torsdag 25 februari 2010

Den galopperande sjukfrånvaron

Slutkapitlet i min bok Kampen om sjukfrånvaron bygger i stor utsträckning på en forskning av sociologen Tor Larsson på Arbetslivsinstitutet (numera finns Larsson på Uppsala universitet). Rapporten, Den galopperande sjukfrånvaron, finns tillgänglig på nätet och kan laddas ner här. Den är fortfarande högintressant läsning.


Tor Larsson. (Foto: Sveriges Television)

Nämnas bör att de kalkyler som redovisas i rapporten om hur stor andel av den ökade sjukfrånvaron 1996-2002 som förklarades av längre sjukskrivningstider har justerats uppåt sedan rapporten publicerades. Oberoende analyser av statistikern Anders Wikman, SCB och Socialförsäkringsutredningen har samtliga pekat mot att 80-85 % av ökningen berodde på de längre sjukskrivningstiderna.

Inga kommentarer: