onsdag 21 juli 2010

Folkpartist och vänsterpartist kräver avkriminalisering av sexköp

Rikdagsledamöterna Camilla Lindberg (Fp) och Marianne Berg (V) publicerar idag en gemensam debattartikel om sexköpslagen i Expressen. Från sina vitt skilda utgångspunkter anser båda att sexköp bör avkriminaliseras och avstigmatiseras.

Man får förmoda att Lindberg och Berg är tämligen marginaliserade inom sina respektive partuer. Oaktat detta är det en intressant plädering med argument som sällan hörs i den svenska debatten. Läs och diskutera!

Samtidigt publicerar idéhistorikern Susanne Dodillet en hård kritik av den utvärdering av sexköpslagen som nyligen presenterades av Anna Skarhed. Liknande kritik har även tidigare kommit i dagen. Jag har inte läst Skarheds utredning och har därför inte möjlighet att ta ställning till kritiken, men det är värt att notera att Dodillet själv utsattes för mycket hård kritik när hennes avhandling Är sex arbete? publicerades förra året. Denna kritik lyckades hon enligt min mening inte besvara på något tillfredsställande sätt (jag har läst Dodlillets avhandling, så det kan jag bedöma).

Inga kommentarer: