tisdag 13 april 2010

Debatt i Läkartidningen

I veckans nummer av Läkartidningen har det utbrutit en debatt om läkarnas roll och ansvar för den höga sjukfrånvaron. Debatten anknyter explicit till Kampen om sjukfrånvaron.

Åke Thörn är mycket kritisk till den roll som Socialförsäkringsutredningen och Arbetsförmågeutredningen har givit några studier av Lars Englund, studier som enligt Thörn är så metodologiskt undermåliga att de inte visar något alls. Lars Englund försvarar sig, Thörn avslutar. Jag har blivit erbjuden replik på Englunds artikel, och kommer att svara nästa vecka (preliminärt).

Inga kommentarer: