tisdag 9 december 2008

Heroindebatten

Debatten om det danska heroinförskrivningsförsöket har, som jag skrev tidigare, varit oväntat nyanserad även här i Sverige. Ett par libelara ledarsidor har till och med vågat uttala sig positivt om heroinförskrivning i Sverige - låt vara att de gjorde detta i signerade ledarkrönikor (Johannes Forssberg i Expressen, Björn Ramel i Sydsvenskan).

I Läkartidningen har den utmärkte vetenskapsjournalisten Miki Agerberg - som bland annat skrivit den utmärkta boken Kidnappad hjärna om missbruk och beroende samt intervjuat yours truly för Kupé - intervjuat Wim van den Brink, holländsk psykiatriprofessor och en av världens främsta auktoriteter på heroinförskrivning. Van den Brink beskriver erfarenheterna från den holländska heroinförskrivningen som positiva:
Vi har inte sett några större problem med överdoser eller allvarliga biverkningar. Inte heller har vi sett något läckage av legalt heroin till den svarta marknaden. Vi lämnar ju inte ut något heroin, utan patienterna måste komma till sitt behandlingscentrum två gånger om dagen och få sina injektioner under övervakning.
/.../ Studierna visar klart att heroinbehandling är säker och effektiv för denna behandlingsresistenta grupp. Det behövs inga fler randomiserade studier för att konstatera det.

Van den Brink rekommenderar dock inte heroinförskrivning i Sverige i dagsläget, och det av ungefär samma skäl sm jag anförde, nämligen att de svenska metadon- och buprenorfinprogrammen fortfarande har för låg kapacitet.
Min rekommendation är att ni bygger ut dessa först så ni får bort köerna till behandlingen. Heroinbehandling får inte ses som annat än en sista utväg, när ingen annan behandling hjälper.

Vad jag skulle vilja tillägga är att även kvaliteten i de befintliga svenska programmen behöver förbättras. Med effektivare diagnosticering av andra neuropsykiatriska problem och en tätare och mer strukturerad psykosocial behandling kan sannolikt ganska många av de som normalt avbryter metadon- och buprenorfinbehandling hjälpas. Först efter att detta skett bör vi överväga svenska heroinprogram.

1 kommentar:

Hubbardianen sa...

Den dagen vi svenska skattebetalare ska stå för inköp av heroin hoppas jag aldrig kommer.

Det är ju fullständigt vansinniga signaler som Danska staten ger med sitt heroinprogram. Nog att subutex etc diskuteras, men heroin?

Vad tror ungdomarna om detta? Börja knarka och staten kommer sedan att ta hand om dig om du inte klarar av att sluta.

De människor som ligger på gränsen att falla in i heroinmissbruk måste ju genom detta få incitament att falla in.

Nä, här har Danmark gjort en stor tabbe.

Droger är alltid fel.