tisdag 2 december 2008

"Gratis heroin"

Det danska försöket med legal förskrivning av heroin har rönt en hel del uppmärksamhet i Sverige. Uppmärksamheten har varit märkligt nyanserad, även om rubriksättande journalister gärna velat svänga till det som att danska narkomaner nu ska få "gratis heroin" på skattebetalarnas bekostnad (som om inte det heroin narkomanerna köper på gatan kostade skattemedel; det finansieras med brottslighet, som kostar åtskilliga skattekroner).

Expressens Johannes Forssberg - alltid intressant att läsa i narkotikapolitiska frågor, även om jag långtifrån alltid håller med honom - har skrivit en intressant artikel.

Personligen är jag mycket kluven till frågan om heroinförskrivning. Heroin är inte någon bra underhållsmedicin, och förmodligen skulle man kunna hjälp de 20 procent som misslyckas grovt i sedvanliga metadonprogram (och som nämns i Forssbergs artikel) genom att förbättra diagnos och behandling. Å andra sidan är det uppenbart att de noggrannt utvärderade heroinprogrammen i Schweiz och Nederländerna har uppnått hyfsat positiva resultat med en grupp missbrukare som inget tidigare existerande behandlingsalternativ kunnat rå på.

Själv tror jag att ökad forskning kring nya, högspecialiserade och högkvalitativa metadon- och buprenorfinprogram är en bättre väg att gå, men jag förstår danskarnas bevekelsegrunder.

Heroinförskrivning är numera permanentat även i Schweiz. I Sverige lär frågan fortsätta vara en icke-fråga.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Varför inte satsa på ibogain istället? Det tycks vara en mirakellösning mot tungt missbruk.

Stardust sa...

Nej, det är det definitivt inte. Svagt forskningsstöd, icke försumbar risk för mycket allvarliga biverkningar (dödsfall).

Anonym sa...

Är det en lägre dödsfallsrisk att gå in i ett metadonprogram än att genomgå 1-2 Ibogain-sessioner?