måndag 6 september 2010

Oenighet

"Lars Ohly medgav oenighet hos rödgröna", skriver SVT Text. Liknande rubriker har förekommit i en lång rad medier, som pekat på rödgrön oenighet i allt från rättspolitiska frågor till skolpolitiken. Till och med i frågor där rödgröna mot alla odds har kommit överens - som betygsfrågan - får de kritik. Vänsterpartier tycker ju egentligen inte om betyg.

Man får lätt intrycket att journalister och regeringsföreträdare kräver en gemensam politik från rödgröna på alla områden - men då vore det ju ingen poäng med att ha olika partier.

Alliansen, däremot, är inte oeniga om någonting. Inte om kommunaliseringen av skolan. Inte om vårdnadbidraget. Inte om turordningsrelglerna i LAS. Inte om a-kassans framtida administration. Inte om burkaförbud. Inte om familjepolitiken och inte om NATO. Och Maud Olofsson och Jan Björklund är rörande överens i kärnkraftsfrågan. Not.

Oenighet är för övrigt politikens livsluft, dess raison d'être. Utan oenighet behövde vi ingen partipolitik. Fram för mer oenighet!

1 kommentar:

Kerstin sa...

När man läser "Högerns svarta bok", framför allt Aron Etzlers artikel, får man intrycket att alla de politiska partierna, utom V, är så rörande överens att det blir riktigt ruskigt, i synnerhet verkar de vara helt överens om att skrota välfärden.
Och som du säger, om det inte finns oenigheter mellan partierna om vissa åtgärder eller om politiken i allmänhet, var har vi då demokratin? Då är den död.