onsdag 13 april 2011

Svar på tal. Eller inte.

Barn- och äldreminister Maria Larsson har svarat på den debattartikel jag och mina sex medförfattare (politikerna Adam Cwejman FP, Stig Nyman KD och Alice Åström V, politikern och tidigare narkotikasamordnare Björn Fries S samt forskarna Claudia Fahlke och Markus Heilig) hade i Expressen i söndags.Ministern tar tillfället i akt att... inte säga ett dyft om de sakpolitiska frågor vi lyfter. Däremot försöker hon smeta legaliseringsstämpeln på Björn Fries och Alice Åström, och samtidigt få vår artikeln att framstå som ett vänsterutspel. Undrar vad Larssons partikamrat, landstingsrådet Stig Nyman i Stockholm, tycker om det?

Själv blir jag bara så trött.

Men jag blir arg också, och än mer beslutsam om att inte ge upp om narkotikadebatten. På sikt måste det gå att få lite hyfs på de här frågorna.

Magnus Callmyr kommenterar också. Han tillhör inte heller präktighetsministerns fanclub.

1 kommentar:

Anonym sa...

Den missbrukarvård vi har i Sverige handlar till största del om Tolvstegsmetoden. Det finns kraftfulla alternativ, som har svårt att växa fram och etableras, och det till stor del pga att samma "program" aggressivt monopoliserar svensk missbruksvård.

Tolvstegsrörelsen har skaffat sig ett enormt inflytande i Sverige. Kriminalvården, socialtjänsten, arbetsgivare m.fl. skickar missbrukare till tolvstegsbehandlingar på löpande band. Enligt HVB-registret finns det 319 olika behandlingshem för missbrukare i Sverige – 85% har inslag av eller är renodlade tolvstegsbehandlingar. Resterande 15% är stödboenden och ett mindre antal icke tolvstegsbehandlingar.

Det behöver ställas frågor och debatteras kring tolvstegsrörelsens ideologi, mål och syften. Speciellt när denna rörelse är anonym och inte låter sig studeras på sedvanligt sätt. Det som borde vara ledstjärnan är omtanken om individen och respekten inför dennes rätt att få den hjälp som passar. Framförallt handlar det om den generella folkhälsan i vårt samhälle.

Massmedia har dock strukit tolvstegsmetoden medhårs sedan metoden introducerades för 30 år sedan. Det finns alltså ingen granskande journalistik om tolvstegsmetoden i Sverige. Föreställ er samma okritiska förhållningssätt när det gäller andra vårdideologier i samhället, det vore mycket olyckligt.

Läs mer på: http://missbruksportalen.blogspot.com/