tisdag 19 juli 2011

Om forskning och "forskning"

I min debatt med KRIS har jag, lite obestämt, hänvisat till "internationell forskning". Skälet är att det gjorts så enormt mycket forskning om underhållsbehandling sedan 1960-talet att det är svårt att ange enskilda referenser. En lång rad studier har visat att sjuklighet och dödlighet hos personer i underhållsbehandling minskar dramatiskt. Behandlingen leder normalt också till en kraftig minskning av illegalt drogbruk, kriminalitet och prostitution. Underhållsbehandling har även visat sig minska spridningen av HIV-smitta bland narkomaner.

Men det finns naturligtvis också risker och problem med behandlingen. För den som är intresserad av en forskningsöversikt har jag publicerat en en artikel som belyser forskningen kring risker och sidoeffekter, varav läckage och dödsfall utanför behandlingsprogrammen är de absolut allvarligaste. Översikten är publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift och kan laddas ner här.

I sin Drugnews-replik nämner KRIS en rapport som jag inte tidigare kände till. Så här skriver de:
Tydligen ingår inte den nya studien, med 126 forskningsreferenser, av Kathy Gyngell från England i ”all modern forskning”. Den kommer nämligen fram till den motsatta slutsatsen – att substitutionsbehandling inte är effektivt varken för att minska missbruket, dödligheten eller vårdkostnaderna.
Sånt här blir man naturligtvis lite nyfiken på. En ny studie, som underhänner slutsatserna i snart sagt all annan forskning! Wow!

Nu nämner inte KRIS:arna vad studien heter. Jag söker förgäves i de vetenskapliga databaserna, men utan resultat. Kathy Gyngell finns inte ens representerad - märkligt. Jag övergår till google, och hittar rapporten (Breaking the Habit).

Jag får snart alla mina misstankar bekräftade:

* Kathy Gyngell är inte forskare - hon är konservativ debattör, verksam vid högerorienterade tankesmedjan Centre for Policy Studies. På PowerBase beskrivs hon som "a former television producer turned right-wing operative".

* Kathy Gyngell har tidigare publicerat sig i The Journal of Global Drug Policy and Practise. Det låter misstänkt likt en vetenskaplig tidskrift, men så är inte fallet. Det är en webskrift som ges ut av Institute on Global Drug Policy, en organisation knuten till Drug Free America Foundation - den amerikanska motsvarigheten till RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. The Journal of Global Drug Policy and Practise har tidigare publicerat starkt vinklade politiska rapporter om drogpolitik - rapporter som inga vetenskapliga tidskrifter med självaktning skulle ta i med tång.


Kathy Gyngell.

Nu behöver dessa två omständigheter inte nödvändigtvis diskvalificera Gyngells rapport, den kan ju vara intressant ändå. Kanske har hon kommit på något verkligt smart, som alla hundratals skolade forskare som sysslat med effektforskning kring underhållsbehandling missat?

Rapporten är lång, men jag läser lite här och där. Nej, det känns inte seriöst. Jag scrollar bland referenserna. Finns Johan Kakko och Markus Heilig, forskarna bakom de internationellt mycket uppmärksammade 2G- och 3G-studierna med? Nej. Lars Gunne då? Nej, inte det heller. Men Vincent Dole och Marie Nyswander, metadonbehandlingens grundare, de måste väl ändå vara citerade? Nope.

Däremot finns inte mindre än fyra referenser till Neil McKeganey, förbudsrörelsens mest omhuldade forskare.

Vid närmare eftertanke struntar jag nog i att ägna semestern åt Kathy Gyngell och hennes "forskning".

31 kommentarer:

Anonym sa...

Det skulle vara intressant att höra/läsa vad KRIS säger om detta.
Spontant känner jag att de inte trodde att du skulle orka kolla upp detta.

Lägg ner vapnen KRIS.Gör det ni är bäst på.Kamratskap.Här står det ju 10-0 till Björn och vetenskapen.

Stardust sa...

Det var inte mig de ville övertyga, det var Drugnews läsare. Det är samma strategi som klimatförnekarna använder: få politiker och allmänhet att tro att det finns en vetenskaplig oenighet där den inte finns.

Magnus Callmyr sa...

Det verkar som om KRIS-arna missade kursdelen som tog upp källgranskning.

I det svåra området socialpolitik som bland annat omfattar hur ska vi få färre som lider och dör av missbruk måste vi försöka hålla oss till väl utförd forskning, mycket viktigt att du avslöjar att KRIS står långt från det.

Stardust sa...

Jag misstänker starkt att "the usual suspects" inom RSN och nykterhetsrörelsen varit inblandade i KRIS svar.

Zacharias sa...

Verkar vara ganska tomt på motkommentarer från KRIS denna gång, vore intressant att få höra deras genmäle...

/Zach

Eva Wahlund sa...

Jag har jobbat i snart 20 år i missbruksvården. Sett och hört det mesta förmodligen.Har själv varit tveksam till substitutionsbehandling. Men kommit fram till att vad jag än känslomässigt tycker, så är det väldigt, väldigt viktigt att lyssna till forskning.
Det som kan oroa mig när det gäller subtitutionsforskning är vem som står bakom forskningsprojekten! Är det fristående forskare eller forskare som får sin lön från läkemedelsbolag. Om det är det sistnämnda fallet blir jag allvarligt oroad! Tittar man på annan forskning som gäller psykofarmaka så är ju ofta de som forskar och erkända över världen, även styrelsemedlemmar i olika läkemedelsbolag som framställer olika psykofarmaka Så detta med substitutionsbehandling är ett känsligt ämne som måste utredas på största, möjliga objektiva vis.
Eva Wahlund

drugfree11 sa...

Jag var själv i substitutionsbehandling under flera år, och det jag observerade under den tiden, både hos mig själv och hos många andra, var att ingen blev bättre annat än ur samhällets synpunkt, dvs lite mindre kriminella. Jag skriver lite, för min uppfattning är är att kriminalliteten fortsätter hos många, men att "idiot-brotten" (dvs brott begånga útan att tänka, och i avsikt att få snabba pengar) minskar och det är inte samma panik bakom den, dvs mindre risk att åka fast.) Vänner till mig som nu haft metadon i under längre tider, har börjat utveckla fysiska skador, blodbrister, hjärtfel, hormonrubbningar osv, som inte kan förklaras med annat
än påverkan av metadonet.

Sidomissbruker är oxo välldigt stort.


Folk blir avtrubbade och sjuka av substitutions medicinerna, och inte minst så är dom fortfarande beroende, och nu av en ännu värre drog än tidigare.

Jag tar helre 10 avtändningar på heroin än 1 på metadon, så stor är kontrasten.

Jag är nu drogfri sen flera år (alltså inte heller några mediciner) och mår bättre än någonsin, detta efter 12 år på heroin och substitutionsdroger.

Jag blev drogfri på narconon i eslöv, och insåg då oxo att det finns andra lösningar än att ersätta en drogdimma med en annan.

Anonym sa...

Drugfree11:
Drogdimma?När man är ingången på sub/metadon så känner man ju inte ett smack längre (taskigt ordval,jag vet)

Jag har testat alla slags behandlingar innan.12-steg,KBT,olika varianter av det sistnämnda.

Men nu har jag sub.Och kombinerar man det med något som terapi eller liknande så funkar det väldigt bra.I mitt fall.

Btw,har du lite studier om alla de symptom du skriver om?

(Sorry att jag "forumiserar" din blogg Björn)

Im out!

Marre Stahl sa...

Snabb googling på Narconon;

"I en rapport daterad 20 mars 1997 presenterar Socialstyrelsen resultatet av en av länsrätten i Skåne (mål nr 3624-96) begärd utredning av Narconons verksamhet. I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att behandlingen saknar vetenskapligt stöd och att den kan vara farlig. En granskning av Socialstyrelsens vetenskapliga råd (diarienr 00-10129/95) drog samma slutsats efter en prövning av verksamheten.[8]

Kritiker av Narconon och Scientologikyrkan menar att ett av Narconons syften är att värva medlemmar till Scientologikyrkan och att detsamma skulle gälla för Scientologikyrkans andra frontgrupper, till exempel Criminon, Applied Scholastics och Kommittén för mänskliga rättigheter (Citizens Commission on Human Rights).[9] Narconon bedriver även drogförebyggande verksamhet i form av föredrag och har kritiserats för att rekrytera barn till Reningsprogrammet,vid föreläsningar i skolor."


Underhållsbehandling före Narconons "nonsens" vilken dag som helst (dock glädjande att du Drugfree11 fick ut något av deras "behandling", jag vet av ett flertal som snarare stjälptes än hjälptes av denna sekt).

Stardust sa...

Eva, visst är det ett legitimitetsproblem när läkemedelstillverkade finansierar medicinsk forskning. Det har inte minst Ingrid Carlberg visat i "Pillret". Men när det gäller SSRI-preparaten, för att ta Carlbergs paradexempel, så är huvudpoängen att effekterna av pillren är små vid många sjukdomar, ja ibland märks de bara i vissa studier men inte i andra.

När det gäller underhållsbehandling är effekterna gigantiska i jämförelse. Låt mig ta de tre kända svenska RCT-studierna som exempel. Den klassiska studien av metadonbehandling, Gunne & Grönbladh 1980, har jag skrivit om här: http://stardustsblogg.blogspot.com/2011/03/lasvart.html

I studien visade man enorma skillnader mellan den grupp som fick metadonbehandling (de flesta blev missbruksfria och fick arbete) och den grupp som inte fick behandling (de dog!).

Den aktuella studien var inte läkemedelsbolagsfinansierad. Metadon var på den tiden en marginell metod med mindre än 100 patienter, läkemedlet tillverkades av apoteket. Liknande resultat kunde dock visas i 2G-studien 1999-2000 (Kakko et al. 2003), en studie där Schering Plough medverkade genom att bjuda på de läkemedel och placebopreparat som användes.

Schering Plough delfinansierade också 3G-studien, där metadonbehandling jämfördes med en graderad strategi där man började med Suboxone och sen bytte till metadon om inte Suboxone räckte för att minska suget.

2G- och 3G-studien hade knappast kunnat genomföras utan läkemedlen. Att Schering Plough deltog var därför svårt att undvika. Forskningsdesignerna var otroligt välgjorda i båda studierna, forskningen genomfördes inom ramen för befintlig sjukvård och Stockholm respektive Stockholm/Uppsala och resultaten var på det hela taget enastående. Studierna har med rätta blivit mycket uppmärksammade internationellt.

Jag kan inte se att finansieringsfrågan skulle vara ett problem i de två aktuella fallen - förutom att den använts av motståndare mot underhållsbehandling för att ifrågasätta och underminera forskningen och hindra att den fått det genomslag den förtjänar i Sverige.

Själv har jag också blivit ifrågasatt - KRIS villa ju antyda att jag skulle vara "köpt" av läkemedelsindustrin. Rena dumheterna, som jag också visade. Sanningen är att jag har arbetat med dessa frågor i tolv år nu - forskat, undervisat och debatterat. Jag har skrivit två böcker och ett antal vetenskapliga artiklar om underhållsbehandling och relaterade frågor. Min forskning har finansierats av Lunds universitet, Arbetslivsinstitutet, Malmö högskola, Mobilisering mot narkotika, Jönköpings kommun och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Jag har även genomfört två mindre projekt finansierade av läkemedelsbolagen Schering Plough och Reckitt Benckiser. Dessa projekt har jag arbetat sammanlagt sex veckor med - sex veckor på tolv år alltså - och då haft min vanliga lön från Malmö högskola.

Det första projektet var en uppdatering av en tillgänglighetsundersökning jag tidigare gjorde ut Mobilisering mot narkotika. Uppdateringen visade att tillgängligheten ökat och köerna minskat, alltså precis motsatsen till det resultat man konspirationsteoretisk kunde ha antagit om jag hade låtit mig "köpas av läkemedelsindustrin".

Det andra projektet var den undersökning vi presenterade i år. Den handlade om hur underhållsbehandlingen kunde göras mer anpassad efter individens behov, och visade bland annat att tillgången till psykosocial hjälp varierar mycket mellan olika orter. Mer om den studien kan läsas här: http://stardustsblogg.blogspot.com/2011/07/ny-studie-om-den-skanska-varden-av.html

Stardust sa...

Dessutom bör man inte glömma bort att det finns ekonomiska intressen på andra håll i behandlingsbranchen också. Jag skrev min avhandling bland annat om metadonmotståndet, och jag visade där att detta delvis hängde samman med rädsla för konkurrens från de "drogfria" behandlingshemmen. Detta gäller fortfarande, vilkt jag skrivit om här: http://stardustsblogg.blogspot.com/2011/04/favorit-i-repris-alla-tjanar-pa.html

Stardust sa...

"Drugfree11". Dina egna erfarenheter kan mycket väl stämma, men när du skriver om hur andra upplevt underhållsbehandling och påstår att "ingen blev bättre annat än ur samhällets synpunkt, dvs lite mindre kriminella" så är det uppenbart att du inte vet vad du snackar om.

En rätt stor andel av patienter i underhållsbehandling blir helt missbruksfria och skapar dig normala liv med familj, arbete etc.

I en utvärdering jag gjorde i Jönköping (finansierad av socialtjänsten, Eva!) hade ca 35 procent av patienterna arbete. Betydligt mer än 50 procent skötte sin behandling bra. Alla inblandade aktörer var nöjda: beroendemottagningen, socialtjänsten och patienterna själva.

Stardust sa...

De vanligaste biverkningarna av metadon är för övrigt svettningar, viktuppgång, förstoppning och minskad sexlust - inte de du skriver om.

drugfree11 sa...

@Stardust - Detta är alltså vad jag observerade bland många av dom jag umgicks med, och ingen av dom mådde särskilt bra, även om de hade det bättre än när de gick på gatudroger.

Metadon och subutex har sin plats, men det skall ses som en sista utväg för äldre missbrukare, som ett sätt att få några lugna år, och inte ges till yngre som fortfarande har andra möjligheter att komma tillbaks till samhället.

Och jag är mycket väl medveten om de biverkningar du beskriver, dom är allmänt kända, men dom jag beskriver har vänner till mig upplevt efter 10-20 år på metadon, och det är inte lika mycket snack om dessa, förmodligen pga bristande forskning. Metadonet sliter som fan på kroppen, och leder alltid till en för tidig död, och år av avtrubbning.

@Marre - När det gäller värvning till andra organisationer så märkte jag alldrig av någonting av detta, fokuset var på att få personer drogfria och att bli produktiva samhällsmedborgare, det var ingen som talade med mig om scientologi när jag gjorde narconon programmet, annat än om jag hade frågor rörande det förståss.

@Anonym - Nä, man känner inte ett smack och det är inte meningen heller. När man däremot känner någonting är när man vill sluta med medicinerna och försöka leva utan, då blir det inte kul.

Det jag ville framhäva var att det finns vägar för heroinister tillbaks till ett bra liv utan medicin, någonting som många verkar glömma bort i allt prat om mediciner.

Jag har inga studier annat än mina egna observationer på det jag nämnde.

Glad att det fungerar bra för dig!

Stardust sa...

Skulle man se metadon och buprenorfin enbart som sista utväg för äldre heroinister skulle vi få massdöd bland yngre dito.

Min uppfattning är att var och en måste få möjlighet att välja den väg ur missbruket han eller hon själv tror är möjlig och önskvärd. Ska man sätta sig till doms över andra människors val så måste man ha betydligt bättre på fötterna än man rent allmänt har inom missbrukarvården.

Vill man ha hjälp att avsluta en underhållsbehandling ska man givetvis få maximalt stöd för det valet.

Fint att Narconon funkar för dig, Drugfree11. Själv är jag extremt skeptisk till scientologin, men jag vet att Narconon funkar för en del.

Anonym sa...

Drugfree11:
Anekdoter är ju hemskt trevligt att lyssna på över en kopp kaffe.Men när det gäller missbruksvård så litar jag på vetenskapen.

Henke sa...

Björn:Nu när Modigh och Maria Larsson åker nästa val,frågar jag dig i egenskap av väljare.

Ställ upp som riksdagskandidat?

Stardust sa...

Tack för förtroendet :-)

Tyvärr finns nog inget parti jag skulle kunna inrangera mig i, och dessutom behöver man ju ha partififflat i flera år för att hamna på valbar plats på en riksdagslista.

Henke sa...

Liberaldemokraterna vore väl bra. (om dom nu har snickrat ihop det till ett riktigt parti än?!)

Det jag läst om dem tyder på ett mer liberalt parti än vad Folkpartiet nånsin kommer vara.

Stardust sa...

Herregud, aldrig i livet. Jag är vänsterliberal - inte nyliberal.

Emil sa...

Menar du att du hade engagerat dig politiskt om det funnits ett parti du känt dig ideologiskt bekväm i? Eller ser du problem med att vara partipolitiskt engagerad, parallellt med att arbeta som forskare?

Stardust sa...

Nej, jag skulle personligen inte känna mig bekväm med att vara partipolitiskt organiserad och samtidigt forska om politiskt relevanta samhällsfrågor. Jag är mån om mitt oberoende, och om att jag inte ska kunna avfärdas på sådana grunder.

Jimmy sa...

Nyliberaler? Nu överdriver väl du ändå? =)

Anonym sa...

Tja!Har testat andra behandlingar förut som aldrig funkat.Haft substitutionsbehandling i 6 år nu och verkligen fått mitt liv tillbaka.Senaste fyra åren har jag haft metadon. Dom första två åren var på subutex, men det räckte inte för mig, hade ändå konstant drogsug.Tror att subutex framför allt fungerar bäst på lite mindre tunga opiat missbrukare.Hur som helst har jag inte tagit NÅGONTING sen jag började med substitutionsbehandling, har inte något problem med någon kriminalitet heller.Min kriminalitet berodde endast på att jag behövde finansiera mitt missbruk på något sätt.Har inga problem med några biverkningar förutom förstoppning.Aldrig hört någon nämna dom biverkningar som beskrevs av någon här uppe, vare sig dom haft metadon ett år eller tjugo år. Jag har fått tillbaka kontakten med min familj, jag har bostad och har även börjat läsa in gymnasiet som jag aldrig gick pga missbruk.Jag är idag 32år, och är väldigt glad att man inte väntade med att ge mig chansen till metadon förren jag var 50 eller något, för då hade jag varit DÖD!! En annan fördel med att inte vänta med den till man är gammal och kanske bara har något år kvar att leva pga skador kroppen dragit på sig av missbruket, är att jag inte bara har några år kvar att leva nu. Jag har ett helt liv nästan!Så förstår inte det argumentet alls. Däremot håller jag med att man måste se till att det är riktiga opiat missbrukare som kommer in i programmen och inte ta in amfetamin missbrukare mm, som ibland lyckas ljuga sig in.Då det nästa alltid är dom som missköter programmet, eftersom det inte funkar för dom.Förstår inte hur KRIS medlemmarna kan komma och säga vad som funkar för en heroinist då dom flesta, nästan alla jag träffat är amfetamin missbrukare? Jag vet inte hur ett amfetamin missbruk är och dom vet inte hur ett opiat missbruk är. Tycker istället för att snacka skit och förstöra för oss som är beroende av den här vården, borde man vara glada över alla som kan ta sig ur ett missbruk, vare sig vilken väg man vill ta.Vi som lyckats lämna det livet borde istället stötta varandra! Det är dags att Sverige släpper moral predikandet och satsar på vetenskap!! Tack för det jobb du gör för oss Björn! Blev många utropstecken =)

Anonym sa...

Tja igen! Glömde säga att jag tycker att det är viktigt att man får terapi i samband med att man börjar behandlingen, vilket jag fick under dom två och ett halvt första åren. Enskilda öppenvårds samtal med terapeut. Och än en gång tack för att det finns folk som dig som kan komma med riktig vetenskap till försvar mot dessa påhopp från KRIS!

Stardust sa...

Tack för dina kommentarer, det behövs verkligen sansade och erfarenhetsbaserade motbilder mot den propaganda som riktas mot underhållsbehandling. Jag har träffat många som du, som fått sitt liv tillbaka med hjälp av metadon eller buprenorfin.

Stardust sa...

Med vetenskap kan man komma en bit, men det som gör KRIS propaganda så effektiv är att de själva har erfarenhet av missbruk. Sen begriper varken de eller politiker och journalister att det är skillnad på amfetamin och opiater och att det är skillnad på missbruk och beroende. Därför behövs de goda exemplen - personer som berättar om sina egna erfarenheter på ett mer rättvisande och nyanserat sätt.

Anonym sa...

