måndag 15 februari 2010

Gratis heroin?!

Flera medier rapporterar idag om att det danska försöket med heroinsförskrivning till narkomaner har startat. Rubrikerna är genomgående på temat "gratis heroin i Danmark", vilket får mig att fundera över hur rubriksättarna tänker. Är det verkligen det faktum att heroinet är gratis som är den stora nyheten? Är det inte snarare omständigheten att det är lagligt som bör lyftas fram?

Det är väldigt trist och typiskt att man fokuserar på kostnadsaspekten. Aftonbladet skriver till exempel att "/h/eroinet är gratis för missbrukarna. Projektet bekostas av skattepengar." Men ur skattebetalarnas perspektiv borde projektets rena kostnader vara ointressanta - det relevanta är dess samhällsekonomiska effekter och behandlingsresultat.

I Sverige kostar en aktiv heroinmissbrukare samhället runt 2 miljoner kr per år i olika kostnader (socialtjänst, kriminalvård, rättsväsende, försäkringsbolag, sjukvård etc.). Många av dessa kostnader är en direkt effekt av att missbrukaren måste försörja sig genom brottslighet. Ur det perspektivet är det mycket troligt att den danska heroinsförskrivningen blir en god affär för de danska skattebetalarna.

(DN, Rapport, HD)

4 kommentarer:

Jonna Lindberg sa...

Precis! Hade det enbart handlat om vad skattepengarna går till vore "gratis heroin" en gynnsam affär. Vad jag tycker är intressant är huruvida detta är att betrakta som ett försök att minska kostnaderna för staten eller om det främst handlar om att underlätta för heroinkonsumenternas vardagsliv? Som jag förstår metadon- och subutexprogram syftar det på något vis till att individen skall sluta konsumera heroin, i synnerhet intravenöst, och sakta men säkert minska det dagliga "behovet" av opiater. Men om det i statens regi förskrivs heroin, som individerna dessutom injicerar under uppsyn, vad är då målet med det, på lång sikt?

Hoppas du kan dela med dig av några reflektioner kring detta!

Jonna

Stardust sa...

De heroinprogram som hittills har utvärderats (Nederländerna, Tyskland, Schweiz, England) har haft en utpräglat skadereducerande ambition: minska skadorna, utan krav på rehabilitering. De har riktat sig till den ganska lilla grupp heroinister som inte alls klarar av vanlig metadon- eller bruprenorfinbehandling, utan som har ett fortsatt missbruk av såväl opiater som andra droger.

Resultaten har efter vad jag förstått varit förhållandevis positiva ur ett rent skadelindrande perspektiv - "patienterna" klarar sig bättre i heroinförskrivning än vad de tidigare gjorde i metadonbehandling.

Jag är trots det skeptisk till åtgärden, vilket jag skrivit om tidigare på bloggen (bl.a. http://stardustsblogg.blogspot.com/2008/12/heroindebatten.html).

Tobias sa...

Hej.. Tycker detta är ett spännande försök dom gör i vårt kära grannland. För de heroinister som inte klarar vanliga substitut till heroin är detta ett bra sätt, du har en kontakt med individen regelbundet och kan sakta sänka dosen samtidigt som man jobbar med någon form av behandling, tex kbt. Heroinisten har en möjlighet att komma från sin kriminella sfär och detta sänker kostnaderna för samhället radikalt och det blir kanske inte lika skamligt att vara missbrukare utan en människa som kan ta hjälp av samhället. Jag hoppas det blir mycket debatt i vårat kära land.. Kanske på tiden vi möter illegala droger på ett annat sätt än alla dessa menlösa försök att utrota droger från jordens yta. Titta i holland som har mindre dödlighet och färre tunga missbrukare än Sverige!? Ha en fortsatt trevlig kväll..

Anonym sa...

Att få ned brottsligheten i första hand, heroin är inte dyrt att framställa men "på gatan" kostar det c:a 1000 kr/gram eftersom du blir invand, utvecklar en tolerans måste du öka mängden du tar för att det ska ha nån effekt förutom att "göra dig frisk" så är du beroende kan du i slutändan inte finansiera det utom o begå brott, vilket kostar pengar för samhället och ser dåligt ut i statistiken. Kan också rädda liv och minska spridning av sjukdomar så jag tycker lätt att det är värt ett försök. Vissa klarar ju inte substitutionsbehandlingen och jag tycker det är fel att straffa folk som har problem med missbruk, det är hjälp dom behöver! Om inget annat funkar, ge dom recept på heroin som dessutom, rent, har ytterst få biverkningar och faktiskt har kortare "avtändning" och därför lättare o sluta med om man bestämmer sig för att sluta. Kan ju låta sjukt me gratis heroin men det är ju enbart om du inte klarar annan behandling det är ju inte bara att gå o hämta liksom. Kan bara leda till ett tryggare samhälle Hoppas du fick svar på din fråga. /Fred&Kärlek!