tisdag 18 maj 2010

Om social misstro och budgetunderskott

Bloggens 222:a inlägg ägnas åt en artikel av statsvetarprofessorn Bo Rothstein, som i Svenska Dagbladet skriver om tillitens betydelse för statens finanser. Rothsteins poäng är att huvudproblemet i de länder som idag genomlider statsfinansiella kriser med enorma budgetunderskott är bristande social tillit mellan människor.

Budgetunderkotten beror inte främst på skyhöga offentliga utgifter, vilket nationalekonomer och medier verkar ha enats om, utan på för låga skatteintäkter. I själva verket ligger flertalet av de länder som idag har stora budgetunderkott långt ner i rangordningen när det gäller de offentliga utgifternas storlek. Problemet är istället ett omfattande, närmast patologiskt skattefusk, som i sin tur beror på att människor inte litar på att andra människor betalar sina skatter. Förmodligen litar de inte heller på att staten och poitikerna levererar det de lovat för pengarna.

Resultatet blir en ond cirkel av minskande skatteintäkter och ökande budgetunderskott. Frågan är dock om detta dilemma kan lösas genom nedskärningar; det låter inte särskilt sannolikt.

Bo Rothstein har länge bedrivit liknande forskning, inte minst genom den spännande boken Vad bör staten göra? Både den och hans artikel rekommenderas till läsning.

3 kommentarer:

Niclas Kuoppa sa...

Jag tror att staten gör väldigt klokt i att inte betrakta skatteintäkterna som sina pengar utan som medborgarnas och använda dem i med detta i åtanke. Det behövs inte många skandalartiklar om hur skattepengar slösas bort för att tilliten ska minska. Social tillit är ett av mina kommande uppsatsämnen, förövrigt, och Ersta Sköndal har förövrigt också mycken intressant forskning om tillit.

Pholostan sa...

Det påstås ifrån högerhåll att Greklands finanser gicki botten pga en "offantlig" offentlig sektor och "utbrett" slöseri med skattepengar. Bla på pensioner. Nu skiljer det sig inte sådär väldigt på den medelålder folk pensionerar sig jämfört mellan Sverige och Grekland, men strunt i det. Greklands offentliga sektor är inte speciellt stor del av BNP. Mindre än tex Storbrittaniens. Vad de däremot har grava problem med är den sk skuggekonomin, dvs den skattefuskande svarta ekonomin. Den uppgår i Grekland till hela 25% av BNP! Inte konstigt att det går åt helvete. Enligt grekiska skatteverket finns det nästan inga höginkomsttagare där. Ett utbrett skattefusk har bokstavligen fått dem till ruinens brant. Och vem får betala? Småfolket såklart, skattefuskarna kommer undan verkar det som.

Relaterat så var ju några inbillade miljarder svinn i sjukförsäkringen Ett Stort Problem här i svedala. Men de 130 miljarder som skattefuskas bort, de gör man inte ett skvatt åt. Så det går nog samma väg här ska ni se. Moderaterna verkar ju gilla fusk, inte minst valfusk i sina primärval. Applåd till Åsa Sundh som polisamäler skumrasket så det kan komma fram i ljuset och äntligen bli utrett.

gosh sa...

Korruption är förödande