måndag 31 mars 2008

HSB forts.

En sak glömde jag nämna i hastigheten: HSB Skånes motto lyder: "varje felaktigt använd krona är en stöld från medlemmarna". Detta gör det hela ännu mer komiskt (kan jag tycka som inte har bott i HSB-lägenhet på sådär 12-13 år...)

Inga kommentarer: