tisdag 25 maj 2010

Vad tycker du om undersökningen, Mattias Lundbäck?

Mattias Lundbäck kommenterar min förra bloggpost (med kritik mot Försäkringskassan) på sin blogg Den hälsosamme ekonomisten. Märkligt nog undviker han helt att beröra själva substansen i min kritik, och koncentrerar sig istället på fotnoten där jag skriver om Lundbäcks glädjekalkyler över vad rehabiliteringskedjans utförsäkringar kan komma att leda till.

Och självfallet går det inte heller att kommentera eller ställa frågor på Lundbäcks blogg.

Så hur är det, Mattias? Du har ju själv varit forskare en gång i tiden, och borde kunna bedöma om det är rimliga invändningar jag riktar mot Försäkringskassans undersökning. Vad anser du om att kassan redan från börjat räknat bort närmare 30 % utförsäkrade som "saknar telefonnummer"? Hur tycker du att man ska bedöma att över 120 personer (av sammanlagt knappt 800 intervjuer) har vägrat att svara - borde man inte kunna förvängta sig en ordentlig bortfallsanalys? Och vad anser du om Kjell Rautios kritik om att 12 procent inte kunde försörja sig på egen inkomst? Tycker du verkligen att kassans analys håller måttet?

Du vet - forskarheder och allt det där?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kommunerna har själva uppgett att de har fått ökade kostnader inom försörjningsstödet pga sjukförsäkringen men detta avfärdar Mattias L som att SKL ljuger eller inte kan sin verksamhet. Allvarligt, låter som de vanliga undanflykterna från alliansen.

Om nu sjukförsäkringen är så bra så varför måste man sätta till en parlamentarisk utredningsgrupp om sjukförsäkringen precis innan valet? Kan det vara för att rapporterna och underlagen från F.K inte tål närmare granskning i valdebatten?
Ett välkänt knep om man vill ha bort en fråga från valdebatten.
/Karin C

Anonym sa...

Jag kan väl svara här i stället, då. Min uppfattning är att även vi forskare kan dra en del slutsatser av undersökningen, även om den inte innehåller en bortfallsanalys. Bortfallet är inte anmärkningsvärt stort, det är ungefär samma bortfall som i andra opinionsmätningar som görs av Sifo och andra institut. Att 120 personer vägrar att svara är heller inte ovanligt.

Kjell Rautios konstaterande att 12 procent svarar att de inte kan försörja sig på sin egen inkomst (eller har andra försörjningskällor) säger inte så mycket, eftersom vi inte har något att jämföra med. Då måste man nog ställa samma fråga till en grupp som inte skulle ha omfattats av introduktionen, för att se vilken siffra som är normal.

Sammantaget tycker jag att undersökningen är en pusselbit för att skapa en bild av vad som har hänt. Vi vet mer nu än vi gjorde förut och därmed fyller undersökningen sin funktion.

Mvh

Mattias Lundbäck

Anonym sa...

Mattias L
Men är inte poängen att dessa 12% har kunnat försörja sig själv innan de utförsäkrades? Skulle inte dessa få en rimlig bedömning av arbetsförmågan innan de utförsäkras?
Är det någon som vet om de överhuvudtaget klarar sig eller om de i förlängningen blir hemlösa?
Eller är det alliansens tanke att lite spill gagnar moralen?
Karin C

Stardust sa...

Mattias, tack för svar, även om du glider undan de svåra frågorna. De allvarligaste problemen med undersökningen, som jag ser det, är att man räknat bort personer utan telefonnummer redan från början - nästan 30 % av gruppen! - samt att man inte gjort någon bortfallsanalys.

Visst, 120 av 800 svarande är ingen anmärkningsvärt hög siffra, men jag har svårt att bedöma vad som är normalt utifrån denna typ av undersökning. Det är ju trots allt Försäkringskassan som har frågat, de flesta har förmodligen uppfattat undersökningen som del i sina kontakter med myndigheten.

Det du skriver om att vi inte kan veta vad som är normalt när det gäller personer som inte kunnat försörja sig själva är ju också ett allvarligt grundskott mot undersökningen. Man har inte brytt sig om att beskriva "före"-läget på ett tillräckligt bra sätt för att vi ska kunna veta hur "resultatet" ska bedömas.

Slutligen har du inte berört SKL-undersökningen som publicerades härförleden, trots att jag är helt övertygad om att du känner till den.

Nej, jag tycker att du slirar och glider ordentligt i bedömningen. Som forskare hade du förhoppnisgvis aldrig accepterat dyliga brister i en undersökning. Du borde inte göra det som politiker heller.