tisdag 2 februari 2010

Ett av problemen med alla opinionsundersökningar

Jesper Strömbäck, professor i journalistik, har på sin läsvärda blogg ett aktuellt inlägg där han kritiserar Expressen för att de baserat en artikel om tittarnas bedömning av den senaste partiledardebatten på en "opinionsundersökning" genomförd på tidningens webplats. Enligt denna "undersökning" ansåg 76 % att alliansen vann duellen, medan bara 24 % tyckte att de rödgröna vann. Strömbäck skriver:
Problemet är att dessa siffror inte säger någonting om vad svenska folket anser. Den undersökning som Expressen förlitar sig på är nämligen en webbundersökning, där det inte finns någon kontroll över vilka som ”röstar”, hur många gånger olika personer ”röstar”, och hur representativa de som ”röstar” är. Sådana undersökningar säger ingenting – absolut ingenting – om vad svenska folket generellt sett anser.

Detta vet Expressen med all sannolikhet. Allt annat vore tjänstefel. Men att redovisa resultat som inte säger någonting om svenska folkets åsikter som om de ändå säger någonting om den allmänna opinionen är också tjänstefel. Sämre opinionsjournalistik – om det alls förtjänar att betecknas som journalistik – är svår att tänka sig.

Strömbäck har framfört liknande välgrundad kritik vid ett flertal tidigare tillfällen. Självfallet är den typ av "undersökning" som Expressen gjort fullkomligt förkastlig.


Undermålig politisk journalistik.

Om en annan liknande katastrof skrev DN igår. TV 4 gjorde en sms-omröstning bland sina tittare, men denna "kapades" av Sverigedemokrater (Sverigedemokrater är mycket aktiva på nätet och har en upparbetad strategi med mailinglistor, och i det aktuella fallet hade man tipsat varandra om att gå in och rösta flera gånger. Resultatet blev att SD nästan uppnådde egen majoritet i undersökningen.).

Strömbäck, men även statsvetarprofessorn Henrik Oscarsson, har kritiserat det flitiga men amatörmässiga användandet också av riktiga opinionsundersökningar - undersökningar med statistiska urval - eftersom medierna är dåliga på att redovisa hur undersökningarna ska tolkas. Sällan redovisas t.ex. om de uppmätta förändringarna ligger inom felmarginalen. Oscarsson har på sin utmärkta hemsida en "poll-of-polls", en sammanvägd tendens av samtliga de opinionsundersökningar (riktiga opinionsundersökningar, såklart!) som tas fram av olika opinionsinstitut. I den kan man följa de långsiktiga tendenserna med någorlunda träffsäkerhet.

Problemet med märkliga undersökningar och bristfälliga tolkningar är såklart att dessa undersökningar i sig har en potentiell opinionspåverkan. De beskriver politik som spel, och inte som politik, skriver Oscarsson. Eftersom så är fallet måste man se till att de åtminstone är korrekt rapporterade.

Tilläggas kan att jag inte är så säker på att Jesper Strömbäck har rätt i sin bedömning om att Expressen vet att de har fel i sin artikel. Det jobbar tyvärr en himla massa amatörmässiga personer i pressen, som inte begriper den här typen av frågor. Jag minns för några år sedan, då en undersökning - jag tror det var från SOM-institutet - hade visat att en majoritet av svenska folket hade svarat fel på en kunskapsfråga om vilken regering Sverige hade före valet 2006. Expressen upprördes väldeliga över detta, och publicerade en sarkastisk artikel om det okunniga folket.

Detta skedde under våren 2007 om jag inte minns fel. Tidningen inbillade sig på fullt allvar att hälften av svenskarna hade glömt att Göran Persson var statsminister bara ett halvår tidigare.

Till artikeln fogade man en webfråga, där läsarna fick frågan "vilken regering hade Sverige före valet 2006?". Svarsalternativen var två: "alliansregering" och "vänsterblocket". Det rätta svaret - socialdemokratisk minoritetsregering - fanns allstå inte ens med bland svarsalternativen. Tidningen hade därmed gjort precis samma fel som majoriteten av svenskarna, nämligen räknat in S-regeringens underlag i riksdagen - V och Mp - i regeringen. Att svenskarna har svårt att skilja mellan majoritets- och minoritetsregeringar tyder förvisso på en viss okunnighet, men det där är ändå rätt knepiga saker, och inte helt lätt att svara rätt på i en enkät, där alternativen kan se snarlika ut.

När jag ringde till Expressens webredaktion och påpekade problemet hörde jag nästan axelryckningen genom telefonen. "Vi tycker att det är rätt", sa hon som svarade.

Jag är osäker på om hon ens begrep vad jag menade.

3 kommentarer:

Niclas Kuoppa sa...

Peter Petrov i Umeå lägger fram avhandlingen "Kvantitativa frågeundersökningar i medierna" och där tror jag du kan hitta en del intressanta relevanta grejer om hur de görs och används.

kaolina sa...

Har funderat en hel del över alla dessa opinionsundersökningar och hur de görs och också varför ..

Så den avhandlingen skulle jag gärna vilja läsa, var hittar jag den?

Stardust sa...

Här verkar den gå att ladda ner: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:279289