måndag 19 maj 2008

Drogpolitiskt utspel av (s)

Idag presenterar socialdemokraterna, genom Ylva Johansson och Björn Fries, delar av ett uppdaterat socialdemokratiskt narkotikapolitiskt program i Sydsvenskan.

Det är en lovande artikel. Det skarpaste innehållet rör kortare väntetider och valfrihet inom narkomanvården, vilket rimligen måste tolkas som en avisering om någon form av verklig vårdgarantilösning:
Om vi vill att narkotika skall vara förbjudet, kan vi inte acceptera att bristen på behandling ger upphov till kriminalitet. Eftersom vårdbehovet hos missbrukare är akut bör väntetiden till behandling kortas till ett par veckor. För att behandling av missbrukare skall bli effektiv krävs också att den enskilde får större inflytande i valet av vårdform. Kunskaper om bra behandlingsmetoder kan användas som underlag för en nationell standard. Genom att skräddarsy behandlingen efter missbrukarens egna behov och önskemål ökar möjligheterna till snabb och lyckad rehabilitering.

Mest kontroversiellt är rimligen att partiet ställer sig bakom en ambition att förena en restriktiv narkotikapolitik med skadelindrande åtgärder:
För de flesta är målet total drogfrihet, men för vissa klienter kan skadelindring vara ett acceptabelt mål. Även aktiva missbrukare skall beredas möjlighet att leva ett värdigt och sjukdomsfritt liv så långt det bara går, till exempel genom sprutbytesprogram.

Skönt att läsa i ett tungt narkotikapolitiskt utspel! Tiden var verkligen mogen för detta. Det ska bli intressant att höra om det blir någon debatt mellan sossarna och regeringen.

Inga kommentarer: