torsdag 27 november 2008

Debatten om dödsfallsstatistik går vidare

Debatten om dödsfallstatistiken och de metadonrelaterade dödsfallen går vidare. Versioner av den artikel som Björn Fries och jag publicerade i Expressen har även publicerats i Östgöta-Correspondenten, Västerbottens-Kuriren och Sundsvalls Tidning, i samtliga fall även med Fred Nyberg, professor i beroendeforskning vid Uppsala Universitet, som medförfattare. I samtliga tidningar har en replik från Folkhälsoinstitutet publicerats. Institutet instämmer i många av våra påpekanden, men vidhåller ändå att det var riktigt att publicera den obearbetade statistiken:
När vi finner oroväckande trender för all narkotika måste vi informera om detta. Vad gäller metadon genomförs därutöver nu mer kvalificerade analyser för att klarlägga om metadonet var legalt föreskrivet eller ej samt vilken eventuell roll det spelade för dödsfallet. Problemet med vetenskapliga studier är dock att de tar tid; under tiden kan de uppgifter som Björn Johnson efterfrågat inte lämnas ut, inte för att de är hemliga utan för att de inte är klara.

Sundsvalls Tidning har även hunnit publicera ett avslutande genmäle från oss, där vi menar att de uppgifter vi eftersökt visst finns tillgängliga:
Folkhälsoinstitutet menar att de uppgifter om metadonrelaterade dödsfall som vi efterfrågade inte kan lämnas ut eftersom de "inte är klara". Detta är rent nonsens, för det vi i första hand bad om var uppgifter om var i landet dödsfallen hade inträffat. Med sådan kunskap kan man komma ganska långt när det gäller att formulera orsakshypoteser.


Läs återstoden av debatten i Sundsvalls tidning (1) (2) (3)

Inga kommentarer: