fredag 5 mars 2010

Missbruksutredningen

Idag har missbruksutredaren Gerhard Larsson en intressant debattartikel i Dagens Nyheter. Som ett slags försöksballong presenterar Gerhard Larsson valda delar ur slutbetänkandet, som planeras vara klart i november.

För oss som följt med i alkohol- och narkotikapolitiken är det inga nyheter som Larsson lyfter fram. Det mesta är problem som varit kända i tiotals år.

Men inlägget tycks mig välgrundat och det pekar i en positiv riktning. Larsson problematiserar det dubbla huvudmannaskapet, ifrågasätter tvångsvården i dess nuvarande form och funktion samt lyfter fram behovet av mer riktade, individanpassade åtgärder. Han pekar också på behovet av mer utbildning för verksamma inom fältet missbruks- och beroendevård.

Allt detta lovar på det hela taget gott inför slutbetänkandet. Men den mest centrala frågan är om det politiska systemet är redo för de förändringar som kommer att föreslås. Folkhälsominister Maria Larsson (KD) är det knappast, och efter de uttalanden som den förra folkhälsoministern, tvångsvårdskramaren Morgan Johansson (S) gjort den senaste tiden måste man resa tvivel även om Socialdemokraternas beredskap.

Låt oss hoppas att denna utredning inte bara faller ner i ett svart hål, utan faktiskt leder till verkliga förbättringar på området. Det är välbehövligt!

4 kommentarer:

Niclas Kuoppa sa...

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har Tema Hemlöshet i senaste numret av A&N. Men jag hann inte kolla närmare men är inte det ännu ett tecken i tiden som pekar mot större helhetssyn på missbrukares situation!?

Stardust sa...

A&N är en bra tidskrift med duktig redaktör. Objektiv ansats, bör läsas.

Niclas Kuoppa sa...

Här är artiklarna från A & N med Tema Hemlöshet. För den intresserade.
http://www.can.se/sa/node.asp?node=%202617

"Bostad först är ett nytt initiativ som utgår från att en egen bostad är en grundläggande social rättighet. Internationell forskning visar att problem som missbruk ofta löses bäst inom ramen för ett eget boende."

Daniel sa...

Ja, en reform inom missbruksvård och drogpolitik i allmänt är inte en dag för sent. Förhoppningsvis går det nu åt en "skademinskningspolitik" än åt en byråkratisk nolltolerans politik.

En intressant sak som jag inte läst eller hört om ännu är ju det att avkriminalisera själva missbrukarna. Antingen får man ju ha en restriktiv narkotikapolitik där de drabbade ses som sjuka som behöver hjälp. Eller så får man ha en liberal politik där den enskilde får ta fullt ansvar för sitt eget handlande. Inte som idag då vi ju har en restriktiv narkotikapolitik som samtidigt straffar den man ser som sjuk för att den just är sjuk. Sverige är nog ett av få länder i världen där missbrukaren ses som kriminell för att den är just missbrukare.

Självklart ska alla droger, innehav, producering och överlåtande vara straffbart. Men inte att ha droger i kroppen. För hur ska en missbrukare ta sej till hjälpen när den riskerar böter för att han eller hon har konsumerat ett preparat som myndigheter misslyckats stoppa?