tisdag 27 april 2010

Den grälsjuka lokalpolitiken

Jag förundras ofta över den grälsjuka och småaktighet lokalpolitiker tenderar att uppvisa, även när de är eniga i sak. Det senaste exemplet hämtar jag ur Sydsvenskan, som publicerat ett gräl mellan Gunnar Jönsson (S) och Torsten Czernyson (KD), båda ledamöter av Lunds kommunfullmäktige (finns tyvärr ej på nätet).

Gunnar Jönsson var först ut, under den sällsynt krystade rubriken "S(k)an(d)alen i fullmäktige" ondgjorde han sig den 8/4 över att kommunstyrelsen hade föreslagit avslag på flera medborgarförslag utan att motivera varför. Socialdemokraterna var eniga om att förslagen borde avslås, men ansåg att en officiell motivering hörde till god ton.
När vi Socialdemokrater hade gruppmöte uppmärksammade någon detta och vi enades om att det är en självklarhet att det ska anges ett skäl till kommunfullmäktiges beslut. På sammanträdet föreslog vi därför en kort text med skäl till varför respektive förslag skulle avslås.

Av någon outgrundlig anledning motsatte sig Torsten Czernyson (KD) detta. Varje gång vi socialdemokrater, genom Lennart Prytz, föreslog att ett skäl skulle anges, så motsatte sig Czernyson detta. Men genom att Centerpartiledamöterna stödde förslagen från S beslutade fullmäktige om dessa små tillägg.
Allt gott och väl, kan man kanske tycka. Men Lunds lokalpolitik vore inte Lunds lokalpolitik om man inte kunde göra ett offentligt gräl av detta. Jönsson fortsätter:
Kristdemokraten Torsten Czernysons inställning är en gåta. Han angav inte något skäl. Han var bara emot. Det verkar som allt kristdemokratiskt tal om etik och moral plötsligt inte fanns.

Czernysons främste supporter var det Folkpartistiska kommunalrådet Tove Klette. I allmänhet är hon emot förslag som kommer från Socialdemokraterna. Och det gäller i synnerhet från Lennart Prytz (S). Märkligt dock att hon inte begrep sammanhanget? /---/Torsten Czernysons (KD) agerande i Lunds kommunfullmäktige är en s(k)an(d)al. Ett sådant beteende hade jag inte väntat mig av någon ledamot i Lunds kommunfullmäktige.
Drygt en vecka senare svarar Torsten Czernyson med en egen insändare (18/4). Jag återger den i sin helhet:
I insändare 8 april klagar Gunnar Jönsson (S) över att jag inte biföll socialdemokraternas förslag och samtidigt hävdar han att detta är en skandal. Jag förstår att Gunnar Jönsson (S) tycker att det är skandal att inte ha samma åsikt som just Gunnar Jönsson och har dessutom Lennart Prytz (S) tyckt till i fullmäktiges talarstol så skall detta vara allenarådande.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till olika förslag, även medborgarförslag. Förslagen bereds av kommunstyrelsen som ger förslag till beslut. Fullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag eller så kan ledamot i fullmäktige ge ett annat förslag till beslut.

Ärenden som Gunnar Jönsson (S) hänvisar till hade kommunstyrelsen gett förslag till beslut, förslag som för övrigt Gunnar Jönsson och övriga i oppositionen biföll.

I fullmäktige ansåg jag att de ärenden som Gunnar Jönsson refererar till var väl beredda av kommunstyrelsen och KS förslag till beslut var ett bra förslag. Jag yrkade därför bifall till KS förslag, alltså bifall till ett förslag som Gunnar Jönsson tyckte var bra i kommunstyrelsen.

Gunnar Jönsson hävdar att det inte var partipolitik i förslagen som Lennart Prytz la och att det handlar om respekt för de som lägger förslag. Om eller när S sysslar med politik eller inte kan vara svårt att avgöra för den oinvigde.

Beträffande förslag till fullmäktige kan ett avslag vara motiverat för en del förslag och ett motiv för ett ställningstagande utmärkt för andra förslag. Det är viktigt att medborgare i Lund har möjlighet att lämna medborgarförslag och detta vitaliserar demokratin. Många medborgarförslag är väl genomtänkta och kan ge
nämnder och styrelser uppslag till förbättringar i kommunen. Dessa motioner skall naturligtvis behandlas med största respekt.

Tyvärr inkommer även ett otal förslag som enbart bör avslås, till exempel medborgarförslag om att skattemedel skall anslås för att hålla älgar vid Domkyrkan eller uppföra en roterande staty av Lenin.

Ett medborgarförslag från en Lundabo eller ett yrkande från en ledamot i kommunfullmäktige är inte en skandal, Gunnar Jönsson, utan en rättighet i mitt demokratiska Lund.

Men nog är det så, Gunnar Jönsson, att när partipiskan viner och när det dessutom är Lennart Prytz som håller i skaftet då gäller det för alla inom (S) att ställa sig efter dig i enat led.
I morse avslutade - förhoppningsvis - Gunnar Jönsson "debatten" med ännu en surrealistisk insändare, där han tuggar om det han skrev i sitt inledande inlägg.
Alla kan göra misstag ibland, och vi erkänner att vi inte var tillräckligt uppmärksamma när en del medborgarförslag behandlades i kommunstyrelsen. Vi tyckte därför att det var naturligt att rätta till det och komplettera besluten med tydliga skäl, när vi beslutade om medborgarförslagen i fullmäktige.

Det motsatte sig Torsten Czernyson. Varför han var, och är emot detta vill han dock inte uppge, trots ett långt inlägg i tidningen. Kommunfullmäktiges uppgift måste, enligt socialdemokratisk uppfattning, vara att behandla alla ärenden på ett seriöst sätt. Till detta hör bland annat, att ange tydliga skäl till varför man beslutar avslå ett medborgarförslag.

Men Czernyson (KD) anser sig tydligen ofelbar? Han borde läsa vad som står på Kristdemokraternas hemsida under rubriken Människans ofullkomlighet: Människan är inte bara förnuftig och god. Även om vi vill väl blir det ofta fel.

Att Torsten Czernyson (KD) skulle medge han någon gång gjort fel, är tydligen otänkbart för honom. Men han menar kanske att han utgör ett undantag bland mänskligheten?
Vad har jag för poäng med att återge dessa tragikomiska inlägg, undrar du kanske?

Tja, jag vet inte riktigt. Jag blir bara deppig av den grälsjuka och den låga nivå som de lokala partiföreträdarna håller. Gunnar Jönsson och Torsten Czernyson inbillar sig uppenbarligen att de har något att vinna på att publicera uselt skrivna och röriga insändare i Sydsvenskan.

Det har de grundligt fel i, är jag fullkomligt övertygad om. Tvärtom skrämmer man inte bara bort bort potentiella väljare genom dylika uppvisningar i bristande begåvning - man skrämmer även bort kompetenta och politiskt engagerade medborgare från lokalpolitken. Vilken vettig människa skulle vara beredd att kasta bort obetalda timmar på kvällar och helger åt att tjäbbla med de patetiska herrarna Jönsson och Czernyson?

Inga kommentarer: