonym sa...

Kanske kan vara av intresse?

http://www.facebook.com/#!/groups/152143658194067/?ap=1

Anonym sa...

Anonym sa...
Skrev den här kommentaren som svar på ett annat blogginlägg på den här sidan, men tycker den passar här med, då jag redan skrivit ett långt inlägg här redan.

SÅ.. det är jag som skrev här ovan om att jag har metadon och att jag fått ett helt nytt liv. Har verkligen så många vänner som fått tillbaka sina liv tack vare metadon eller subutex, så jag känner väldigt starkt i den här frågan. Och man känner sig verkligen attackerad personligen av KRIS sätt, även om dom säger att det inte är meningen. Och OK dom behöver inte kalla mig drogfri om dom inte vill, men jag är då fan missbruksfri!Och det är väl det som är viktigast? För det är ju missbruket och besattheten som gör det hela till ett sånt problem. Jag går inte omkring som någon zombie. Har många som jag väntat med länge innan jag berättat för att jag har metadon åt, och dom skulle aldrig anat något. Och jag står ändå på en hög dos.Men folk har ju olika tolerans och behöver ju olika styrkor.Så tycker det är så trist att KRIS hjälper dessa fördomar att få fortsätta att spridas, vi har redan nog av det ändå. Och att KRIS medlemmarna som faktiskt alla jag mött i varje fall varit Amfetamin missbrukare säger att dom har egen erfarenhet stör mig. Dom har erfarenhet av missbruk precis som jag, men dom har ingen erfarenhet av heroin missbruk. Jag har ingen erfarenhet av amfetamin missbruk förutom att jag testat det ett par gånger och verkligen hatat det. Så jag kan inte säga hur ett sånt missbruk är. Självklart måste det finnas alla typer av behandlingar, och 12 steg som dom föreslår har ju varit 99 procent av vården förut. Så jag tror det ligger mycket ekonomiska intressen i det här. Många människor har gjort sig rika på att starta dessa hem, och vill ju inte förlora pengar då andra alternativ funkar.För då återvänder ju inte samma människor hela tiden. För hur många är det inte som skickats till 12 stegs behandling om och om igen utan resultat. Det har ju visats att det är lika många som blir drogfria i längden av 12 stegs behandling som det är som blir drogfria utan någon behandling alls. Men jag tycker absolut att dom som vill gå den vägen är välkomna att göra det. Jag är bara glad för dom som lyckas ta sig ur missbruk.Och det KRIS säger att att vi i metadon och subutex behandling inte lämnar det gamla livet är ju väldigt konstigt. Det är ju dom som ofta byter ut sitt narkotika missbruk mot ett missbruk av tolvsteg och att gå på möten, där man även träffar aktiva narkomaner hela tiden. Så är det några som lever kvar i den världen måste det väl vara dom, eller? Vi behöver inte bara använda dom vetenskapliga bevisen i narkomanvården, utan i hela narkotika politiken om vi ska kunna göra något åt problemet. För Sverige ligger långt efter i utvecklingen mot för många andra länder, och det är tack vare bakåt strävande människor som dessa som med smutskastning och utan vetenskapliga bevis påverkar våra politiker! Frågan är bara hur många fler som måste dö i onödan!?

Anonym sa...

Till Nikki! Hej har skrivit två längre inlägg här uppe om hur metadonet förändrat mitt liv! Du behöver inte kalla oss drogfria om det känns så fel, men vi är ju missbruksfria! Och det är väl det absolut viktigaste? Sen är ju substitutionsbehandling frivilligt, ingen tvingas att ta medlen. Så man får försöka hur många gånger man vill utan. Men chansen att man dör innan man lyckas är ju större än att lyckas. Och alla som har den här typen av behandling har ju försökte flera gånger innan redan, och därför gjort valet att testa något annat och kanske kunna gå vidare med sina liv innan det är för sent. För det är ju ingen i dom här programmen som går runt och är påverkade, om du trodde det? Verkar vara lite konstig inställning du har till det hela om du jobbar med substitutionsbehandling, eller? Känns som du inte riktigt vet vad ett heroin missbruk är. Tar faktiskt lite illa vid mig när du säger att alla kan bara dom vill.Och vem är du att säga vad som är "värdigt och på riktigt!?" Så enkelt är det inte. Min vilja har det inte varit något fel på. Utan metadon gick det inte alls för mig, och med metadon är det inte lätt jämt heller. Men det är ett jätte bra stöd, och jag känner mig hel. Inte som att det är något som saknas mig hela tiden. För utan opiater i kroppen känns det hela tiden som något saknas mig. Jag känner mig inte hel som människa. Hur skulle du känna om du gick omkring och kände så jämt? Jag är bara glad att jag lyckats lämna det livet bakom mig och kunnat använda min energi på annat än jaga pengar och droger dygnet runt. Alla har sin egen väg. Och sen går det inte att jämföra att ge en heroinist metadon, och att ge en alkoholist alkohol. Det tyder ju bara på total okunskap. Men du är tillåten din åsikt precis som jag är tillåten min.Jag hoppas bara att vi satsar på att utbilda dom som jobbar inom området lite mer i framtiden.

Anonym sa...

Och en sak till, vad vet du om vad vi har för känslor. Jag har då mina känslor kvar och är inte alls avstängd som du verkar tro att vi är. Så bara massa skit snack.

Henrik. sa...

Kicki?

Herregud vilken naivitet du besitter.OM du jobbar inom missbruksvården så blir jag mörkrädd över den fruktansvärt outbildade åsikt som uppenbarligen har konsensus i din värld.

Har du träffat en heroinist någon gång och fått för dig berättat vilket helvete vi levt/er i?

Vi är längst ner på botten.Varje dag kämpar vi för att kunna komma upp till ytan.Utan substitutionsbehandling skulle mina barn vara faderslösa och än mer utsatta.

Subben har inte mirakulöst räddat mig.Det är INTE det jag säger.Men den har varit en krycka att stödja sig på.

Och till sist.Har du varit en "ingången horsare" så blir du INTE flummig på sub.
utan sub så dör vi.Eller är du helt historielös?

Ursäkta mitt känslosamma inlägg men detta påminner mig om mitt möte med soc nånstans i mellansverige:

-Ska du byta ett missbruk mot ett annat "heroin/sub"?

Med den inställningen hade jag fortfarande gjort inbrott och alltid haft tjyvaögona öppna för nästa grej att stjäla och beckna varor.

Tack till alla er som har hjälpt oss att få sub.behandling.

Anonym sa...

Till Nicki! Hur ska någon kunna få en rättvis vård av dig när du har dessa fördomar!? Tycker du ska sluta jobba med substitutionspatienter åtminstone. Det är inte rätt mot oss att behöva möta såna som dig när vi söker vård. Förjävligt är det!!

Stardust sa...

Jag tror inte ett ögonblick på att "Nikki" jobbar med underhållsbehandling. Jag har under många år stött på ett stort antal personer som arbetar med sådan vård, men den typen av åsikter och verklighetsuppfattning som Nikki ger uttryck för har jag aldrig träffat på.

Nikki, om du läser detta kanske du kunde försöka övertyga oss, genom att ge lite mer detaljer kring ditt "arbete"?

Anonym sa...

Exakt samma känsla som jag fick av henne. Det är sånt som är så trist, när vissa personer ger sig ut för att vara något dom inte är, och på det viset försöker få substitutionsbehandlingen att se ut som något dåligt. För jag måste säga att det är inte många som går i substitutionsbehandling som håller på på det sättet mot någon annan behandlingsform Känns som att dessa människor bryr sig inte om andra människors välmående, utan är bara ute efter att främja deras egna mål. Dom kan väl istället tala bra om det dom tror på istället för att tala ner andra. Men det visar ju vilken typ av människor man har att göra med oxå. Men ganska typiskt för folk som inte har några riktiga bevis för att det dom talar för fungerar, så då måste dom ta till dessa fula knep. Jag förstår inte varför man kan hjälpas åt och stödja varandra. Vi skulle kunna hjälpa så många fler på det sättet. Men är du en behandlare vilket jag tvivlar och verkligen inte hoppas för alla patienters bästa. Så tycker jag som jag sagt förut att du borde söka ett annat jobb. Hur som helst borde du skämmas!

Anonym sa...

Ännu en ung kvinna, bara 24 år dog för två veckor sen i heroin överdos, efter att hon veckan innan nekats substitutionsbehandling för sitt missbruk!!! Tydligen hade soc sekreteraren påverkat läkaren till att säga nej. Soc sekreteraren hade sagt att det var bara att rycka upp sig. Modern och familjen är i tårar såklart. Jag hoppas dom kommer att anmäla soc sekreteraren, för nu har hon då minst ett liv på sitt samvete. Hur många ska behöva dö på detta sätt!? Fy FAAN är allt jag har att säga!

Anonym sa...

ha ha ha ha:) spann och spade någon ?????