tisdag 9 februari 2010

Märklig ledare i SvD

Idag har Per Gudmundson en märklig ledare i Svenska Dagbladet. Dom handlar om partisympatier hos samhällsvetare. Gudmundsom hävdar att ekonomer och jurister "håller till höger", medan sociologer, statsvetare och genusvetare håller till vänster.
På vissa håll är tendenserna tydliga. Bland sociologer föredrar 23,6 procent V, 21,9 procent S och 11,8 procent MP, medan inget borgerligt parti ens når upp till tio. För genusvetarna är Feministiskt initiativ största parti, med 33,3 procent. Av företagsekonomerna sympatiserar 31,4 procent med FP, 21,4 procent med M, medan största parti i vänsterblocket är S, på 10,9 procent.
Gudmundson nämner också att S är största parti bland statsvetare, något han höjer på ögonbrynen åt.

Jag undrar:

1) Svarsfrekvensen i undersökningen Gudmundson grundar sig på låg strax över 35 %. Har bortfallsanalys gjorts? Om så inte är fallet är undersökningen inte värd ett vitten.

2) Ska det uppfattas som stötande att samhällsforskare har partisympatier? Är det särskilt illa när dessa ligger till vänster (eftersom det är sådana exempel Gudmundson uteslutande fokuserar på)?

3) 25,5 % av statsvetarna uppgav att de sympatiserade med S. Det innebär att S har mindre andel av sympatisörer bland statsvetare än bland folk i allmänhet (där partiet ligger runt 30 % i de flesta opinionsmätningar). Motiverar det SvD:s rubrik: "S-statsvetare..."

Nä, Gudmundson, lägg ner. Den där artikeln var bara löjlig. Då läser jag hellre Sanna Rayman.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Björn: Jag är en av studiens författare. Du kan läsa den här. Vad gäller din första punkt är svarsfrekvensen väl i linje med internationella studier på området - och för bortfallsanalysen, ta en titt i vårt supplement, Appendix A.

Själv gillar jag Per och Sanna.

Stardust sa...

Ah, tack för svar. Väl i linje, visst, men kan man lita på resultaten? Jag får väl läsa supplementet och försöka bedöma det själv :-)

Sen läser jag på din hemsida att samhällsforskarna generellt låg mer till höger än till vänster. Konstigt att Gudmundson glömde nämna det, och att insinuera några slutsatser av det...

Ad hominem är oftast en ovärdig och ful form av argumentation. Det är argumenten som ska bemötas, inte debattörens/forskarens politiska hemvist. Nå, det är ju inte ditt fel vad Gudmundson väljer att lyfta fram.

Anonym sa...

Förresten: angående s-statsvetare skriver vi:

"There is however a connection between active participation in government commissions and sympathies for the Social Democratic Party, the party forming the government 1994−2006. The Social Democratic Party is the most sympathized-with party among the most active scholars with sympathies being 13.3 percentage
units higher than in the least active group. On the one hand it seems as if the Social Democratic
government has not engaged a representative sample of social scientists in government commissions when it comes to sympathies. On the other hand the overrepresentation of social
scientists who support the Social Democrats makes the composition of government commissions more in line with the party sympathies of
all Swedish citizens."

Vårt sista påpekande är i viss mån i linje med ditt resonemang i punkt 3) ovan.

statistikern sa...

Det finns såvitt jag vet endast en riktigt bra statistisk metod för att handskas med bortfall och det är att bygga ett konfidensintervall kring det skattade medelvärdet som inkluderar alla individer i bortfallet och där alla dessa antingen förutsätts ha sympatier för alternativet ifråga i skattningen, resp ingen av dem.

Då erhåller man sannolikt ett så brett konfidensintervall att det framgår att en opinionsundersökning med 65% bortfall är fullständigt meningslös att publicera och analysera (på annat sätt än att fråga sig varför bortfallet blev så stort).

Anonym sa...

Gudmundson är väl förhållandevis få som tar på allvar numera, han har en tendens att flaxa ut i olika riktningar likt Bambi på hal is, speciellt när det kommer till utrikespolitiska spörsmål. Jag misstänker att Arne Ankas 'Att tänka innan man talar är som att torka sig innan man sk*tit' har fått bilda en av hörnstenarna i Pers retoriska verktygslåda.

Andreas Bjurström sa...

"Ad hominem är oftast en ovärdig och ful form av argumentation."

Jag slutar aldrig att förvånas över den positivistiska attityden och tillhörande bristen på självreflektion hos svensk statsvetenskap. Läs lite kunskapssociologi så kommer du inse att forskarens politiska tillhörighet inte är det minsta irrelevant..