onsdag 9 juni 2010

Sprutbyte och heroinförskrivning

Svenska Dagbladet rapporterar om att Moderaterna i Stockholmslandstinget tillfälligt lyckats stoppa det planerade försöket med sprutbytesverksamhet till injicerande narkomaner. Beslutet - som stöds samtliga partier i landstingsfullmäktige utom just Moderaterna - skulle ha tagits igår, men Moderaterna har en tredjedel av mandaten i fullmäktige och lyckades därför få igenom en återremiss av förslaget.

Landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP), som tidigare varit drivande i sprutbytesmotståndet, kallar Moderaternas agerande för "ynkligt", och det är sannerligen inga överord.

Till Svenska Dagbladet säger Rydberg dessutom:
Det inger inget bra förtroende när ett parti beter sig så här. Sex av landstingets sju partier var berett att rösta igenom förslaget, men när Moderaterna insåg att det skulle bli ett beslut de inte tycker om driver de istället igenom en återremiss. Vi hade inte fått någon information om det på förhand.
Tack för att du talar klarspråk, Birgitta!


Birgitta Rydberg (FP) talar klarspråk.

Dagens Medicin rapporterar om en ny brittisk studie om heroinförskrivning, som liksom tidigare studier visat positiva resultat. Studien har publicerats i Lancet (abstract). Dagens Medicin skriver att heroin visade sig vara "mer effektivt än metadon för att stoppa illegalt missbruk", vilket dock är en mycket tveksam tolkning. Urvalet var nämligen, som brukligt i de här studierna, gjort på patienter som redan misslyckats i metadonbehandling. I valet mellan heroinförskrivning och ytterligare en omgång med metadon var heroinalternativet bättre, men det säger inget om hur heroinförskrivning skulle fungera för en mer oselekterad grupp heroinister.

Oaktat denna invändning ger studien ytterligare belägg för att heroinförskrivning är en effektiv behandlingmetod för de mest problematiska heroinmissbrukarna. Hade forskningsresultat haft stort inflytande på den svenska narkotikapolitiken skulle vi nu rimligen ha inlett ett svenskt heroinförsök, i likhet med den försöksverksamhet som nyligen startades i Danmark. Så lär dock knappast bli fallet, eftersom det narkotikapolitiska området är ett av de mest ideologiska och känslomässigt styrda politikområden vi har.

Läs även mina tidigare inlägg om heroinförskrivning.

1 kommentar:

Amir Ahl sa...

Det danska försöket med heroinförskrivning verkar än så länge vara ett lyckat exempel på nytänkande

http://politiken.dk/indland/article985684.ece