måndag 27 september 2010

Heroinförskriving, en evidensbaserad åtgärd

Cochrane Collaboration, som publicerar systematiska sammanställningar av högkvalitativa utvärderingsstudier inom hälso- och sjukvården, har publicerat en ny rapport om heroinförskrivning. I rapporten konstaterar man att heroinförskrivning når bättre resultat än metadon hos den målgrupp metoden riktar sig till. Forskarna menar dock att metoden ändå bör ses som en insats i sista hand, till följd av de risker som är förknippade med den. Läs mer här.

Inga kommentarer: