måndag 29 mars 2010

Recension i Svenska Dagbladet

Idag tar Svenska Dagbladet upp min bok "Under strecket". Det är idéhistorikern Annika Berg som skriver, och hon gör ett mycket utförligt - och utmärkt - referat av boken. Intressant nog fokuserar hon främst på min analys av sjukfrånvaron som ett socialt konstruerat problem - roligt att de aspekterna uppmärksammas.

Och jag som precis hade börjat ge upp hoppet om att boken skulle recenseras i ledande borgerliga tidningar ;-)

Inga kommentarer: