tisdag 7 december 2010

Moderat prestige går före narkomaners hälsa

Moderaterna i Stockholms stad förhalar och försenar starten för den planerade sprutbytesverksamheten i staden. Tidigare var det Filippa Reinfeldts landstingsmoderater som förhalade, genom att kräva en återremiss av det förslag som allade övriga partierna i landstingsfullmäktige stod bakom.

Frågan är varför Moderaterna agerar på detta sätt; det kan knappast vara för att man på allvar är osäker över åtgärdens effekter - därtill är den alltför väl utredd. Förmodligen handlar det om prestige och om en inbillning om att moderata kärnväljare förväntar sig denna typ av agerande. Alternativt om ren elakhet.

Dagens Arena skriver, jag uttalar mig.

Läs också Dagens Medicin, Sanna Rayman i Svenska Dagbladet, Expressen, Stefan Nilsson (MP) på DN Debatt,

3 kommentarer:

Mikael Johansson sa...

Trist att visa sätter sig till doms över andra, spec om man är sjukvårdspolitiker, ist för att hjälpa. Utveckla sprutbyten istället, gör dom attraktiva/ett ställe dit folk kan söka sig för omvårdnad. Låt dom vara en "normal" kontaktyta till annan vård för dom som känner för det, dom som är nöjda med allt - låt dom få samma slags omvårdnad som andra i samhället får o en möjlighet att skydda sig mot allvarliga sjukdomar. /Micke

Anonym sa...

Visst är det väl fint och gosigt med landstingskommunal självstyrelse. Som en teoretisk ide får det väl anses som en god tanke att slippa utsättas för detaljstyrning från den nationella nivån. I fallet med missbrukar- och beroendevården så är just självstyret förödande. Är och har varit under många år.

Tanken att det är möjligt att kognitivt och praktiskt förena en restriktiv politik med en mer pragmatisk syn på skademinskning verkar ligga långt borta i horisonten, istället begåvas vi med två läger som envist klamrar sig fast. Människor med ett missbruk eller beroende agerar rationellt i sitt sammanhang men dock inte i en snäv politisk ideologisk ram.

Missbruksutredningen borde ha en option där staten tar över hela området och därmed knyter ansvaret tätare till rikspolitiken istället för att föreslå landstingen som huvudman. Risken är att vi går från ett missköt kommunalt uppdrag till ett missköt landtingsuppdrag med tanke på att missbruksutredarens syn på den främsta bristen för området är låg politisk prioritet, där få politiker på det lokala planet tar strid för området. Man kan också säga ointresse om man så vill, resultatet blir dock detsamma.

Men vi skattebetalare kanske borde låta dem alla få köpa in tänkarmössor i olika kulörer. Man tänker ju så annorlunda då!

Jimmy Blondin
socialpedagog

Stardust sa...

Instämmer Jimmy. Jag skulle önska en statligt finansierad vårdgaranti med starkade rättigheter för patienten/klienten. Kanske ett vårdpengssystem inom ramen för effektiva metoder (fast det skulle nog bli svårt att hitta ett bra ackrediteringssystem). Sprutbyteslagen behöver definitivt göras om så att inte kommunerna kan trilskas. Kanske skulle både kommuner och landsting kunna starta sprutbytesverksamhet?