måndag 11 april 2011

Menar de allvar?

Idag presenterar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tillsammans med allianspartiernas talespersoner i socialförsäkringsutskottet förslag till förändringar i sjukförsäkringen, på DN Debatt.

Min första tanke när jag läste debattartikeln var: menar de verkligen allvar? Ska detta vara de förändringar som ska lösa problemen? Är detta vad Ulf Kristersson ruvat på sedan valet? Det är ju... nästan ingenting?!

Artikeln börjar med en sedvanlig upprapning av den officiella mytologin om hur eländigt det var i sjukförsäkringen tidigare och hur mycket bättre det är nu. Det är samma teflontaktik som vanligt, halvsanningar och ovidkommande påståenden i salig blandning. Artikelförfattarna slår fast att reformen "var både riktig och nödvändig och i huvudsak bra". Det jag skrev härom dagen om Ulf Kristersson och sanningen fungerar väl som bemötande av detta.

Därefter går man in på "förslagen".

1. Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. Läs: fler undantagsregler som Försäkringskassan får hålla reda på. Nu ska personer få stanna i sjukförsäkringen om det "vore oskäligt på grund av sjukdom" (Sic!) att kasta ut dem. Hur denna skrivning ska underlätta bedömningarna övergår åtminstone mitt förstånd. Vi kommer fortfarande att ha en situation där sjuka friskförklaras på administrativ väg, utan hänsyn till vad deras läkare anser.

2-3. Ökad ekonomisk trygghet och nytt bostadsstöd för de som lämnar tidsbegränsad förtidspension. Specialregler för de nollklassade alltså. Men denna grupp är redan på väg att försvinna. De här specialreglerna skulle ha varit på plats redan när denna grupp började utförsäkras och nollklassas.

4. Tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samarbete mellan myndigheter. Tja, vem kan vara emot detta? Frågan är hur det ska genomföras - arbetslivsinriktad rehabilitering är ett långt lidandes historia. I motiveringen till denna punkt återupprepar Ulf Kristersson och hans medförfattare den vilseledande skrivningen om att hälften av de som utförsäkrats kommit närmare arbetslivet. Sanningen är dock att fler än hälften av de som utförsäkrades i januari 2010 redan hade återvänt till sjukförsäkringen ett år senare, många i sämre skick än när de lämnade den. Bara runt tio procent var i arbete, majoriteten med lönebidrag eller annat stöd. Endast någon enstaka procent hade ett eget arbete utan stöd. Resten var arbetslösa eller i åtgärder – de flesta sjuka och utan realistisk chans att få ett nytt jobb.

5. Ytterligare medel till Arbetsförmedlingen motsvarande 3 000 platser för personer med nedsatt arbetsförmåga. Det är oklart vad detta innebär, men det kommer knappast att lösa problemet, alltså att de allra flesta av de som utförsäkras är för sjuka för att kunna arbeta.

6. Tilltron till sjukförsäkringen måste stärkas. Detta är kanske den märkligaste punkten av dem alla. Efter vad jag kan utläsa handlar det om något slags PR-kampanj för stärka förtroendet för sjukförsäkringen. Statlig opinionsbildning, alltså. Man tar sig för pannan!

Nej, alliansen, det här är bara löjligt. Alla systemfelen i försäkringen kvarstår:

* Det orimligt hårda arbetsförmågebedömningen gentemot en fiktiv arbetsmarknad.

* De stelbenta administrativa tidsgränserna som i praktiken innebär en administrativ friskskrivning av sjuka människor.

* De orimligt hårda krav som ställs för att bevilja sjukersättning (förtidspension).

Man har dessutom inte gjort ett dyft för att lösa de arbetsmarknadsproblem som leder till att personer med nedsatt arbetsförmåga slås ut från arbetsmarknaden - ett av huvudskälen bakom den höga sjukfrånvaron kring millennieskiftet. Arbetsgivarna saknar fortfarande tillräckliga incitament för att arbeta med arbetsanpassning och omställningslösningar.

Remissinstanserna kommer att såga de nya förslagen, tro mig. Det enda socialförsäkringsministern vunnit är en stund av respit. Kanske inte ens det.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Väldigt brs skrivet!

