måndag 12 april 2010

Stefan Fölster och Jämlikhetsanden

Härom dagen anklagade Stefan Fölster, Svenskt Näringlivs chefsekonom, författarna till den uppmärksammade boken Jämlikhetsanden för grovt forskningsfusk. I en artikel i Expressen skrevFölster:
Där [i Jämlikhetsanden] visas en mängd diagram där det påstås att invånare i länder med jämnare inkomstfördelning lever längre. Haken är bara att vartenda diagram är gravt manipulerat enligt de forskare som har granskat materialet. Detta hindrar dock inte den svenska vänstern från att låta sig fortsätta att tjusas - i dagarna är Richard Wilkinson i Sverige för att sprida sina myter inom arbetarrörelsen.
När den här typen av anklagelser förs fram förväntar man sig gedigna belägg, eller åtminstone några exempel på de "manipulationer" som Richard Wilkinson och Kate Pickett gjort sig skyldiga till. Men icke så; Fölsters artikel slutar med denna oerhörda anklagelse.

Jag har följt med i debatten kring Jämlikhetsanden, som till stor del har handlat om hur de samband Winkinson och Picket beskriver bör tolkas. Är det kausala samband, eller försvinner de om vi kontrollerar för olika faktorer som bokens författare underlåtit att ta med i sin analys. Ingenstans har jag dock hört något om att diagrammen skulle vara "manipulerade".

Mot den bakgrunden är Fölsters anklagelser oerhört uppseendeväckande. Det ska bli mycket intressant att se hur historien fortsätter. Fölster är oss svaret skyldig, och kommer han inte upp med några belägg för sina anklagelser kan han inte räkna med att bli tagen på allvar i fortsättningen - åtminstone inte i några seriösa sammanhang.

Wilkinson replikerade i gårdagens tidning.

1 kommentar:

Niclas Kuoppa sa...

Det finns en nationalekonom som bloggar och har fört vidare den kritik som kommit från svenska debattörer och forskare. Det roliga är att Wilkinson faktiskt gett långa svar som bloggare lagt ut på sin blogg, som sedan utmynnat i en dialog mellan dom. Har glömt bort bloggarens namn.

Wilkinson var ju förresten inbjuden till Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens som jag tror varit eller ska vara nu i dagarna.