tisdag 2 november 2010

Sprutbytesdebatten...

...har flyttat till Göteborg, där den förs med exakt samma argument som tidigare tröskats på det nationella planet och i Stockholm. Det känns lite tröttsamt, och själv står jag nog inte pall för en vända till - det finns ju andra frågor som behöver debatteras.

Idag publiceras ett tungt inlägg i Göteborgs-Posten, undertecknat av ett antal representanter för sjukvården.
Göteborgs kommunstyrelse ser ingen anledning att inleda en dialog med Västra Götalandsregionen om ett regionalt sprututbytesprogram. Vi ser närmare 3 000 anledningar, vilket motsvarar det antal tunga missbrukare som beräknas finnas i vår region, skriver bland andra smittskyddsläkare Ann Söderström.

Kommunstyrelsen hänvisar till att det inte finns vetenskapliga bevis för att sprututbytesprogram fungerar. Är detta verkligen sant? Det beror på vilka studier man väljer att läsa, hur man väljer att tolka de studier som finns och om man litar mer till organisationer som har en ren narkotikapolitisk agenda, än till nationella myndigheter som anser att detta i första hand är en folkhälsopolitisk fråga. Göteborgs kommunstyrelse gör alltså en helt annan tolkning än WHO, UNAIDS, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut samt flera andra företrädare för beroende- och infektionssjukvård, och är inte heller beredd att öppna upp för en diskussion.
Läs resten.

Inga kommentarer: