onsdag 16 december 2009

Mordors horder i min mailbox


Samma morgon som min artikel om Sverigedemokraterna publicerades i DN rasslade det till ordentligt i min mailbox. Det första mailet kom strax före 9, några minuter före det att en av SD:s mest aggressiva bloggare publicerade en upprörd post på sin blogg om artikeln. "Larken Larkensson" meddelade mig att han "självklart stödde nationalistiska krafter oavsett i vilka länder de manifesterade sig". Han menade att jag var "agent för en viss typ av världsordning", och menade att "jag och mina herrar som betalar mig" skulle förlora i det långa loppet. Han avslutade med att önska mig lycka till i helvetet, och undertecknade med den kryptiska signaturen AA.11 (googla på den, det gjorde jag).

Därefter fick jag veta att jag var "politiskt korrekt" och "ingen riktig forskare". Epitetet "landsförrädare" förekom i flera mail. En pensionär menade att ämnet statsvetenskap inte hade något existensberättigande vid Malmö högskola efter min artikel (nu är jag i och för sig verksam vid enheten för socialt arbete, men ändå).

En ordrik man med föregivet hemska erfarenheter av "arabungdomar" berättade att "samtliga våldtäkter i Oslo de senaste fyra åren hade begåtts av utomeuropeiska invandrare". Det hade han hört på teve. Att påståendet är fullkomligt befängt verkade han inte begripa, jag är övertygad om att han trodde på det själv.

En man som uppgav sig vara "universitetsadjunkt i datalogik" (heter det inte datalogi?) undrade om jag som statsvetare ska ta partipolitisk hänsyn. Han undrade också på vilka forskningsmässiga grunder jag baserade min artikel. Eftersom mailet var rätt otrevligt hållet, och dessutom inte skickat till mig utan till en av mina kolleger, svarade jag rätt sarkastiskt och undrade om adjunkten hade hört talas om yttrandefrihet och akademisk frihet, men då fick jag veta att jag var nedlåtande och kränkte honom.

Ja, så fortsatte det. Det kommer fortfarande ett och annat mail med trevligt innehåll. Då har jag inte gått in på vad SD-bloggare och andra "nationella" har kallat mig på nätet, men den som vill kan ju googla fram inläggen.

Det är tur att jag inte är konflikträdd. Med tanke på hur debattklimatet är på nätet så är det nog många forskare och andra som drar sig för att medverka i samhällsdebatten. Tyvärr lämnar det fältet helt öppet för Mordors horder...

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Stardust
Om till äventyrs dina argument, mot ett demokratiskt Sverige, någon gång skulle tryta, så har du ett hav av inspiration att ösa ur här.
http://allahuakbar.se/wordpress/
Hälsningar Ali Moubarak

Roger Svensson sa...

Vad är din poäng? Att alla som inte delar dina åsikter, eller har invändningar mot dina resonemang, är idioter?

P.S. Vad som stämmer är att samtliga anmälda överfallsvåldtäkter i Osla de tre senaste åren rör icke-västliga invandrare. Se t.ex. denna artikel:
Länk D.S.

Anders sa...

Har du alltid betraktat dem som inte delar dina åsikter som ondskefulla?

Har du möjligen en bakgrund (föräldrar, kamrater) inom frikyrkan (eller någon annan liknande rörelse)?

Min frågeställning är allvarligt menad. Din utblick känns oerhört främmande. Det är väl självklart att andra personer inte alltid delar ens åsikter - detta innebär inte, att någon som inte delar dina åsikter är en ondskefull demon.

Stardust sa...

Jag förstår inte alls hur du läser, Anders. Vad får dig att tro att jag skulle betrakta personer med andra psikter som "ondskefulla"? Var det min skämtsamma beteckning "Mordord horder" på de gravt otrevliga personer som skickade hatmail till mig och tyckte att jag var en landsförrädare som skulle brinna i helvetet som fick dig att dra den slutsatsen? Well, då förstår jag inte riktigt hur du resonerar, men utveckla gärna.

När det gäller frikyrkorörelsen: nix pix.