måndag 1 mars 2010

Ny recension av Jesper Strömbäck

Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Mittuniversitetet, har publicerat en fin recension av Kampen om sjukfrånvaron på sin blogg. Han gillar boken:
Genomgående är boken mycket intressant, välskriven och övertygande. Den är också viktig, eftersom den visar hur en debatt som präglas av felaktiga problembeskrivningar kan leda till politiska beslut som inte löser de verkliga problemen. Debatten har konsekvenser för de politiska besluten, vilka har konsekvenser för människor i deras vardag. Boken förtjänar därför att läsas av såväl politiker som journalister, debattörer, forskare och administratörer, och av dem som på ett mer allmänt plan är intresserade av antingen problemet med sjukfrånvaron eller de mekanismer som präglar opinionsbildning och politiska beslut.
Jesper Strömbäck tycker dock att jag även skulle ha använt mig av gestaltningsteorin, en teori som handlar om den gestaltande makt som medier och journalistik utöver över mediekonsumenterna. Det kan jag helt instämma i!

3 kommentarer:

Niclas Kuoppa sa...

Jag minns att Hanne Kjöller i debatten i Malmö påpekade att hon inte var forskare, utan ledarskribent. Vad ville hon säga med det? Menar hon att det påverkar vilka data man väljer och hur man änvänder dem?

Darling sa...

Hon menar det som ett dåligt försvar till att hon har rätt att tycka, utan att ha belägg för sina fördomar som hon sprider hämningslöst i media.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jesper S är inte dum...

Betr Hanne Kjöller, visst har hon rätt att tycka. Men hon borde kanske inse att tyckande blir bättre om det förenas med viss insikt. Annars kan man fundera över avsikten.

F.ö. Björn J, liberal ÄR vänster... apropå din egen beskrivning av dig själv.
Konservativ är höger.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/p/liberalism.html