Johanna sa...

Instämmer i föregående talare! Väldigt bra skrivet!

Anonym sa...

Mycket bra sammanfattat, Du skriver som jag tänkte och reflekterade över regeringens kovändning en vändning som är nästan 360 grader, 360 grader innebär att regeringen fortsätter åt i stort sätt samma håll. Bra. Passar på att dela den även med mina läsare.

Markus Blomberg sa...

Väl sammanfattat!

Anonym sa...

En stor applåd till dig!

Anonym sa...

Tack för en väl formulerad analys!
/Steina

Anonym sa...

Kan bara hålla med de övriga-Mycket bra sammanfattning!

Gertie Gladnikoff sa...

Nu, sedan Kristersson har hållit sin presskonferens, vet vi att det enda som i princip räknas som "oskäligt" för att utförsäkra en sjuk person, är sjukhusvistelse. Kristerssons anpassning består alltså i att sjukhusliggande ska slippa forslas till Arbetsförmedlingen samt att förtroendet för Förskringskassan ska ökas genom en PR-kampanj!

Lustjägarna sa...

Bra skrivet!

Mikael Hedberg sa...

Mycket bra skrivet, men du missar ju det allvarligaste systemfelet: Att försäkringskassan snarare än läkare avgör sjukdomars och symptoms inverkan på arbetsförmåga.

Anonym sa...

Vad jag kan förstå när det gäller sjukförsäkringen, så ska en person som blir sjuk få komma till läkare, få behandling, få rehabilitering inom ett visst antal dagar. Sedan så blir personen utförsäkrad. Men sedan beror det på vilket landsting man tillhör om detta ska fungera.
Min son väntar på röntgentid för ett ortopediskt problem - han har väntat sedan augusti 2010. Min man har väntat sedan början av 2011 på en operationstid för ett ortopediskt problem, men får inte ens veta när det är möjligt att planera operationen - det finns ingen ortopedoperationssköterska. Jag väntar på kallelse till ögonmottagningen. Vid kontakt i september 2010 skulle det dröja 3 månader - har inget hört än.
Som jämförelse kan vi ta ett annat landsting där väntetiden för en operation som min man ska göra är 6-8 veckor.
Regeringen talar om "Tidigare rehabiliteringsinsatser", men många människor kommer inte ens under behandling innan de blir utförsäkrade. Då är det självklart att de fortfarande är sjuka.
Innan regeringen ens skulle ha tänkt tanken på att förändra/försämra sjukförsäkringen, så måste ALLA landsting garantera att väntetiderna försvinner.

Anonym sa...

Totalt rättsvidrigt att FK:s "förtroendeläkare" eller tjänstemän skall avgöra om en person är sjuk eller inte, utan ha träffat personen och ännu mindre undersökt honom/henne.T.om. "köra över" en eller flera läkares intyg.Snart kommer väl Trafikkverket att köra över av Bilprovningens godkännande av min bil ? Snacka om att sätta bocken till trädgårdsmästare !

Brittis sa...

Bra rutet. Den här kovändningen är ett panikslaget försök att dämpa opinionen och det kommande påskupproret.

Tomas sa...

Det märkliga är att man vill införa en regel som redan står i lagen.
Medborgarens rätt till en individuell bedömning, värdighet och respekt är en av grundbultarna i grundlagen.

Det betyder att vi har haft en socialförsäkringslag i 3 år som bryter mot regeringsformen och att det finns ett stort antal rättsfall i landet som borde överprövas i Europadomstolen.

Anonym sa...

Bra slutsats av ett urselt förslag!

Anonym sa...

Mycket bra skrivet!

Lotta sa...

Mycket bra!Skönt att få ord på känslor och upplevelser. Skönt ej vara ensam.

Oscar sa...

Jag tycker det är lite trist med detta ständiga exempel på "döende cancerpatienter" som tvingas söka jobb som förekommer i media. Min pappa dog i cancer och hans läkare sa direkt att detta är inget man sjukskriver för per se. Det är tvärtom bra att man jobbar så länge man kan, vilket han också gjorde.

Då hette statsministern Göran Persson och det var inga skriverier i tidningen om "döende cancersjuka" som tvingas arbeta. Nu låter det som att det är omänskligt om en cancersjuk som inte förväntas klara sig förväntas fortsatta jobba så länge det går. I så fall har positionerna förflyttats rätt långt på dryga tio år.

Anonym sa...

Oscar jämför äpplen och päron. De fall som nu är aktuella handlar om människor som är där din far var när han slutade arbeta. Det är människor som INTE kan arbeta och där läkarna säger att de inte kan det. Problemet är att läkarna nu inte har något att säga till om. Det hade de på den tid du pratar om. För nu är det outbildade politiker som är överläkare över läkarna.

Nemokrati sa...

Wonderful!
Skickar glada påskhälsningar. Äntligen någon med kunskap och tungan rätt i mun - Yey!

Gangsterregeringen behöver svar på tal från någon som kan frågan!

Det får den här.

Jag har lagt till dig i min bloggroll.

Anonym sa...

Det var väl inte så mycket annat att vänta från Kristersson, låt oss börja med att slå fast att killen inte är någonting annat än en s.k. målvakt i en succession av likar som Hans Karlsson och Husmarkskan innan honom.

Det centrala är att alliansregeringen nu släpper ut skenmål i avvaktan på att lejonparten av de sjuka ska hinna utförsäkras. Sedan, när tillräckligt många har försvunnit ur försäkringen eller diskvalificerats för återinträde, kan man göra ev. revideringar av villkor och omfattning och hävda att man tagit till sig av kritiken.

Herr Johnson har som vanligt skallen rätt påskruvad och är en frisk fläkt i ett alltmer unket Sverige. Någon post borde dock ägnas åt en systematisk genomlysning av de osynliga beställarna av denna reform, t.ex. OECD och näringslivet och deras egentliga agenda.

Nemokrati sa...

Deras egentliga agenda framträder allt tydligare, senast med Svenskt Näringslivs utspel om "välfärdsjobb" som Blå-sosseriet genast opportunistiskt hakade på, raskt följt av utspelet om "frizoner" (sweatshops av Shenzhen-typ - med barnarbete 14 timmar per dag således) i "Tensta-Rinkeby, Bergsjön och Rosengård". En regelrätt tvångsupprepning av 30-talets germanska arbetslinje. Och SD röstar 9 gånger av 10 - som den allt mörkblåare Svenskt-Näringslivstyrda (M)arionettregeringen.

Anonym sa...

Kloka ord som väl beskriver min känsla för vad förslaget innehöll.
Helt enkelt en massa utspädd sockerdricka.

Noterade också att Kristersson inte ens vågade ta debatten med läkaren Jenny Fjell i StudioEtts direktsändning.
Det om något visar väl på att han inte ens tror på det här själv.

Tack för en väl balanserad analys.

Anonym sa...

Bra skrivit.
Precis som jag anat hela tiden så kom en ytlig förändring och därmed så kommer alliansen att slå sig för bröstet och säga att denna förändringen får utvärderas först innan det diskuteras vidare....
Under tiden så har svenska folket tappat intresset, glömt eller tråden och kommer inte att bry sig längre.

Vet ni om att inom sjukvården idag så finns ett nytt begrepp som kallas "Försäkringskasseframkallad försämring"?
Gydvan

boel carlsson sa...

Tänk att det alltid ska vara så att det behövs en kändis för att vissa politiker ska komma till skott. Alla kvinnor i Rinkeby eller en del av minna grannar i Hagalund som slitit ut sig och som utförsäkrats duger väl inte för att öppna ögonen på de "nya moderaterna"!!! Nej en stjärnkrögare behövs!!! Och vilka förändringar de kommer med sedan! De friska belönas med mer jobbskatteavdrag men de mest behövande får ingenting. Bra skrivet och sammanfattat!

Anonym sa...

Måste tyvärr instämma med föregående inlägg. Vad är detta annat än mestadels kosmetiska ändringar?

Det speglar en kall människosyn, en misstro läkare emellan (medicinska bedömare på försäkringskassan kontra behandlande läkare) och även en FK där förutsättningarna inte är de bästa.

Tänker på sjukskrivningens %-satser.
Tänker på den rehabilitering som sjukskrivna behöver - även de med sjukersättning - för att må bättre, kosta mindre. Det senare borde väl locka politikerna?? Rehabilitering är en livslång process, liksom service på våra bilar är - tål att tänkas på, eller hur?!
Tänker på hur attityden hos arbetsgivare i Sverige försvårar för personer som inte kan jobba heltid, att få jobb.

Till en början tror jag vi var ganska många som hoppades mycket på den s.k. jobblinjen. Nu skulle man kunna jobba, för "om man så bara kan jobba en timme ska man få göra det", som politikerna sa.

Det finns MÅNGA som vill jobba! Det tror jag inte politikerna behöver tvivla på... Men, är man sjuk måste man få vara det och återkomma på det sätt som fungerar bäst för individen. Alla är inte LIKA sjuka vid en och samma diagnos! Ska vi få till stånd att fler kan återgå i jobb, då MÅSTE det också gå att få jobba utifrån sin förmåga!

Att vi har så stora steg i sjukskrivningen som 25 % är helt galet. För länge sen kunde man jobba rätt underliga antal %. T.ex. ett fall jag tänker på där personen jobbade 6-veckors schema och över tid blev det arbete motsv 33 % per vecka och sjukskrivning motsv 67 %. Nog måste det gå att ändra %-satserna på något vis!!

Jag tror att 3 åtgärder skulle göra mycket för att fler sjukskrivna skulle kunna jobba i viss utsträckning.

1) Inför 10%-steg i sjukskrivningen (10, 20, 30, o.s.v.). Varför efterfrågar ingen denna förändring?? Jag är övertygad om att då skulle fler kunna jobba något, utifrån den bedömning deras behandlande läkare gör.

2) Se till att det verkligen går FORT från det att sjukskrivningen börjar till kvalificerad rehabilitering påbörjas! Det här har ältats gång på gång, tidsgränser har satts upp för hur länge man ska behöva vänta på ett rehabsamordningsmöte, o.s.v. Vi har dock inte sett krafttag för att få ordning på det här och det fungerar absolut inte optimalt! Ju snabbare kvalificerad rehab sätts in, ju mindre risk för långtidssjukskrivning vid många olika diagnoser - dock inte alla, det påstår jag inte.
Forskning och utredningar visar att t.o.m. de som inte kan återgå till arbete mår bättre (tänka sig!) och kostar mindre - ett språk politiker brukar förstå - efter bra rehabilitering.

3) Arbeta med att förändra arbetsgivarnas attityd gentemot personer som p.g.a. sjukdom / skada / funktionsnedsättning inte kan jobba heltid, personer som behöver en anpassad arbetsplats, m.fl. NÄR ska någon våga "gå på" våra arbetsgivarorganisationer och kräva en attitydförändring bland arbetsgivarna?? Vi måste arbeta med detta, annars kan vi skapa hur många olika typer av arbetsprövning, lönebidrag, omställningsanställning - allt vad det nu kan tänkas heta - som helst, utan att få ut fler i ordinarie arbete. Får vi inte en bättre attityd från arbetsgivarna så får dessa personer inte en chans till vanlig anställning!!

Jag tror mycket handlar om rädsla, okunskap, att det är obekvämt... En anpassad arbetsplats behöver inte per automatik kosta skjortan för arbetsgivaren ur ett helhetsperspektiv. Det kan rentav - om man får in rätt person - bli så att en anpassning är värd sitt pris i kronor. För det finns faktiskt kvalificerad arbetskraft även bland de som inte kan jobba heltid, bland de som varit långtidssjukskrivna och de med funktionsnedsättningar...

Antar politikerna utmaningen att snabbt införa rimligare %-satser att gälla för sjukskrivning?
Antar politikerna utmaningen att skärpa kraven på FK att samordna så rehabilitering värd namnet sätts in SNABBT?
Antar arbetsgivarna utmaningen till förändrad attityd?

Jag hoppas det... men om jag tror på det...hm... Tyvärr inte.