lördag 17 april 2010

Medierna och Marie Demker om konsten att mäta och tolka

När jag för en gångs skull missar Medierna i P1 visar det sig vara ett omistligt program. Tur att det finns på nätet.

Marie Demker kommenterar på sin blogg utifrån aktuella skräckexempel. Det är mycket viktiga synpunkter hon för fram - läs!

1 kommentar:

Lars sa...

Varför skulle Neudings artikel vara ett skräckexempel? Hon tar upp det självklara att invandrare inte måste vara kraftigt överrepresenterade vad gäller grov brottslighet eller vad gäller brottslighet överhuvudtaget och att det behövs en debatt om saken. Det här är något som uppstått i kölvattnet av de senaste decenniernas invandringspolitik. Om utvecklingen håller i sig kommer invandrarna (första + andra generation) att stå för majoriteten av den anmälda brottsligheten i landet. I den senaste rapporten var det rätt nära och då sträcker den sig bara fram till 2001: "Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på utrikes
födda och närmare 20 procent på svenskfödda personer med en eller bägge
föräldrarna födda utomlands." Skulle inte en sådan uppseendeväckande utveckling vara värd att debattera och försöka göra något åt? Med t ex en annan invandringspolitik hade det ju kunnat se helt annorlunda ut.