Hej igen, jag som skrev här ovan om att jag har metadon och att jag fått ett helt nytt liv. Har verkligen så många vänner som fått tillbaka sina liv tack vare metadon eller subutex, så jag känner väldigt starkt i den här frågan. Och man känner sig verkligen attackerad personligen av KRIS sätt, även om dom säger att det inte är meningen. Och OK dom behöver inte kalla mig drogfri om dom inte vill, men jag är då fan missbruksfri!Och det är väl det som är viktigast? För det är ju missbruket och besattheten som gör det hela till ett sånt problem. Jag går inte omkring som någon zombie. Har många som jag väntat med länge innan jag berättat för att jag har metadon åt, och dom skulle aldrig anat något. Och jag står ändå på en hög dos.Men folk har ju olika tolerans och behöver ju olika styrkor.Så tycker det är så trist att KRIS hjälper dessa fördomar att få fortsätta att spridas, vi har redan nog av det ändå. Och att KRIS medlemmarna som faktiskt alla jag mött i varje fall varit Amfetamin missbrukare säger att dom har egen erfarenhet stör mig. Dom har erfarenhet av missbruk precis som jag, men dom har ingen erfarenhet av heroin missbruk. Jag har ingen erfarenhet av amfetamin missbruk förutom att jag testat det ett par gånger och verkligen hatat det. Så jag kan inte säga hur ett sånt missbruk är. Självklart måste det finnas alla typer av behandlingar, och 12 steg som dom föreslår har ju varit 99 procent av vården förut. Så jag tror det ligger mycket ekonomiska intressen i det här. Många människor har gjort sig rika på att starta dessa hem, och vill ju inte förlora pengar då andra alternativ funkar.För då återvänder ju inte samma människor hela tiden. För hur många är det inte som skickats till 12 stegs behandling om och om igen utan resultat. Det har ju visats att det är lika många som blir drogfria i längden av 12 stegs behandling som det är som blir drogfria utan någon behandling alls. Men jag tycker absolut att dom som vill gå den vägen är välkomna att göra det. Jag är bara glad för dom som lyckas ta sig ur missbruk.Och det KRIS säger att att vi i metadon och subutex behandling inte lämnar det gamla livet är ju väldigt konstigt. Det är ju dom som ofta byter ut sitt narkotika missbruk mot ett missbruk av tolvsteg och att gå på möten, där man även träffar aktiva narkomaner hela tiden. Så är det några som lever kvar i den världen måste det väl vara dom, eller? Vi behöver inte bara använda dom vetenskapliga bevisen i narkomanvården, utan i hela narkotika politiken om vi ska kunna göra något åt problemet. För Sverige ligger långt efter i utvecklingen mot för många andra länder, och det är tack vare bakåt strävande människor som dessa som med smutskastning och utan vetenskapliga bevis påverkar våra politiker! Frågan är bara hur många fler som måste dö i onödan!?

Henke sa...

Anonym: Fyfan,du träffar huvudet på spiken med dina inlägg.
Det är precis som h*n skriver.

Med allt från hur vi i LAB (läkemdelsassisteradbehandling)
lämnar den kriminella delen och missbruksdelen.Och det gör vi redan vid första dosen sub/metta i princip.

Jag har också precis som många andra sprungit på möten och har varit på 12-stegsbaserade beh.hem och familjehem.
Någon har blivit fet på detta system.Och många har blivit lidande.

grattis och lycka till.

Björn.Fortsätt med denna inställning.Lyckas du påverka 1 människa vid makten så tycker jag du lyckats göra stor förändring i detta janteland.

Anonym sa...

KRIS egen rapport, där slutsatserna är eh... svindlande, säger en del om hur KRIS ser på sig själv. Dom är numera forskare, politiker och doktorer. Syftet är någon slags komplettering till (enligt dom) icke existerande forskning. Denna rapport bygger de alltså sin kampanj på. Och så nämner dem ovanstående studie. Anmärkningsvärt med tanke på att de vill avfärda dig som köpt. Organisationen är uttalat konservativa och har alltså politiska motiv.
" Som fan läser bibeln". Jag håller med Eva (och KRIS). Det är av yttersta vikt att ta reda på varför studien gjorts och vem som finansierar den. Tyvärr faller KRIS här på egen röv. Rapporten är gravt vinklad och gynnar deras politiska intressen. Om Sverigedemokraterna skulle "forskat" på, ja egentligen vad som helst, så skulle de med största sannolikhet komma fram till att det är invanringens fel.
Slutsatsen jag kan dra av det materialet är att(män i) KRIS inte gillar underhållsbehandling. (om detta gäller nationellt eller inte framgår inte) och det visste vi ju redan. Subotex används olagligt på gatan. Det visste vi också. Okej, tack för insatsen pågar! Jag föreslår att forskare forskar och att doktorer skriver ut och bedömer vem som ska ha medicin. Och så fortsätter vi vanliga att ifrågasätta och hålla koll så att inte makten stiger dem åt huvudetr :).
Till sist: Jag kunde inte låta bli att dra på smilbanden när KRIS hävade att du (debattör, krönikör, bloggare, nåt mer?)inte vet någonting om opinionsbildning.

Fortsätt störa :)

Stardust sa...

Nej, jag drog också på smilbanden en smula. Förutom det du räknar upp är jag ju dessutom specialiserad som debattforskare - att studera politiska debatter och deras politiska konsekvenser är mitt gebit. Men KRIS känner sig väl som världsmästare nu när de fått pris av Westanders.