fredag 24 oktober 2008

Snoppsystemet har varit en framgång

Min engelska är förvisso inte vad den borde vara, men jag tillåter mig ändå att göra mig lustig över infrastrukturminister Åsa Torstenssons roliga felsägning vid en internationell trafiksäkerhetskonferens härförleden:

Yes Sweden will absolutely keep the prick system. The prick system has been working very well in Sweden.

Lånad från Paul Lindquist.

Inga kommentarer: