fredag 8 januari 2010

Segrarna skriver historia

Hanne Kjöller, en av de främsta företrädarna överutnyttjandeperspektivet, det segrande lägret i sjukfrånvarodebatten, har idag en ny artikel i ämnet på DN:s ledarsida. Oklart vilken i ordningen - bara under den period som min mediestudie av DN:s bevakning omfattade, 1995-2004, författade Kjöller ett femtiotal artiklar om sjukfrånvaron.

Idag demonstrerar Kjöller som irritation över alla mail hon fått från sjukskrivna som inte uppskattat hennes skriverier. Det får hon ta, tycker jag, med tanke på arten av hennes artiklar. Nedan finns två representativa Kjöller-citat från den tid då debatten om sjukfrånvaron var som allra hetast - de finns båda med i min kommande bok "Kampen om sjukfrånvaron".
Arbetslösa som blir sjukskrivna riskerar inte att bli av med sina a-kassedagar, att tvingas flytta eller att delta i någon aktivitetsgaranti ... I stället kan man i lugn och ro fiska, plocka bär, baka bröd, vara hemma med barnen och kanske snickra lite på grannens hus. Vem skulle inte föredra det framför att ägna åtta timmar om dagen åt en verksamhet som många arbetslösa menar är meningslös eller till och med kränkande? (Kjöller om arbetslösa sjukskrivna, "Mystiska teorier om skumma sjuktal", DN 2001-08-24)

Medvetslöshet är sannolikt det enda tillstånd där man kan säga att det föreligger någon form av objektiv och otvetydig bedömning av arbetsoförmåga. Resten är – åtminstone delvis – en fråga om attityder och arbetsuppgifter. (Kjöller om svårigheter med arbetsförmågebedömning, "Med läkarnas välsignelse", DN 2002-09-10)

Inga kommentarer: