torsdag 29 maj 2008

Möte om vårdköerna

I tisdags arrangerade Hemlösas förening i Lund ännu ett möte om den oacceptabla situationen med årslånga köer till regionens narkomanvård. Gertrud Anljung, föreningens ordförande, är till synes outtröttlig, och denna gång hade hon lyckats få till stånd ett möte där alla viktiga aktörer var på plats.

I panelen fanns bland annat Henrik Hammar (m) och Berit Wirödal (kd) från Region Skåne, fd narkotikasamordnaren Björn Fries, större delen av Lunds kommuns socialnämnd samt Ann-Mari Ek och Anna von Reis från Kommunförbundet Skåne, projektansvariga för den regionala implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården.

Samt yours truly, som fick äran att inleda och därmed sätta en del av dagordningen för diskussionerna. Jag tog bland annat upp behovet av konkreta åtgärder för att reducera köerna. Min slutsats var att vi vet vad som behöver göras, vi vet hur vi ska göra det och vi vet att det räddar liv. Vi vet dessutom att alla tjänar på det. Så varför gör vi det då inte? Den frågan stod i fokus för mycket av den senare diskussionen. Efter min inledning höll Björn Fries ett som vanligt utmärkt anförande där han tog upp moralism och politisk handfallenhet som skäl till den uppkomna situationen. Han berättade också om resultat från flera av MOB:s studier, bland annat 3G-studien och Ingvar Nilssons samhällsekonomiska studie av Stockholms metadonprogram.

Efter detta var ett ett antal personer från publiken som beskrev sina respektive erfarenheter av tröstlöst köande, orimliga utskrivningar och inköp av illegala läkemedel för egenvård.

Mötet kändes överlag positivt, för en gångs skull fick jag intrycket att vi nådde fram till politikerna och att det finns en verklig vilja att försöka åtgärda problemen. Systemet jobbar långsamt, så vi ska säkert inte vänta oss några underverk, men bara det faktum att en dialog har påbörjats och att Hammar och Wirödal var där och lyssnade på patienter och köande som vältaligt berättade om sina situationer var mycket bra.

Inga kommentarer: