onsdag 24 mars 2010

Makten över dagordningen

Alexander Armiento, chefredaktör för ST Press, kommenterar Kampen om sjukfrånvaron i en krönika. Armiento:
[Björn Johnson] hänvisar till en studie av sociologen Tor Larsson, som pekar på att förändrad lagstiftning och sämre kommunal ekonomi under nittiotalskrisen försämrade de sjukas chanser till omställning och rehabilitering, vilket i sin tur ledde till en dramatisk ökning av de riktigt långa sjukskrivningstiderna.

Att detta kan vara nästan hela orsaken till den omdebatterade sjukskrivningspuckeln är en viktig lärdom av Kampen om sjukfrånvaron.

Men kanske är en annan lärdom ännu viktigare: Att kampen om dagordningen, den som politiker och mediefolk ofta talar om, kan avgöra en politisk strid innan den börjat. Att den som förmår omdefiniera ett samhällsproblem också kan förändra samhället – inte genom att ha rätt i sak utan genom att få gehör för sin verklighetsbild.
Läs hela krönikan här.

Inga kommentarer: