tisdag 15 juni 2010

Hur bedömer man sjukförsäkringsreformernas resultat?

Kjell Rautio har idag en intressant bloggpost Utredarna, där han frågar sig när de enskilda fallen blir så många att man snarare bör tala om ett generellt problem.

En annan intressant frågeställning är hur man bör väga lyckade utfall (till exempel personer som utförsäkrats och därefter lyckats ta sig in på arbetsmarknaden igen) mot mindre lyckade utfall (till exempel personer som utförsäkrats och tvingats söka försörjkningsstöd eller leva på släktingar).

Några uppenbara svar på dessa frågor finns knappast, men de journalister och debattörer som granskar och diskuterar dessa reformer borde i alla fall reflektera över dem.

Inga kommentarer: