tisdag 11 maj 2010

Apropå Läkartidningen...

Kampen om sjukfrånvaron får en mycket positivt recension i veckans Läkartidningen. Distriktsläkaren Bengt Järhult skriver bland annat:
Det är ingen vinklad debattbok statsvetaren Björn Johnson har skrivit utan en nutidshistorisk rapport, där samhällsvetenskapliga analysverktyg avslöjar de myter och osanningar som också vårt fackförbund torgfört. Det officiella Sverige kommer inte att tycka om denna bok, kanske tiga ihjäl den. För den exponerar att så mycket av den till synes politiskt muskulära kraften i själva verket är symbolpolitik och att Sverige har ett utredningsväsende som i hög grad bara söker bekräftelse på sina fördomar, bortser från forskning och tidigare kvalificerade utredningar. Anna Hedborgs namn nämns med rätta.
Jag säger tack för en fin recension! Väldigt roligt att boken fått så mycket uppmärksamhet i Läkartidningen!

Inga kommentarer: