fredag 3 december 2010

Fint som snus?

Artikel i Svenska Dagbladet om snus. Jag uttalar mig och säger att svenska regeringen försöker sitta på två stolar samtidigt. Man måste bestämma sig - är snus en drog eller en handelsvara?

Det kan naturligtvis vara båda, men det rimmar väldigt illa när regeringen försöker få bort EU:s exportförbud och sprida snuset till nya, "snusnaiva" länder, samtidigt som man har som officiellt mål att minska den svenska snuskonsumtionen.

Se även Drugnews.

Inga kommentarer: