tisdag 12 juni 2012

Mammorna har tyvärr rätt

Debattartikel publicerad (i något kortare version) i dagens Aftonbladet.

”Måste min son gå ner sig totalt innan han får hjälp för sitt missbruk” undrar Annika Petzäll, mamma till William Petzäll, tillsammans med Agneta Söderlund från Svenska Brukarföreningens anhöriggrupp (Aftonbladet 2/6). Det är tyvärr en motiverad fråga. Problemen inom den svenska missbruks- och beroendevården har varit kända länge. De missförhållanden som de båda mammorna tar upp – höga trösklar till vården, långa kötider, ineffektiva utredningar samt att patienter blir utkastade från vårdinsatser när de visar symptom på de beroendeproblem de sökt hjälp för – förekommer över stora delar av landet.

De båda mammornas krav på en mer human och lättillgänglig vård har starkt stöd i den internationella forskningen, men i Sverige går utvecklingen framåt med myrsteg. Från politiskt håll är det tyst. Försöker man diskutera med det ansvariga statsrådet, Maria Larsson (KD), möts man av ett substanslöst svammel, som bara avslöjar en sak: hennes totala okunnighet. Forskarna sitter på sina kammare. Inom professionerna ägnar man sig åt bevaka sina maktpositioner: inget skall förändras!

Det är nu över ett år sedan Gerhard Larsson, regeringens missbruksutredare, lämnade sitt slutbetänkande till regeringen. Sedan dess har absolut ingenting hänt. Betänkandet, som innehöll ett sjuttiotal konkreta förslag på förändringar i vårdsystemet, samlar damm i någon låda på departementet. Samtidigt fortgår den ansvarsförvirring och de missförhållanden som Annika Petzäll och Agneta Söderlund vittnar om i sin artikel.

Vi håller med mammorna om att det är skamligt. Det är skamligt att vi inte kan få till stånd en ordentlig diskussion om den svenska missbruksvården. Och det är pinsamt att det är två drabbade mammor som till slut lyckas formulera det som politiker och yrkesutövare borde ha förstått för länge sedan.

Johan Kakko, narkomanvårdsläkare och forskare
Björn Johnson, docent i socialt arbete, Malmö högskola

2 kommentarer:

Niels Paarup-Petersen sa...

Nu har rätt många politiker ju fattat - sannolikt i de flesta partierna, men jag har ju mest koll på C där det finns en väldig tydlig opposition till ministern.

Ingen har väll allt rätt - men om inte du har pratat med Anders W Jonsson nån gång kunde det nog vara bra:-)

exempel: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.632116-m-maste-andra-sig-om-missbruksvarden
http://gustavanderssonkungsholmen.blogspot.se/2011/09/centerpartiet-satter-ner-foten-i.html
http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Sociala-fragor-vard-och-omsorg/Politik-A---O/Missbruksvard/

Stardust sa...

Hej Niels,

Jo, jag vet att Anders W Jonsson tillhör det fåtal politiker som är engagerade och kunniga i narkotikapolitiken. Men tyvärr gör en svala ingen sommar. Den mest moderna narkotikapolitiken i riksdagen har Vänsterpartiet, som jag ser det, men dessvärre ligger ju många av de beslut som påverkar den situation Kakko och jag nämner på landstingsnivå och kommunal nivå.

Med det sagt vill jag också ge femklövern i Region Skåne en eloge för att de styrt upp LARO-verksamheten på ett mycket bättre sätt än tidigare regionledningar. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra!

Mvh Björn